Lidové noviny: Jiří Pilař považuje sčítání Romů v praktických školách za zbytečné

Publikujeme článek Jiřího Pilaře, který vyšel v středečních Lidových novinách (25. 9. 2013) a vyjadřuje se k pokynu České školní inspekce sčítat žáky v základních školách praktických.  Článek vyšel pod titulkem Inspektoři selekce a autor v něm vysvětluje důvody, proč další vlnu sčítání

EDUin výzkum: Mají děti s handicapem chodit s ostatními dětmi do jedné školy? Veřejnost je v této otázce rozdělena na polovinu

Na čtvrteční tiskové konferenci představí EDUin kompletní výsledky šetření, které zkoumalo postoje veřejnosti a odborníků k současné podobě školy Praha 17. září – Třetí část průzkumu realizovaného EDUin, o.p.s. ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd se zabývala postojem veřejnosti k začleňování dětí

EDUin výzkum: Čtyři z pěti Čechů souhlasí se selekcí ve školách

Publikujeme druhou část sociologického šetření, které zkoumalo postoje rodičů v České republice k současné škole a způsobu vzdělávání Praha 10. září – Průzkum realizovaný EDUin, o.p.s. ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd potvrdil vysokou míru souhlasu veřejnosti v České republice s časným rozdělováním dětí do

V debatě o inkluzi a selekci v našich školách převážil názor, že každému dítěti je nejlépe „mezi svými“

Praktické školy i víceletá gymnázia diskutující považují většinově za užitečná. Praha, 21. března 2013 – V rámci kampaně Česko mluví o vzdělávání  byla uzavřena debata o klíčovém tématu českého vzdělávacího systému, kterým je předčasné rozdělování různě nadaných, případně handicapovaných dětí