Poslechněte si, co říká náměstek Nantl o profesním rozvoji učitelů

Nabízíme stručné shrnutí a zvukové záznamy ze včerejšího kulatého stolu, který se zabýval profesním rozvojem učitelů a kariérním systémem.

 

Praha, 14. listopadu – Debata o profesním rozvoji učitelů byla nebývale bouřlivá, přítomní učitelé a ředitelé reagovali nesouhlasně na možné zrušení národních institutů, které se doposud dalším vzděláváním učitelů zabývaly. Učitelské fakulty se naopak hlásily k tomu, že právě ony by měly být garantem profesního rozvoje, a to před i po absolutoriu fakulty, byť nepředpokládají, že by měly na vzdělávání učitelů monopol.

 

Hlavní teze, které padly v rámci debaty na kulatém stole:

  • O zrušení NIDV a NIDM se teprve uvažuje, a to na základě zadání vlády o snižování administrativy. Zatím není jasné, zda budou opravdu zrušeny. (Jiří Nantl)

  • V každém případě by v budoucím systému profesního růstu učitelů měly větší roli hrát učitelské fakulty. Také je třeba dbát na větší propojenost pregraduálního a postgraduálního vzdělávání a uvědomit si, že v budoucnosti nebude učitelské povolání pravděpodobně povoláním na celý život. To v mnohém změní profil absolventa i podobu vzdělávání po absolutoriu fakulty. (Josef Trna, Jiří Nantl)

  • Uvědomme si, k čemu nám má sloužit kariérní systém. Opravdu jen jako cukr a bič pro učitele, nebo jako skutečná podpora všech učitelů v tom, aby se ve své profesi zlepšovali? V každé z těchto možností bude vypadat jinak. (Hana Košťálová)

  • Základem úspěchu při vzdělávání učitelů je úzký a každodenní kontakt s nimi. Ten mají právě krajské vzdělávací organizace. (Roman Křivánek)

  • Oba instituty, o jejichž zrušení se uvažuje (Národní institut dalšího vzdělávání, Národní institut dětí a mládeže), vyvinuly mnoho metodicky účinných nástrojů. Je nutné, aby po případném zrušení jejich práce nepřišla vniveč. (Hlasy z publika)

Vystoupení prvního náměstka MŠMT Jiřího Nantla v délce 22 minut si poslechněte ZDE.

Kompletní zvukový záznam kulatého stoluZDE.

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, řekl: „Možnost, že by byl zrušen Národní institut dalšího vzdělávání, zjevně mnoho učitelů a ředitelů překvapila, účast na kulatém stole byla tentokrát mimořádná. Nejčastěji argumentovali, že právě NIDV garantuje kvalitu vzdělávacích kurzů a je otázka, jestli tutéž činnost budou schopné zajišťovat učitelské fakulty, jak to předpokládá ministerstvo školství.“

Kontakty:

· Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin
e-mail: tomas.fertek@eduin.cz, mobil: 602 687 016

Poznámky pro editory:

  • Starší tiskovou zprávu ke kulatému stolu se seznamem účastníků najdete ZDE.

  • Starší texty a videa věnované profesi učitele najdete ZDE.

  • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s. byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

  • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na http://fertek.blog.respekt.ihned.cz.

 

 

 

 

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
13 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Radek Sárközi
10 years ago

Podle mě nejsou pedagogické fakulty schopné zajistit kvalitní další vzdělávání pedagogických pracovníků. Mají problém i s tím zajistit kvalitní vzdělávání svých studentů – budoucích učitelů…

Bez NIDV bychom se myslím obešli. Bez NIDM nevím… Co podle vás dělá NIDM a NIDV nepostradatelného a jedinečného, co nikdo jiný není schopen dělat?

Tomáš Dopita
Tomáš Dopita
10 years ago

Když slyším, že garantem vzdělávání učitelů by měly být PF, mám opravdu chuť hodně hlasitě křičet NE-NE-NEEEE. Učím skoro 25 let a mohu posoudit, co v mé praxi používám ze studia. A já už opravdu nechci slyšet 40 let staré přednášky z pedagogiky, psychologie či sociologie plné teorie bez jakékoliv vazby na praxi. Za dobu mé práce vve školství nastoupilo do školy naší i škol v našem okolí mnoho mladých učitelů a podle jejich zkušeností se na PF v oblasti vzdělávání nic nezměnilo. Omlouvám se za rozčílení, ale chceme, aby si děti (v ideálním případě) určovaly vlastní kurikulum a učitele… Více »

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
10 years ago

Pedagogické fakulty zjevně nemohou zastoupit NIDV ihned. Můžeme čekat, až na fakultách proběhnou podstatné změny? Nejde o „privatizaci“ dalšího vzdělávání učitelů?

Vašek
Vašek
10 years ago

nechci slyšet 40 let staré přednášky… To se nedivím. Jenže víte, jak jsou dnes hodnoceni učitelé pedF a co se od nich žádá? Jedině publikační činnost, a to žádná popularizace vědy, ale tvrdá věda v impaktovaných, nejlépe zahraničních časopisech. Pedagogický výzkum se však nepočítá!! Takže nejlépe jsou na katedrách hodnoceni a největší plat mají ti, kdo se šťourají v ryze teoretických problémech, často zcela odtržených od toho, co by měli předávat svým studentům. Těch pár ojedinělých bláznů, kteří ještě chodí do škol a žijí didaktikou, jsou odstrčeni jako chudáci, ačkoli právě oni vědí, co školy potřebují a jak se dnes… Více »

Tomáš Dopita
Tomáš Dopita
10 years ago

A o tom to právě je. PF jsou zahleděné do svých problémů a vůbec netuší, co se ve školství děje. Ještě před třemi lety k nám nastoupila absolventka a neměla ani tuchu o nějakém RVP (učí dobře). Za posledních dvacet let neexistují téměř žádné informace o vzdělávání, metodách a výsledcích. Musíme se spoléhat na soukromé SCIO, nebo zahraniční výzkumy. O nových metodách se dozvíte více v neziskovkách, než v „odborném“ tisku. PF chrlí absolventy, z nichž ve škole skončí jen malá část, a z nich ještě půlka odejde během prvních tří let. Říká se, že je to kvůli penězům, ale… Více »

Milan
Milan
10 years ago

Jestliže dnes resort školství hledá účinný nástroj pro další rozvoj svých učitelů a chce jen předat „otěže či volanty“ existujícího systému DVPP do rukou jiných správců, musíme se ptát, jaké zkušenosti se znalostí teréní praxe (jakou sebezkušenost v autentickém prostředí regionálních škol) mají jejich „lektoři“ a jaký podíl času takové sebezkušenosti věnují svým studentům v pregraduální přípravě? Jak a čím mohou navázat na svou teoretickou přípravu, která po příchodu absolventa do „terénu“ nevytváří téměř žádný kompetenční základ? Prosím vás, reformy se nedělají tím, že v duchu starého paradigmatu změníte ředitelnu nebo dokumenty! Opravdovou kvalitativní změnu uděláte jen změnou kultury vzdělávání,… Více »

sisa
sisa
10 years ago

pro Vašek: Dávám vám za pravdu. Současná koncepce ped.fakult není dobrá. Ne že by zde nebyl potenciál učitelů – stále zde hodně lidí zná problémy terénu a rádo by se jimi zabývalo, ale není poptávka po didaktické kvalitě učitelů ani absolventů. Když jsem před lety nastoupila na pedF, krátce po revoluci, bylo vše zaměřeno především na praxi a dobrou úroveň absolventů: téměř 1,5 x více hodin praxe, navíc souvisle, nikoli blokově v jednom až dvou týdnech, jako dnes. Vycházela spousta nové metodické a teoreticko-didaktické literatury, katedry měly zájem spolupracovat na výzkumných projektech a úkolech, které vyúsťovaly do praxe, pořádaly se… Více »

Tomáš Dopita
Tomáš Dopita
10 years ago

Tak to bych asi raději počkal, až si to na fakultách konečně ujasní a změní svůj způsob práce, a nedával bych jim bianco šek, že až dostanou na starost další vzdělávání učitelů, tak začnou dělat to, co mají. Z některých vět mně skutečně mrazí (jako rodiče i učitele) – „není poptávka po didaktické kvalitě učitelů ani absolventů“, „je z něj pak za rok a půl učitel“, „se bakaláři na pedF nesmějí naučit skoro nic ze svého budoucího oboru“, … Je to asi ještě horší, než jsme doufali. Mám ještě dotaz: Jakou vědu učitelé na PF dělají, když ze všech stran… Více »

Tomáš Dopita
Tomáš Dopita
10 years ago

omlouvám se …rádi… Při tom promazávání a tvorbě tam jsou pozůstatky od dětí a ne žáků.

sisa
sisa
10 years ago

Tomáši,

to byste koukal, z čeho všeho se dá dělat věda! :)
On má každý učitel nějakou svoji specializaci – odbornost, tak v tom, samozřejmě. Hlavně to nesmělo zavánět metodikou. Teď se snad začíná blýskat na lepší časy. Snad se má zase uznávat pedagogický výzkum jako rovnocenný jiným vědám – ale abychom to nezakřikli. Osobně jsem ráda, že se do věci začalo šťourat, snad to prospěje.

Radek Sárközi
10 years ago

Vysoké školy mají vysokou míru autonomie. Podle mě se pedagogické fakulty jen vymlouvají. Kdyby tam chtěli učitelé něco změnit, tak to udělají! Ve skutečnosti jim současný stav vyhovuje…

Tomáš Dopita
Tomáš Dopita
10 years ago

Jediný, kdo v tomto státě může změnit školství je učitel. Ten je totiž ve třídě sám a nikdo, v drtivé většině případů, neví, co se za dveřmi třídy děje. Žádný ministr, ani ČSI to nezvládne. A tady je ohromná role PF, které musí začít posílat do praxe lidi dobře odborně připravené – ne češtináře, biology, matematiky, fyziky, ale učitele – lidi, kteří mají prakticky zvládnuté dovednosti v didaktice, psychologii, sociologii apod. Samozřejmě musí mít zvládnutou svou odbornost, ale hlavně je učitel.

Milan
Milan
10 years ago

Bezvýhradný souhlas s Tomášem Dopitou. Jen nevím, jestli to tak chápu ti, co by rádi posgraduálně učili teorie ..