Maturitní testy i letos obsahují chyby, které CERMAT neodhalil

Odborníci našli větší či menší chyby v testech z češtiny základní úrovně, matematiky vyšší úrovně a v testu z fyziky

Praha 17. května 2012 – Letošní maturitní testy opět obsahovaly nekorektní úlohy a formulační nepřesnosti. Drobné chyby, které pravděpodobně neovlivnily výsledky studentů, byly v lehčím testu z češtiny, jedna nekorektní úloha byla v diskutovaném složitějším testu z matematiky a přinejmenším dvě chybné úlohy obsahoval test z fyziky. Dalším problémem je prodlužující se termín, kdy budou centrálně vyhodnoceny písemné práce z českého jazyka. Fakt, že Cermat zatím hodnocení nedodal, znemožňuje školám uzavření maturitní klasifikace.
 

Nabízíme přehled chyb a nepřesností, které se vyskytly v testech z českého jazyka, vyšší matematiky a fyziky. Přebíráme přitom stanoviska odborníků, kteří se testy podrobně zabývali. Na chyby v testu fyziky upozornil Pavel Böhm, který je odhalil již v loňském zadání maturity. Detailnější argumentace a rozbory konkrétních úloh naleznete v příloze tiskové zprávy.
 

Maturitní test z češtiny nižší obtížnosti obsahoval letos sice jen drobné chyby, které nejspíš žáky nijak nezasáhly, ale dokazují, že přípravě testů věnuje CERMAT přes veškerá ujištění malou pozornost a péči. Například v úloze 8 mají žáci najít tvaroslovnou chybu, jedná se ovšem ve skutečnosti o chybu syntaktickou – což by měl autor testu vědět a úloha by měla být po všech stránkách korektní. U úlohy 14 zase CERMAT dodatečně uznal za správné dvě odpovědi. Opakuje se tedy situace z loňska, kdy CERMAT není schopen připravit takové testy, které by měly jednoznačné zadání a bezpečně jen jednu správnou odpověď.
 

U testů z matematiky a fyziky je společným problémem to, že autoři některé své úlohy řešili s pomocí předpokladů, které zadání neobsahovalo (např. níže zmíněná úloha z fyziky). Náročnější test z matematiky obsahoval jednu defektní úlohu 19 – nabídka jejích odpovědí obsahovala dvě položky, z nichž jedna je určitě správná, ale nedá se určit, která to je.
 

V testu z fyziky jsou defektní dvě úlohy: úloha č. 2 nemá žádnou správnou odpověď v nabídce (což Cermat dodatečně rozpoznal) a úloha č. 3 má správné všechny čtyři. Při hlubším zamyšlení pochopí i laik, v čem jsou úlohy vadné. Například úloha č. 3 zní: „Siloměr umístěný na povrchu Země ukazuje údaj 120 N. Který z následujících údajů by přibližně ukazoval siloměr umístěný na povrchu Měsíce? (A) 20 N, (B) 75 N, (C) 120 N, (D) 192 N.“ Správná odpověď je, že siloměr může ukazovat cokoli. Jde totiž o to, že autor úlohy si siloměr nedokázal představit v jiné situaci, než že je někde pověšen a na jeho druhém konci visí závaží. Pak by hrálo roli to, že na Měsíci závaží váží 6krát méně než na Zemi – a správná odpověď by byla (A). Jenže svou představu do úlohy nenapsal, a žák mohl tedy vycházet i z představy jiné. Například že siloměr je umístěn vodorovně, vlevo je upevněná pružina, za ni táhne siloměr, který je zase upevněn jinde za svůj pravý konec. Tam gravitace (Země či Měsíce) nehraje roli, tudíž siloměr bude ukazovat v obou případech stejně. Trochu složitějšími představami lze dospět i k dalším hodnotám v odpovědích (B) a (D), nakonec jsou skutečně všechny možné.
 

Školy také zatím nemohou uzavřít maturitní klasifikaci, neboť CERMAT nezvládl opravit písemné práce z českého jazyka. Maturitní kalendář ani neobsahuje informaci o tom, dokdy se CERMAT zavazuje školám výsledky prací sdělit. Logické by bylo, aby výsledky uvolnil spolu s testy, protože v opačném případě dostanou studenti svoje výsledky stejně pozdě jako loni, za což byl CERMAT kritizován.
 

Zdeněk Slejška, výkonný ředitel EDUin, řekl: „Opakuje se situace z loňského roku, kdy testy obsahují chyby, které odborníci Cermatu neodhalili, a teď se o jejich existenci pravděpodobně povede spor. Je zjevné, že ani mnohonásobná kontrola, kterou Cermat provádí před testováním a po něm, není dostatečná a jsou tak poškozovány zájmy testovaných studentů. Navíc se nepodařilo opravit písemné práce v předpokládaném termínu dvou týdnů. Až do konce měsíce tedy studenti nebudou mít jasno, jestli opravdu odmaturovali, protože musí ještě čekat na konečný verdikt nezávislých hodnotitelů.“
 

Kontakty:

· Oldřich Botlík, Kalibro (matematika)

e-mail: old.botlik@volny.cz, mobil: 724 058 384

· Pavel Böhm, doktorand katedry didaktiky fyziky MFF Uk v Praze (fyzika)

e-mail: bohm@edufor.cz, mobil: 608 567 636

 

· Zdeněk Slejška, výkonný ředitel EDUin
e-mail: zdenek.slejska@eduin.cz, mobil: 605 967 368

 

Poznámky pro editory:

  • Podrobnější popis vadných úloh najdete ZDE.

  • Zadání úlohy 19 z matematiky najdete ZDE.

  • Zadání a správné odpovědi na stránkách novamaturita.cz najdete ZDE.

  • Maturitní kalendář najdete ZDE.

  • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s. byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

  • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na http://fertek.blog.respekt.ihned.cz.

 

 

 

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments