PISA, TIMSS a česká vzdělávací politika: K evidence based policy daleko

Publikujeme zápis a obrazový záznam z kulatého stolu SKAV a EDUin na téma Chceme aby se čeští žáci zlepšovali v mezinárodních šetřeních PISA a TIMSS? Debata se konala 19. ledna, účastnili se jí Darina Jirotková, H-mat; Pedagogická fakulta UK, Katedra matematiky a

Čeští učitelé patří mezi jedny z nejvíce nespokojených se svým povoláním v rámci zemí OECD, ukázalo šetření TIMSS

Co přinesl týden 12. 12. – 18. 12. 2016 Témata týdne:  Vzdělávání v předvolebních kampaních. Hospodářské noviny si všímají snahy ČSSD zaujmout voliče tématem vzdělávání. Konkrétními sliby jsou obědy, minimálně do třetí třídy ZŠ. Stejně tak kroužky zdarma dostupné přímo ve

Česká škola: Srovnání žákovské obliby školy a matematiky pohledem mezinárodních šetření

ILUSTRAČNÍ FOTO. BY PROMike Davis (FLICKR.COM)(CC BY-NC-SA 2.0)

Publikujeme text Daniela Münicha a Miroslavy Federičové uveřejněný na webu Česká škola (ZDE). Text shrnuje závěry výzkumu, jehož záměrem bylo srovnat oblibu matematiky u českých žáků a jejich vrstevníků v zahraničí a porovnat oblibu matematiky u jednotlivých skupin žáků v rámci českých