Fórum rodičů: Výzva senátorům k odmítnutí novely školského zákona

ilustrační foto by Peter Dutton (flickr.com) (CC BY-NC-SA 2.0)

Publikujeme výzvu Fóra rodičů, určenou poslancům a senátorům, aby neschválili navrhované změny ve školském zákoně, které povedou k zavedení povinného roku předškolního vzdělávání, povinnou maturitu z matematiky nebo jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Text výzvy byl původně publikován na

Tisková zpráva: Skutečně přijímací zkoušky na SŠ vzdělávání v ČR prospějí?

ilustrační foto by University of the Fraser Valley (flickr,com)(CC BY 2.0)

Ministerstvo školství se chystá zavést povinné přijímací zkoušky na SŠ, aniž by mělo provedenu analýzu dopadů takového kroku. Snaha řídit a sledovat vývoj vzdělávacího systému je zcela legitimní, nástroje k tomu používané ale mohou být dvousečnou zbraní.  Existuje řada důkazů o

Tisková zpráva: Témata vzdělávání v roce 2016: Otevřenost při projednávání vzdělávací politiky a připravovaných reforem

(c)kacalanska

Příprava a realizace reforem ve vzdělávání stále opomíjí ty nejdůležitější: žáky (studenty) a rodiče. V Praze, 12. 1. 2016 – V řadě případů, jako je například probíhající diskuse o reformě středního školství, snaha o zavedení dalších regulačních mechanismů do předškolního vzdělávání (povinný

Lidové noviny: Stát vs. firma. Kolem přijímaček na střední školy panuje kolektivní šílenství

ilustrační foto by Rune Mathisen (flickr.com) (CC BY-SA 2.0)

Publikujeme článek Radky Kvačkové, který vyšel 24.11. v Lidových novinách pod názvem Stát vs. firma. Kolem přijímaček na střední školy panuje kolektivní šílenství  (ZDE). Článek upozorňuje na situaci kolem přijímacích zkoušek na vícelá i čtyřletá gymnázia, kdy rodiče investují nemalé prostředky

Tisková zpráva: Karierní systém i nedostatek informací o inkluzi jsou zklamáním

EDUin komentuje záměry ministerstva školství představené v rámci konference Škola pro budoucnost – Budoucnost pro školu. Praha 23. listopadu – Ministryně školství Kateřina Valachová a další představitelé resortu na čtvrteční konferenci v Poslanecké sněmovně představili záměry ministerstva pro příští léta. Odborná veřejnost