Lidové noviny: Romští studenti nejsou problémovější než jejich spolužáci ze školy

ilustrační foto by francois karm (flickr.com)(CC BY 2.0)

Publikujeme článek Šárky Kabátové, který vyšel na webu Lidových novin 5. 5. pod názvem Romští studenti nejsou problémovější než jejich spolužáci ze školy, tvrdí studie (ZDE). Výzkum, který se zaměřil na chování romských a českých žáků na několika základních školách v

Kulatý stůl SKAV a EDUin: Kyberšikanu si jako svůj problém připouští jen některé školy

Publikujeme záznam a shrnutí čtvrtečního Kulatého stolu SKAV  a EDUin na téma: Umí školy čelit novým formám násilí – kyberšikaně? (ZDE). S rychlým nástupem a rozvojem digitálního světa „vtrhl“ do společnosti také nový způsob zneužívání a agresivity. Kyberšikana se stala něčím

Umí čeští učitelé zacházet s genderovými a etnickými stereotypy?

Co přinesl týden 8. 2. – 14. 2. 2016 Témata týdne: V rámci projektu Otevřená společnost proběhl výzkum na téma práce učitelů s genderovými a etnickými stereotypy. Výzkum proběhl formou dotazování a pozorování na třech školách a ukázal, že někteří učitelé tyto stereotypy reprodukují.

Hospodářské noviny: Šikana připomíná organizovaný zločin, kdy třídu řídí jakási mafie

ilustrační foto. by Twentyfour Students (flickr.com) (CC BY-SA 2.0)

Publikujeme blogový příspěvek Yngvara Brenna, Nora žijícího již přes 18 let v České republice. Ve svém příspěvku komentuje fenomén šikany ve školách. K tématu si můžete přečíst komentář Boba Kartouse (ZDE) a rozhovor s Ladislavem Csémym, vedoucím výzkumného projektu zaměřeného na