META: Debaty v regionech potvrdily potřebu ukotvení jazykové podpory cizinců v legislativě

(c) Naďa Runštuková

Publikujeme text Lucie Soukupové z organizace META, která se věnuje podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem. Zástupci škol, pedagogicko-psychologických poraden, měst, krajů a neziskových organizací se opět po roce sešli, aby prodiskutovali vývoj ve vzdělávání dětí a žáků s odlišným

META: Co přinesla novela školského zákona v inkluzi žáků s odlišným mateřským jazykem

Publikujeme text Kristýny Titěrové, Martina Šimáčka a Lucie Soukupové, který se zabývá stavem inkluze dětí cizinců v našich školách. Ve školách i poradnách se podle nich stále potýkají s nejasnostmi a žáci cizinci nemají dostatek kurzů češtiny. Autoři pracují pro organizaci