Maturanti protestují a CERMAT by měl odpovědět na otázky k maturitě

EDUin žádá CERMAT o zveřejnění odpovědí na otázky, které souvisejí s hodnocením maturitních písemných prací. Praha 7. června 2012 – Protože vedení CEMATu zatím oficiálně nereagovalo na žádost, aby se vyjádřilo k tvrzením z dopisu jedné z vyškolených hodnotitelek maturitních prací a ředitelky gymnázia v Čakovicích

EDUin žádá CERMAT o vyjádření k dopisu ředitelky gymnázia

EDUin žádá CERMAT o vyjádření k dopisu ředitelky gymnázia v Čakovicích, která popisuje, jakým způsobem probíhala příprava centralizovaného hodnocení Praha 6. června 2012 – Včera byl na několika serverech zveřejněn dopis ředitelky gymnázia v Čakovicích, která vysvětluje svůj pohled na genezi

Hodnotitelka vysvětluje: Proč jsou výsledky písemných prací z ČJL tak katastrofální.

Publikujeme text ředitelky gymnázia v Čakovicích a hodnotitelky maturitních prací Daniely Hochmanové, která vysvětluje genezi vzniku letošních potíží při hodnocení písemných prací z Českého jazyka a literatury a cizích jazyků. Z textu vyplývá, že zásadní míra subjektivity byla jasná už při přípravě celého

Komentář k „protiústavní“ nepřezkoumatelnosti hodnocení písemných prací v pojetí EDUIN

Publikujeme reakci CERMATu na naši tiskovou zprávu, která je k nahlédnutí ZDE.   Hodnocení maturitních písemných prací probíhá způsobem stanoveným: • v zákoně č. 561/2004 Sb. v platném znění; • ve vyhlášce č. 177/2009 Sb. v platném znění; • Sdělení MŠMT č.j. MSMT-10054/2012-23 o

Advokátka Samková: opravená písemka musí být součástí odvolání

Hlavním problémem centralizovaného hodnocení maturitních slohů je faktická nepřezkoumatelnost rozhodnutí vydaného CERMATem.   Praha 5. června 2012 – Advokátka Klára Samková poskytla EDUin právní stanovisko, které konstatuje, že pokud CERMAT nedává školám ani studentům k dispozici opravenou písemnou práci, ale jen

Podívejte se, jak konkrétně vypadá hodnocení maturitní písemné práce

Pro názornost publikujeme příklad jedné maturitní slohové práce od zadání přes vypracování až k hodnocení. Jde o sken originálních dokumentů, z nichž jsme jen vymazali jméno a číselný kód žáka. Náš anonymní figurant je student čtyřletého gymnázia v Praze, který se odvolává pro