Fórum rodičů: Výzva senátorům k odmítnutí novely školského zákona

ilustrační foto by Peter Dutton (flickr.com) (CC BY-NC-SA 2.0)

Publikujeme výzvu Fóra rodičů, určenou poslancům a senátorům, aby neschválili navrhované změny ve školském zákoně, které povedou k zavedení povinného roku předškolního vzdělávání, povinnou maturitu z matematiky nebo jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Text výzvy byl původně publikován na

Hospodářské noviny: Povinná školka – poslanci vyměnili nadšení za skepsi

ilustrační foto by Leonid Mamchenkov (flickr.com) (CC BY 2.0)

Publikujeme text Markéty Hronové, který vyšel 15. 2. v Hospodářských novinách pod názvem Povinná školka: poslanci vyměnili nadšení za skepsi (ZDE) a shrnuje aktuální situaci kolem připravované novely školského zákona, která má zavádět povinný rok předškolního vzdělávání. K tématu si můžete

Novinky.cz: Povinný rok ve školce a úvod do praktické sociologie Daniela Prokopa

Publikujeme analýzu sociologa Daniela Prokopa, která vyšla 2. února v příloze Salon deníku Pravo (ZDE). Daniel Prokop upozorňuje především na to, že předškolní vzdělávání může opravdu pomoci pouze v případě, že se ho dětem, které z nějakého důvodu zaostávají oproti

Tisková zpráva: Povinné předškolní vzdělávání – Právně sporné opatření bez jasného cíle

ilustrační foto by Gerry Labrijn (flickr.com) (CC BY-SA 2.0)

Školský výbor sněmovny projednával ve čtvrtek 3. 12. 2015 návrh novely školského zákona, kterou se má mimo jiné zavést povinný rok předškolního vzdělávání. Není jasné, zda má návrh řešit tíživou situaci dětí ze sociálně znevýhodněných oblastí, nebo míru školních odkladů. Navíc

Souhrn odborných argumentů k vládnímu návrhu na zavedení povinného předškolního vzdělávání

ilustrační foto by Bart Everson (flickr.com) CC BY 2.0)

Ve čtvrtek 3.12.2015  začal Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny parlamentu ČR projednávat vládní návrh novely školského zákona,[1] která mimo jiné zavádí povinné předškolní vzdělávání pro všechny pětileté děti. K tomuto návrhu se obsáhle vyjádřil SKAV