Ministerstvo odpovídá školám, že přeplněné třídy musí řešit především zřizovatelé

Publikujeme tiskovou zprávu Ministerstva školství, které se vyjadřuje k situaci škol, jež mají problém s velkým počtem dětí u zápisu. V textu se konstatuje, že řešení je především na zřizovatelích, kteří mají stanovit odpovídající spádovou oblast pro každou školu a

Ředitelé žádají od ministerstva radu, jak odmítnout u zápisu děti, pro které nemají místo

Ředitelé přeplněných základních škol by uvítali metodickou pomoc ministerstva školství, když řeší, jak odmítnout u zápisu děti bez právních následků. Praha 16. ledna – Především v okolí velkých měst řeší ředitelky a ředitelé základních škol problém, jak mají nastavit kritéria pro přijetí

Fokus: Děti se nejvíc naučí, když se učí navzájem, není podstatný jejich počet, ale kdo třídu vede

Zajímavosti ze světa vzdělávání, které připravilo na základě anglicky psaných zdrojů výzkumné oddělení společnosti Scio k 24. listopadu, obsahují například tato témata: přeplněné třídy ani děti z horšího sociokulturního prostředí nejsou problém, pokud je vede efektivní učitel s vysokou přidanou hodnotou své práce;

Je třicet moc? Plné třídy jsou menší problém než nedostatek asistentů.

Publikujeme závěry kulatého stolu SKAV a EDUin, který se konal 31. října a byl věnován otázce, jak učit v přeplněných třídách.  Nabízíme stručné shrnutí debaty, prezentace přednášejících a plný obrazový i zvukový záznam. Dvouhodinová debata šesti panelistů obsahovala úvodní prezentaci Petra