Tisková zpráva: EDUin komentuje splněné cíle ministra školství Marcela Chládka

Ministr si za některá opatření zaslouží pochvalu, jiná jsou ale v rozporu s jeho vlastní koncepcí. Praha 11. července – Ministr školství zveřejnil sedm splněných úkolů svého ministerstva. EDUin každý z nich komentuje a uvádí, kde mají splněné úkoly své slabiny a která