Může Josef Dobeš způsobit rozvrat českého vzdělávacího systému?

Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV) předkládá k veřejné diskusi materiál, který pojmenovává rizika současného vývoje školství. Praha 14. října 2011 – V rámci říjnového Kulatého stolu SKAV a EDUin proběhne debata o aktuálních trendech a rizicích ve vývoji českého

Hlavní zpráva z maturit: je třeba vyřešit, co se slabými žáky

Odesláním maturitních propadlíků do dělnických profesí a připlácením úspěšným školám problémy našeho vzdělávacího systému nevyřešíme. Praha 3. října 2011 – Ministr školství Josef Dobeš při čtvrtečním hodnocení podzimního kola státních maturit vyjádřil potěšení nad tím, že nastavení přísnější laťky odešle

Stenozáznam vystoupení poslanců při projednávání novely školského zákona

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš   Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové z vlády, dámy a pánové, máte před sebou návrh novely školského zákona, zákona 561/2004 Sb., předložený vládou České republiky Poslanecké sněmovně jako tisk 340. Tato novela

Novela školského zákona omezí možnost kontroly kvality státní maturity

EDUin nabízí novinářům vládní znění novely školského zákona s připomínkami k problematickým pasážím, které znesnadňují existenci zahraničních škol a omezují možnosti veřejné kontroly přípravy státní maturity   Praha 29. dubna 2011 – Vláda při svém nedávném jednání o znění novely