Stanovisko Asociace děkanů Pedagogických fakult ČR ke kvalifikačnímu vzdělávání učitelů

Publikujeme stanovisko Asociace děkanů pedagogických fakult ČR k situaci kolem učitelů bez formální kvalifikace. Toto stanovisko bylo podkladem k jednání s ministrem školství Marcelem Chládkem 7. března 2014. V souvislosti s ukončováním období, v němž bylo možno uplatnit výjimky z kvalifikačních předpokladů, stanovených pro

Literární noviny: V čem se diskutující o nekvalifikovaných učitelích shodnou a v čem ne?

Publikujeme článek Tomáše Feřteka Debata o učitelích bez diplomu ukazuje, že shoda není zase tak daleko napsaný pro Literární noviny.  Autor v něm shrnuje názorová stanoviska diskutujících, kteří se v rámci ankety Literárních novin vyjádřili k probematické situaci nekvalifikovaných učitelů.

Tisková zpráva: Opatření ministra vyřeší momentální situaci, ale je třeba uvažovat i o budoucnosti učitelské profese

Učitelský registr a Národní kulatý stůl k učitelské profesi by mohly pomoci najít řešení. Praha 10. března – EDUin komentuje opatření, která na pátečním brífinku se zástupci odborů a děkanů pedagogických fakult navrhl ministr školství Marcel Chládek. Cení si především získaných

Podívejte se: Ministr Chládek navrhl krizový management pro řešení kvalifikace učitelů

Nabízíme  odkaz na brífink ministra školství Marcela Chládka s představiteli odborů  (František Dobšík) a Asociace děkanů pedagogických fakult ČR (Michal Vančura)  k řešení situace učitelů bez formální kvalifikace. Návrh ministra komentoval ve studiu Tomáš Feřtek. Tiskovou zprávu ministerstva  k tomuto problému čtěte