Strategie 2020 pro digitální vzdělávání nebude ve své stávající podobě efektivním nástrojem

Publikujeme text Filipa Kuchaře, vedoucího odboru školství Úřadu MČ Praha 7, který vyšel v časopise Řízení školy (ŘŠ 5/2015, s. 16) . Filip Kuchař shrnuje závěry Kulatého stolu SKAV a EDUin na téma digitálního vzdělávání a zaměřuje se na roli zřizovatelů

Řízení školy: Děti a dospívající online aneb Vyváženě o chování mládeže na internetu

ilustrační foto. by Brad Flickinger (flickr.com) (CC BY 2.0)

Publikujeme text Ondřeje Neumajera, který vyšel v časopise Řízení školy (ŘŠ 5/2015, s. 13). Text je recenzí knihy Děti a dospívající online nakladatelství Grada. Tématu digitálních technologií ve škole byl věnován březnový Kulatý stůl SKAV a EDUin, Ondřej Neumajer byl jedním

Deník.cz: Děti jsou na digitalizaci připravené, učitelé ještě ne, míní učitelka

ilustrační foto. by Northern Ireland Executive (flickr.com) (CC BY-ND 2.0)

Publikujeme text Kateřiny Perknerové, který vyšel 20.3. pod názvem Informační věk je tu. Někoho to straší v Deníku (ZDE). Článek shrnuje závěry Kulatého stolu na téma digitalizace ve školách (ZDE) a přináší pohled několika pedagogů, kteří výuku rozšířenou o práci

Videozáznam Kulatého stolu: Školy v digitálním světě jsou digitální z 3,5 %

Publikujeme shrnutí březnového kulatého stolu SKAV a EDUin na téma: Co říká učitelům Strategie digitálního vzdělávání? (ZDE). I přes nepříliš velkou účast v publiku proběhla zajímavá debata, ukazující pravděpodobný směr v prolínání digitálních technologií do výuky a školního prostředí. Výchozí otázka diskuse byla stanovena