Novinky: Národní pedagogický institut zahájil úpravy kurikula. Bez schválené koncepce

(c) Kateřina Lánská

Publikujeme text Filipa Šáry, který shrnuje aktuální situaci kolem revize kurikula pro základní školy. Text vyšel pod názvem Pedagogický institut zahájil úpravy učebních plánů. Bez schválené koncepce 3. října na zpravodajském serveru Novinky.cz.  Národní pedagogický institut (NPI) zahájil práce na

Řízení školy: RVP – Význam pojmu kompetence a gramotnost pro dva různé světy

(c) Kateřina Lánská

Přečtěte si text Jana Zemana, který pojmenovává rozdílnosti v užívání pojmů kompetence a gramotnost během příprav revize kurikula pro základní školy. Dané rozdíly nejsou pouze akademickým problémem, ale vnášejí potíže a nedorozumění do samotné debaty o proměnách rámcového vzdělávacího programu.

Kompetence, nebo gramotnosti? Tvůrci revize kurikula by měli v první řadě zkrotit přebujelou džungli termínů a sjednotit praxi jejich užívání

ilustrační foto (c) Kateřina Lánská

Jednou z aktuálních výzev, před kterými stojí odborníci, kteří připravují revizi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, je vyjasnit si obsah a užívání pojmů kompetence a gramotnost při formulování nového kurikula. Jak to v současné době s jejich používáním v

Tisková zpráva: Koaliční program slibuje kontinuitu se Strategií 2030+, řadu otázek ale bude třeba vyjasnit

Český vzdělávací systém trpí řadou dlouhodobých problémů, řadu z nich pandemie ještě prohloubila. Zaměřit se na jejich rychlé řešení je proto ještě důležitější než dříve, úspěch bude přitom do značné míry záviset na budoucí vládě. Program koaličních stran v pasáži