Školní inspekce zjišťovala, co dělají školy pro zdraví dětí

Přinášíme shrnutí hlavních zjištění šetření ČSI, které zkoumalo podporu zdravých životních návyků v mateřských a základních školách. Inspekce se zaměřila na obsah výuky, nabídku pohybových aktivit, prevenci šikany, ale také na pochutiny ve školních bufetech a automatech. Tematickou zprávu prezentoval 13.

Tisková zpráva: Školní jídelny se nezmění, dokud rodiče nebudou opravdu chtít

Kulatý stůl o školním stravování ukázal, že za současného stavu nelze čekat, že školní jídelníček bude lákavější a významněji podpoří zdravý životní styl současných školáků. Praha 29. října – Z diskuse odborníků, kteří zastupovali státní správu i rodičovskou veřejnost, vyplynulo,

Podívejte se: Kulatý stůl o školních jídelnách ukázal, že k opravdovým změnám máme daleko

Dubnový Kulatý stůl SKAV a EDUin se věnoval otázce, zda školní stravování přispívá ke zdravému životnímu stylu dětí a tomu, proč si někteří rodiče přejí změny. Ukázalo se, že najít shodu na skladbě jídelníčku nebude snadné, jako schůdnější se jeví zákaz

Skutečně zdravá škola: Vařit ve školách chutně, zdravě a za dostupnou cenu je reálné

Přečtěte si rozhovor s  Margit Slimákovou ze sdružení Skutečně zdravá škola o tom, jak ozdravit jídelníček školáků, zvýšit v něm zastoupení zeleniny a čerstvých potravin a omezit podíl masa, polotovarů a sladkostí. Proti snahám Skutečně zdravé školy kriticky vystoupila Společnost pro