EDUin se připojuje ke kondolenci k úmrtí Jaroslava Jeřábka

ZDROJ: http://www.arg.cz

V pátek 17. dubna 2015 zemřel dlouholetý ředitel Výzkumného ústavu pedagogického v Praze PhDr. Jaroslav Jeřábek, CSc. Jaroslav Jeřábek se významnou měrou podílel na reformě hlavních kurikulárních dokumentů – je autorem koncepce a koordinoval přípravu rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání