Co se zlepšilo ve státních maturitách a co jim ještě chybí

Hodnotíme klady a zápory letošního ročníku státních maturit a upozorňujeme, na jaké problémy a otázky se bude třeba v příštích letech soustředit.

Praha 20. června – Průběh letošního ročníku státních maturit znamenal výrazné zklidnění, méně zásadních pochybení CERMATu a větší uživatelský komfort pro studenty i školy. Přesto je ještě co zlepšovat. Vypočítáváme hlavní klady i nedostatky letošních státních maturit a upozorňujeme, na co je třeba se v příštích letech soustředit.

V letošním ročníku státních maturit lze považovat za pozitivní:

 • Včasné zveřejnění Žákovského průvodce maturitou a dalších materiálů a informačních zdrojů, které studentům usnadnily orientaci.

 • Snaha o větší otevřenost v komunikaci s veřejností, učiteli i studenty, zveřejnění validačních zpráv a jmen členů validačních komisí, které je schválily.

 • Ohlášené zveřejnění maturitních dat v anonymizované podobě až na úroveň žáka.

 • Výrazně menší počet vadných úloh.

V letošním ročníku státních maturit nebylo dořešeno:

 • Informace, které CERMAT poskytuje studentům, nejsou v některých případech dostačující. Lze ocenit, že nakonec školám na vyžádání poskytl podrobnější výsledky studentů v otevřených úlohách, ale tato informace by měla být standardní součástí protokolu o výsledku maturitní zkoušky.

 • Přístup k maturitním datům na specializovaném serveru nebyl přes příslib Ministerstva školství letos vyřešen.

 • Zjevně existují výrazné rozdíly mezi náročností testu z matematiky a náročností zbývajících testů. K této otázce CERMAT zatím poskytl jen velmi dílčí informace.

 • Není jasné, jestli didaktické testy z ČJL a matematiky opravdu byly v souladu s maturitními katalogy, které předepisují podíl jednotlivých tematických celků na znalostech a dovednostech ověřovaných těmito testy. Byť validační komise tento soulad konstatovala.

 • Stále není k dispozici jasná odpověď na otázku, kdo a podle jakých parametrů stanovuje obtížnost jednotlivých testů.

 • Test z ČJL obsahoval úlohy, které svým charakterem diskriminovaly ty studenty, na jejichž školách se některé předměty nevyučují. Jde o případ úlohy č. 11 z ČJL vyžadující znalosti z dějepisu.

Doporučení:

 • Před rozhodnutím o dalším osudu státní maturity je třeba provést důkladnou inventuru, zda a jak zkouška plní funkce, kterými bylo odůvodněno její zavedení.

 • Návrh ČSSD, aby vznikly tři různé verze státní maturity pro různé typy škol, by měl být podroben veřejné diskusi. Zatím není zřejmé, v čem by tato podoba maturity fungovala lépe.

 • Ve vyspělých zemích se maturuje jinak. Přípravě nového pojetí by mělo předcházet studium toho, jak vypadá ukončování střední školy ve vyspělých zemích.

 • Je třeba se pro další ročníky zabývat obsahem maturitních testů, tedy tím, koho a z čeho zkoušíme, jaký je smysl této zkoušky. Zda vůbec nějaký má a pro koho přesně.

 • Jestliže se třetí rok ukazuje vysoká neúspěšnost u matematiky, je třeba se zabývat jejími příčinami. Tedy analyzovat data, zjistit, zda není problém v testu. Pokud ne, pak máme vědět, kdo tvoří skupinu neúspěšných, abychom mohli problém řešit.

 • Zabývejme se požadavkem živnostenského zákona na maturitní vysvědčení jako nutného kvalifikačního požadavku pro některé živnostenské koncese. Velká část neúspěšných maturantů pravděpodobně pochází právě z okruhu těch, kteří si doplňují vzdělání z kvalifikačních důvodů.

Kompletní dokument obsahující vysvětlení jednotlivých bodů naleznete ZDE.

 

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, řekl: „Je třeba konstatovat, že po dvou letech, kdy jsme řešili zásadní pochybení při průběhu maturit, letos už se můžeme soustředit spíše na detaily. To je výrazný posun. V příštích letech by nám mělo jít o to, aby státní maturita a její průběh byly předvídatelné a nenastaly další radikální změny. Rozumný model by měl sledovat postupný vývoj a odstraňování zbývajících chyb a nedostatků. Avizovaná představa sociálních demokratů, že zavedou tři různé státní maturity pro různé typy škol, je sporná. Znamenala by další radikální změnu v organizaci. Nebylo by pak rozumnější nabídnout jednotlivým školám návod a pomoc, jak ověřovat na konci studia kompetence studentů přiměřeně typu školy, kterou studují, a neorganizovat centralizovanou maturitu se stomilionovými náklady? Tím jsme ostatně měli nejspíš začít, než jsme spustili státní maturity s nereálnými a nerealizovatelnými ambicemi.“

Kontakty:

· Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin
e-mail: tomas.fertek@eduin.cz, mobil: 602 687 016

Poznámky pro editory:

 • Starší texty k tématu státních maturit najdete ZDE.

 • Maturitní katalogy z jednotlivých předmětů najdete ZDE.

 • Maturitní testy z jednotlivých předmětů najdete ZDE.

 • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s., byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

 • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na http://fertek.blog.respekt.ihned.cz.

 

 

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
3 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Šnirch
Šnirch
9 years ago

Tak jsme se dočkali na stránkách ministerstva čísel o maturitě. Pominu , že si spletli měsíc (dnes není 20. květen). V prezentaci (díky aspoň za ni, protože jinak by jsme museli jen číst procenta, jak je za nás vybrali novináři) se dozvíme pár údajů. Jak je zvykem manipulátorú a neinformátorů, mává se povětšinou procenty bez vyčíslení základu. Cermat by maturitu z matematické logiky nikdy nesložil, pokud to myslí upřímně informovat. Pokud chce jako chytrá horákyně sdělit-nesdělit, tak naopak za jedna. Každý snímek něco míchá, většinou sděluje jen procenta. Kontrolní otázka: Kolik studentů (absolutně) ruplo z kterého předmětu potřetí a tedy… Více »

Šnirch
Šnirch
9 years ago

Dobrý den pane Feřteku
velmi solidně zpracovaný a vyargumentovaný materiál, není sice tam vše, aby jsme mohli být na maturitu pyšní a aby opravdu ověřovala vzdělání potřebné pro praxi, ale jako krok správným směrem to je se obávám pro Cermat na jeden rok až nad hlavu.
Držím palce při prosazení změn !!!

Šnirch
Šnirch
9 years ago
Reply to  Šnirch

Ministerstvo dnes po žádosti zásadně doplnilo prezentaci o výsledcích maturit 2013 – zejména snímky 9-12 jsou informačně hutné. Sice stále ještě dost info chybí, ale je to významný posun.

http://www.msmt.cz/novinar/letosni-maturity-byly-dobre-pripraveny-a-probehly-uspesne

Na novamaturita.cz je prezentace bez těchto nových dat…..