Lidové noviny: Většina opatření ve školství se u nás zakládá na dojmech a pocitech. Poučme se v cizině

ilustrační foto. by Moving Mountains Trust (flickr.com) (CC BY 2.0)

Publikujeme komentář Ondřeje Šteffla, který vyšel 12.6. v Lidových novinách pod názvem Poučení pro novou ministryni. Ondřej Šteffl v něm přináší příklady toho, jak přistupují k udržitelnosti stanoveného směru vzdělávací politiky ve vybraných zahraničních zemích. Přečtěte si, jak reformují školství v

Řízení školy: Informace o knize analyzující školní vzdělávání ve Finsku

ilustrační foto. by Esko Kurvinen (flickr.com) (CC BY-NC 2.0)

Publikujeme text Václava Mertina, ve kterém přináší závěry analýzy Eduarda Andereho, který se zaměřil na to, jaké jsou příčiny dobrých vzdělávacích výsledků ve Finsku. Andere navštěvoval Finsko v letech 2004-2012 a pokusil se na fungování tamějšího vzdělávacího systému podívat „zevnitř“. Václav

Hospodářské noviny: Rozdělené školství škodí všem dětem

Publikujeme komentář Jany Strakové, který vyšel 10.2. v Hospodářských novinách (ZDE). Jana Straková upozorňuje na to, že způsob, jakým česká odborná i laická veřejnost diskutuje o inkluzi, ukazuje, že otevřenost vůči představě začlenění co nejširšího spektra dětí do hlavního vzdělávacího

Andreas Schleicher: Sedm mýtů o tom, co přispívá k úspěšnosti vzdělávacího systému

Publikujeme krátké shrnutí a překlad článku Andrease Schleichera (OECD), který vyšel 4.2 na stránkách BBC (ZDE), shrnutí jeho postřehů přinesl také Respekt (ZDE). V této souvislosti bychom rádi připomněli rozhovor s s Ericem A Hanushekem a Danielem Münichem na téma kvality vzdělávání, faktorů, které