Hodnocení maturitních slohů opakuje loňské chyby a porušuje zákon

Podívejte se na protokoly, které dostávají žáci jako hodnocení svých maturitních slohových prací. Rubrika Komentář hodnotitele je obvykle prázdná.

Praha 31. května 2012 – Na EDUin se obrátilo několik studentů se žádostí o radu, jak se odvolat proti hodnocení maturitní slohové práce. Opakuje se loňská situace, kdy studenti neměli k odvolání proti chybám v maturitních testech dostatečné podklady, zatímco jim běžela odvolací lhůta. Postup Cermatu tedy opět porušuje právo studentů mít možnost nahlédnout do všech podkladů, na jejichž základě byl hodnocen jejich výkon u maturity.
 

Změna v letošních maturitách, kdy slohové práce jsou vyhodnocovány centrálně školenými hodnotiteli, přináší další porci pochybení a zmatků do organizace státní maturity.

Slohovou práci, kterou žák napíše, škola naskenuje a pošle Cermatu. Ten přidělí každou práci k ohodnocení jednomu ze zhruba osmi set hodnotitelů. Škola a žák pak dostanou zpět pouze formulář s názvem Záznam o hodnocení písemné práce, který ale obsahuje jen nepříliš vypovídající bodové ohodnocení. Opravenou písemnou práci, z níž by žák mohl poznat, v čem přesně chyboval a mohl se například obrátit na své učitele, kteří mu jeho chyby vysvětlí, nebo navrhnou, aby se proti hodnocení odvolal, nemá k dispozici ani on, ani škola a Cermat pravděpodobně vůbec nepočítá, že by žák do své opravené písemky mohl nahlédnout.

Opakuje se tedy situace z loňského roku, kdy se studenti nemohli kvalifikovaně odvolat (v loňském roce proti vadným úlohám v testech), protože neměli včas dostatek podkladů. Odvolání je třeba v případě slohových prací podat k příslušnému krajskému úřadu do osmi dnů od oznámení výsledku zkoušky. V tomto termínu ale žádný student nebude mít k dispozici dostatek podkladů pro účinné a kvalifikované odvolání.

Tento fakt odporuje školskému zákonu (§ 82 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.), který konstatuje, že každý student má právo „nahlédnout do VŠECH materiálů (…), které mají význam pro rozhodnutí o výsledku zkoušky“. Takovým materiálem jsou jistě i opravené písemné práce. Proto považujeme současný postup Cermatu za nezákonný.

Ukázky z hodnotících protokolů najdete v příloze tiskové zprávy. Za povšimnutí stojí prázdná okénka v rubrice Komentář. Hodnotící protokoly tak fakticky obsahují jen bodové ohodnocení, které je pro běžného studenta a jeho rodiče prakticky nulovou informací o kvalitě slohové práce.

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, řekl: „Je nepřijatelné, aby, uvádím konkrétní příklad, na elitním gymnáziu seděl učitelský sbor spolu s rodiči nad slohovou prací studenta, kterou vytáhli z archivu, a lámali si hlavu, proč zrovna tato práce anonymnímu hodnotiteli nevyhovovala. Z protokolu dodaného Cermatem se to dozvědět nelze, hodnotitele nelze oslovit, ani jinak standardně zjistit, proč práci hodnotil právě takto. To je postup, který snižuje autoritu maturity, učitelů i školství jako celku, protože rodiče ho mohou hodnotit jen jako bizarní Kocourkov. Jde letos už o několikátý krok, který srazil autoritu a věrohodnost státní maturity až na samé dno.“
 

Kontakty:

· Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin
e-mail: tomas.fertek@eduin.cz, mobil: 602 687 016

Poznámky pro editory:

  • Ukázky protokolů s názvem Záznam o hodnocení písemné práce najdete ZDE. Protokoly jsou anonymizované, EDUin má k dispozici verzi se jmény a čísly studentů.

  • Návod, jak podat odvolání proti hodnocení slohové práce, najdete ZDE.

  • Starší kritické komentáře k pojetí maturitních písemných prací najdete ZDE a ZDE.

  • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s. byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

  • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na http://fertek.blog.respekt.ihned.cz.

 

 

 

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments