Průzkum: Romské ženy chtějí pro své děti plnohodnotné vzdělání, ne praktické školy

ilustrační foto. Kateřina Lánská (C)

Publikujeme závěry ze sociologického průzkumu, který realizovala nevládní organizace Slovo 21 s podporou Open Society Foundations – Roma Initiatives Office a Fakulty humanitních studií UK. Výsledky vyvracejí předsudky o tom, že Romové nepovažují vzdělání za důležité. Romské matky většinou chtějí, aby děti

Fokus: Evropa říká, že máme na vysoké školy pustit více studentů

Zajímavosti ze světa vzdělávání, které připravilo na základě anglicky psaných zdrojů výzkumné oddělení společnosti Scio k 9. červnu, obsahují například tato témata: cílené rozvíjení slovní zásoby, proč je důležité hloubkové čtení a co říká o českém terciálním vzdělávání Evropa. Nejde

Fokus: Přínos videoher pod drobnohledem

Zajímavosti ze světa vzdělávání, které připravilo na základě anglicky psaných zdrojů výzkumné oddělení společnosti Scio k 28. dubnu, obsahují například tato témata: nová amsterodamská univerzita propojující byznys, výzkum a urbanismus, přínos videoher pod drobnohledem, učení se pomocí řešení reálného problému

bEDUin 18/2013: Zákon na Slovensku omezuje vstup dětí na střední školy

Co přinesl týden 29. 4. – 5. 5. Témata týdne: státní maturity probíhají, selektivnost českých škol, změny v odborném vzdělávání, standardy základního vzdělávání v připomínkovém řízení, každý 6. středoškolák chce odejít ze země, výzva pro učitele European Schools for a

V debatě o inkluzi a selekci v našich školách převážil názor, že každému dítěti je nejlépe „mezi svými“

Praktické školy i víceletá gymnázia diskutující považují většinově za užitečná. Praha, 21. března 2013 – V rámci kampaně Česko mluví o vzdělávání  byla uzavřena debata o klíčovém tématu českého vzdělávacího systému, kterým je předčasné rozdělování různě nadaných, případně handicapovaných dětí