Učitelské noviny: Pedagogické fakulty se k „nekvalifikovaným“ učitelům zachovaly macešsky

ilustrační obrázek. by brutapesquisa (flickr.com) (CC BY-NC-SA 2.0)

Uveřejňujeme druhou část článku Miroslava Šoukala, doplněný přehlednou tabulkou, která ukazuje, jaké studijní možnosti se nabízely pedagogům, kteří si v uplynulých deseti letech chtěli doplnit potřebné vzdělání. Zajímavé je zjištění, že vůbec nejvíc vycházela učitelům vstříc Matematicko-fyzikální fakulta UK. Původní článek

Tisková zpráva: Co stojí v cestě vyřešení problémů s nekvalifikovanými učiteli

ilustrační foto. by John Haslam (flickr.com)(CC BY 2.0)

Ministerstvo školství se snaží situaci řešit, ale pro skutečně funkční řešení ještě mnoho věcí chybí. Praha 17. dubna – Přinášíme stručný souhrn překážek, které mohou ztížit nebo zcela zabránit vyřešení problému s učiteli bez požadované formální kvalifikace. Smyslem tohoto výčtu je

Učitelské noviny: Deset let na získání titulu bohatě stačí – pokud máte kde studovat

Přinášíme další příspěvek do debaty o učitelích bez diplomu. Článek vám pomůže udělat si jasno v tom, zda byla desetiletá lhůta dostatečně dlouhá na to, aby „nekvalifikovaní“ pedagogové získali potřebný titul. Miroslav Šoukal sestavil podrobný přehled, v jakých oborech se na kterých fakultách otvíralo kombinované studium. Ukazuje

Týdeník Respekt: Cesta učitele za diplomem připomíná překážkový běh s nejasným cílem

ilustracni foto. by Presidio of Monterey (flickr.com) (CC BY-NC 2.0)

Vracíme se k problému učitelů a učitelek, kteří působí ve školách bez předepsané kvalifikace. Jejich situaci začalo MŠMT řešit na konci února, minulý týden ministr Chládek představil novelu zákona o pedagogických pracovnících. Ta však nabízí jen částečné řešení, komplikované případy nezohledňuje.

Tisková zpráva: Hodí novela zákona o kvalifikaci učitelů komplikované případy přes palubu?

Jana Petrů z pražské základní školy učí 15 let, má za sebou studium waldorfské pedagogiky, další pětileté studium je však nad její možnosti. Jak její situaci vyřeší novela zákona? Praha 11. dubna – Příběh Jany Petrů je jedním z mnoha, které