Chvála vůle

Publikujeme komentář Bohumila Kartouse, který vyšel v Lidových novinách (rubrika Horizont, 14. 8. 2014). Text poukazuje na prokazatelně významný vliv osobnostních vlastností, zejména vůle, na úspěch ve vzdělávání a v životě vůbec. Ekonom Tomáš Sedláček v jednom svém blogu použil