Tisková zpráva: Ministerstvo školství pootevřelo diskusi nad revizí rámcových vzdělávacích programů

ilustrační foto by St. Andrew's School (flickr.com) (CC BY-NC-SA 2.0)

Dotazník k tomu určený umožňuje vyjádřit se k záměru ministerstva školství, nikoliv k celkovému pojetí rámcových vzdělávacích programů (RVP). Praha, 13. září – Ministerstvo školství uveřejnilo na svém webu informaci o probíhající revizi RVP, za níž zodpovídá Národní ústav pro vzdělávání. Oznámení doprovází

Snaha opravit rámcové programy je chvályhodná, MŠMT volí ovšem velmi nešťastný způsob

Týden diskusních seminářů o revizi RVP, ukázal, že nevíme přesně, proč změny ve vzdělávacích programech vlastně děláme Praha 27. dubna 2012 – Nedostatečně promyšlené zadání, organizační nejasnosti, které omezují přístup k seminářům, minimum informací pro veřejnost. To jsou hlavní dojmy

ZMĚNY VE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMECH SEXUÁLNÍ VÝCHOVU VÝZNAMNĚ NEOVLIVNÍ

Změny při revizi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání kladou větší důraz na manželství rodinu a respekt k názoru rodičů. Praha 25. dubna 2012 – První z týdenní série seminářů organizovaných ministerstvem školství k revizi RVP ZV se věnoval oblasti Výchova ke

Dnes začíná na ministerstvu školství diskuse bez diskutujících

Organizátoři diskuse o revizi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání dostali interní pokyn nepřipustit k debatě nikoho kromě učitelů Praha 23. dubna 2012 – Dnes začíná na ministerstvu školství série seminářů k revizi RVP ZV. Jde o zásadní diskusi, která může ovlivnit

Neziskové organizace vytvořily koalici, která chce sledovat revizi RVP

Zástupci Českého fóra pro rozvojovou spolupráci, Stálé konference asociací ve vzdělávání, EDUin a Agora CE společně žádají o zveřejnění informací o postupu prací při revizi rámcových vzdělávacích programů. Praha 7. prosince 2011 – Koalice neziskových organizací žádá ministra Josefa Dobeše,