Podívejme se za hranice, co tam považují za hlavní cíle vzdělávání

U každého důležitého kroku v oblasti školství je třeba zvažovat, zda odpovídá cílům vzdělávání, jak jsme si je stanovili. Platí to například i pro státní maturitu a plošné testování. Praha 27. června 2012 – V souvislosti s debatou o zavedení plošných testů na

Nadace OSF Praha podpořila grantem projekt EDUin, ten zahajuje debatu o cílech vzdělávání

Chceme využít faktu, že ministerstvo školství zahájilo práce na nové Bílé knize, která má nahradit koncepční dokument, jehož platnost vypršela v roce 2011.   Praha 3. dubna 2012 – Ministerstvo školství odstartovalo práce na nové Bílé knize, která by měla formulovat