Svobodná škola vede děti k tomu, aby si uvědomily, že mají zodpovědnost za sebe i za své okolí

Co přinesl týden 9.11. – 15.11. 2015 Témata týdne: Ačkoliv v ČR stále nebyla implementována Strategie vzdělávání 2020, na mezinárodní úrovni se už jedná o strategii s horizontem 2030. Pod patronací UNESCO proběhla v Paříži jednání zástupců států s cílem schválit akční plán strategie. Za ČR