Zdravotnickýdeník.cz: Líbí se ti to? Sexuální výchova nemá být jen o antikoncepci a pohlavních chorobách

ilustrační foto (c) kateřina lánská

Publikujeme text Ludmily Hamplové, který vyšel 21. 10. na webu: Zdravotnickydenik.cz a věnuje se důvodům, proč je třeba vyučovat sexuální výchovu ve školách a jak by taková výuka měla vypadat. Pornografie, dobrovolný vzájemný souhlas, prevence rizikového chování nebo také menšinová

Proč se nezajímáme o žáky, kteří pokračují na učiliště, a lze vymáhat domácí úkoly?

Co přinesl týden 5.3. – 11.3. Témata týdne: Lojzík má u mě jedničku, i když nešplhá. Šárka Eisová, učitelka tělocviku a českého jazyka, vysvětluje svůj přístup ke vzdělávání k pohybu a hodnocení založený nikoliv na tabulkách, ale na motivaci a snaze zlepšovat

Financování škol podle odučených hodin a jak učit sexuální výchovu

Co přinesl týden 26.10. – 1.11. 2015 Témata týdne: Klíčem k novému způsobu financování regionálního školství má být stanovený počet odučených hodin, a s tím svázaná dotace. Schéma má zohledňovat výjimky týkající se např. výuky jazyků (dělení tříd), případně podíl dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

ZMĚNY VE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMECH SEXUÁLNÍ VÝCHOVU VÝZNAMNĚ NEOVLIVNÍ

Změny při revizi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání kladou větší důraz na manželství rodinu a respekt k názoru rodičů. Praha 25. dubna 2012 – První z týdenní série seminářů organizovaných ministerstvem školství k revizi RVP ZV se věnoval oblasti Výchova ke

bEDUin 13/2011

Co přinesl týden 28.3.-3.4.2011 Klíčová témata týdne spuštění státních maturit, personální změny na MŠMT, vítěz Zlatého Ámose, novela školského zákona, nečerpání prostředků ESF z kapitoly MŠMT Novinky (výběr ze zajímavých událostí) Podle ČTK dokončil Ministr Dobeš práci na novele školského

Sex do škol

Rozhodnutí ministra Dobeše stáhnout hned po jednání se zástupci Výboru na obranu rodičovských práv ze stránek ministerstva učitelskou příručku o sexuální výchově, je špatné rozhodnutí. Přinejmenším z toho důvodu, že teď, když se do ní nemůžete podívat, je snadnější uvěřit,