Poslechněte si: Kulatý stůl ke Strategii 2020 otevřel otázku komplexní proměny učňovského školství

Nabízíme vám záznamy a shrnutí posledního Kulatého stolu SKAV a EDUin v letošním školním roce. Konal se 12. 6. a byl věnován debatě nad dokumentem Strategie vzdělávací politiky v ČR do roku 2020. V těchto dnech končí připomínkové řízení a dokument by měl jít

Tisková zpráva: „Česká republika nepotřebuje víc učňů,“ říká expertka z OECD

Tématem Kulatého stolu SKAV a EDUin byla Strategie 2020, kterou má vláda projednávat ještě v červnu. V diskusním panelu zasedla Anna Pons, expertka OECD na vzdělávací politiku. Praha 17. června – Strategie 2020 je zásadní dokument, který určí směr vzdělávání v České

Tisková zpráva: EDUin přizval k debatě o Strategii 2020 expertku z OECD

foto zdroj: http://les3coses.debats.cat

Kulatý stůl ke Strategii vzdělávání do roku 2020 proběhne příští čtvrtek za účasti expertky OECD, která se zabývá srovnáváním strategických vzdělávacích dokumentů vyspělých zemí. Praha 5. června – Strategie 2020 je klíčovým dokumentem, který předurčí budoucnost vzdělávání v České republice. Proto

Kam povede náš vzdělávací systém Strategie 2020? Dozvíte se příští čtvrtek na Kulatém stole.

Zveme vás na debatu nad dokumentem Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. Tomuto tématu se bude věnovat příští Kulatý stůl SKAV a EDUin ve čtvrtek 12. června. Strategický dokument představilo ministerstvo školství veřejnosti v květnu, kdy zároveň otevřelo