Holandské vysvědčení. Ani známky, ani slovní hodnocení

Podívejte se na další možnost, jak může vypadat hodnocení práce žáků

Praha, 28. března 2013 – Aktuálně se v rámci kampaně Česko mluví o vzdělávání  diskutuje o tématu hodnocení. Jeden z konkrétních příspěvků do debaty je ukázka vysvědčení z holandské školy, které neužívá ani známek, ani slovního hodnocení, jak ho známe z našich škol.  Je pro učitele méně pracné pro vyplnění, a přitom nabízí rodičům přesné informace o školní práci jejich dítěte. Uvažujme, zda by se podobný způsob hodnocení osvědčil i u nás.
Ukázka vysvědčení pochází z tzv. holandské školy v Praze ´tNOPje (Stichting Nederlands Onderwijs Praag). Říká se mu zpráva (Rapport) a má dvě části. V jedné učitelka zaškrtne z nabídky různých pojmenování to, které vystihuje chování dítěte v některé ze sledovaných oblastí: motivace, chování v pracovních situacích, rozvoj jemné motoriky, kreslení, vztahy s učitelem, vztahy s ostatními dětmi, rozhovor v kruhu – ústní úkoly, výslovnost, slovní zásoba. V druhé části vysvědčení se učitelka slovně vyjadřuje k tomu, jak se dítěti ve škole celkově daří – záběr takového hodnocení je od vztahů až po úkoly a kognitivní rozvoj.
Na ukázku kopírujeme část takového vysvědčení v překladu
Vysvědčení  Nederlands Onderwijs Praag
Žák:                              Učitel/ka:                                         Školní rok:                    Vysvědčení/zpráva z roku:                             Skupina 2:
 • Chování v pracovních situacích
 • Dobře se soustředí
 • Začne koncentrovaně, ale snadno si nechá odvést pozornost
 • Snadno se nechá vyrušit
 • Permanentně hledá možnosti, jak odvést svoji pozornost
 • Vydrží u práce i při obtížích
 • Při obtížích práci vzdá
 • Rychle žádá o pomoc ostatní děti
 • Rychle žádá o pomoc učitele
 • Pracuje samostatně
 • Potřebuje povzbuzení
Zde  najdete celý článek Dany Moree o holandském vysvědčení.

Zde najdete překlad vysvědčení z holandské školy a původní vysvědčení.

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, řekl: „Česká vysvědčení, ať už ta s číslicemi nebo slovy, se zaměřují na hodnocení v jednotlivých předmětech. Holandské vysvědčení je zajímavé tím, že se soustředí mnohem víc na obecné schopnosti dítěte pracovat, soustředit se, komunikovat. Má to několik pozitivních důsledků. Takové vysvědčení dává jasně najevo, co je ve škole důležité a na co by se dítě, učitelé i rodiče měli soustředit. A za druhé poskytuje rodiči mnoho témat k debatě o tom, jak se dítěti ve škole líbí a jak si vede. Rozhodně by stálo za to vyzkoušet, zda by se podobný způsob hodnocení osvědčil i v našich školách.“

Připojit se s

Odebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments