Česká školní inspekce doporučuje vytvořit Národní program vzdělávání

Nově publikované zprávy dokládají, že inspekce vzala vážně doporučení OECD

Praha 25. září – Česká školní inspekce publikovala dvě důležité zprávy. Z obou vyplývá, že v mnoha směrech vzala v úvahu doporučení z několika zpráv a hodnocení našeho vzdělávacího systému. Především ze studie společnosti McKinsey a jarní zprávy zpracované expertním týmem OECD.

ČŠI uveřejnila dvě důležité zprávy – Tematickou zprávu Analýza ŠVP pro základní vzdělávání za období 2007 – 2011 a Závěrečnou zprávu o generálce testování v 5. a 9. třídách.

 

V Tematické zprávě ČŠI uvádí doporučení pro další vývoj českého školství. Například vytvořit Národní vzdělávací program, zpřesnit RVP a vzdělávací obsah v něm, vytvořit komplexní podpůrný systém pro učitele, podpořit další rozvoj vlastního hodnocení škol, ale také zvážit regulaci víceletých gymnázií a zvláštních škol.

 

Závěrečná zpráva o generálce testování předpokládá spuštění ostrého provozu jen za předpokladu vyřešení některých úkolů, které nejsou v kompetenci ČŠI. Ve zprávě se doslovně píše: „Pro úspěšné spuštění ověřování výsledků žáků v počátečním vzdělávání v ostrém provozu od roku 2014 je rovněž nezbytná realizace některých kroků, které nejsou v kompetenci České školní inspekce (dopracování standardů, aktualizace RVP, důslednější legislativní ukotvení apod.).“

 

Oceňujeme systémový přístup k problému zlepšení kvality školství v České republice a obrácení pozornosti ke krokům, bez nichž nemohou dobře fungovat ani taková opatření, jako jsou plošné testování v pátých a devátých třídách a státní maturita.

 

Podrobnější vysvětlení, co je to Národní program vzdělávání a co nám doporučila studie OECD ke kvalitě hodnocení v našem vzdělávacím systému, najdete v příloze pro editory.

 

Zdeněk Slejška, výkonný ředitel EDUin, řekl: „S potěšením konstatujeme, že jarní slib zástupců České školní inspekce, kteří tvrdili, že doporučení ze studie OECD zavedou do praxe, se postupně naplňuje. Mnohá doporučení z obou zpráv zveřejněných ČŠI považujeme za klíčová pro pozitivní změny ve vzdělávacím systému. Ať už jde o doporučení vypracovat Národní program vzdělávání, nebo upozornění směřované k ministerstvu školství, že nelze ověřovat výsledky žáků, pokud nebudou aktualizovány rámcové vzdělávací programy a dopracovány standardy vzdělávání. Považujeme však za problematické, že ani jedna zpráva neobsahuje stručný souhrn nejdůležitějších kroků, který by je učinil srozumitelnějším pro novinářskou a laickou veřejnost.“

 

Kontakty:

· Zdeněk Slejška, výkonný ředitel EDUin, o. p. s.
e-mail: zdenek.slejska@eduin.cz, mobil: 605 967 368

Poznámky pro editory:

  • O probíhajícím projektu EDUin „Dejme českému školství vizi a stabilitu“ podpořeným Nadací Open Society Fund Praha, který se věnuje Národnímu programu vzdělávání, získáte základní informace ZDE.

  • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na http://fertek.blog.respekt.ihned.cz.

 

 

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments