Tomáš Feřtek: Cermat odmítá přijmout zodpovědnost za to, jak ovlivňuje studijní kariéry žáků

Když se autor tohoto textu před lety zeptal své dcery, jak obtížné byly maturitní testy z češtiny, řekla, že nebyly ani tak obtížné jako cermatí. Ze stejného důvodu se pokaždé rozčiluje nad četbou přijímacích a maturitních testů autorova manželka, jinak