Miliardová škoda, žádná odpovědnost

Publikujeme krátký komentář Jiřího Zlatušky, který rekapituluje hlavní chyby státní maturity především z hlediska využitelnosti výsledků zkoušky pro vysoké školy.   Hodnocení slohových prací ve státní maturitě odhalilo ještě závažnější systémový problém, než byla nerealisticky nastavená obtížnost v matematickém testu. Patří