Hospodářské noviny: Proč rodiče stále častěji vyhledávají nestátní školy?

ilustrační foto. by sean dreilinger (flickr.com) (CC BY-NC-SA 2.0)

Publikujeme komentář Boba Kartouse k výsledkům výkumu zaměřeného na postoje rodičů ke vzdělávání dětí, ke školskému systému – jeho přednostem a nedostatkům, který provedla agentura NSM (ZDE). Jedním ze závěrů šetření je, že zhruba třetina rodičů by si přála proměnu

Tisková zpráva: Třetina rodičů není spokojena s českým školstvím a požaduje zásadní změny

Zveme Vás na tiskovou konferenci pořádanou u příležitosti zveřejnění průzkumu zaměřeného na postoje rodičů ke vzdělání jejich dětí, která se koná v pondělí 31. srpna 2015 v 11:00, Skautský institut, Staroměstské nám. 4, Praha 1 (podloubí vlevo od Staroměstské radnice).

Tisková zpráva: I rodiče dostanou za vysvědčení dárek – Vši ve škole

Rodičovská video encyklopedie je kompletní. Má přes tři miliony zhlédnutí a je trvale dostupná na stránkách Stream.cz a Rodiče vítáni. Praha 30. června – Na konci školního roku se uzavřel 37. dílem i seriál Vši ve škole. V pětiminutových epizodách se věnoval

EPA: Zapojení rodičů do života školy má vliv na výsledky dětí

24. a 25. dubna hostila Praha kongres Evropské asociace rodičů (EPA), který EDUin spolupořádal. Výběr místa pro konferenci byl symbolický, neboť Česká republika je jednou z posledních zemí v Evropě, která nemá žádnou členskou organizaci v této celoevropské asociaci, která letos slaví 30

Tisková zpráva: Rodiče mohou pomoci řešit školkám problémy s dětmi i proměnit školní prostředí

ilustrační foto by Shai Barzilay (flickr.com) (CC BY-NC 2.0)

Značku Rodiče vítáni mohou nově získat i mateřské školy, záměrem je posílit komunikaci mezi rodinou a školkou Praha 17. března – Značka Rodiče vítáni je nízkoprahovou značkou pro školy a má za cíl posilovat vzájemnou spolupráci rodiny a školy a