Senátní seminář o připravenosti státní maturity konstatoval nedostatky především v kvalitě testů

Senátní seminář o připravenosti státní maturity konstatoval nedostatky především v kvalitě testů

Poslechněte si, co vytýkali učitelé CERMATu a panu Zelenému

Praha 14. dubna 2011 Účastníci semináře, který sezvalo na 12. dubna vedení senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, výrazně kritizovali koncepci i míru připravenosti státních maturit. Učitelé a ředitelé středních škol si stěžovali především na nízkou kvalitu ukázkových testů.

S výjimkou zástupce ministerstva školství, náměstka Ladislava Němce, a ředitele CERMAT Pavla Zeleného se většina projevů a diskusních příspěvků nesla ve velmi kritickém duchu. Ale dokonce i náměstek Němec konstatoval, že státní maturita v dnešní podobě je příliš složitá a na pochopení příruček z CERMAT by řediteli nestačily ani dvě vysoké školy. Spektrum kritických názorů se pohybovalo od těch, které odmítaly státní maturitu jako takovou, po její příznivce, kteří ale kritizovali její nepřipravenost, komplikovanost a nekvalitu. Hlavní výtky diskutujících, podrobněji rozvedené v jednotlivých příspěvcích, by se daly shrnout do několika bodů:

  • Spuštění státní maturity je nekoncepční krok. Kvalita výuky se může zlepšit jen podporou práce učitelů ve třídách, testy (ať už po 5. a 9. třídě, nebo v rámci státní maturity) mohou tyto výsledky v lepším případě jen ověřit. Jestliže jsme pro zlepšení práce učitelů nic neudělali, nemá kontrola výstupů valný smysl a nemůže přinést zlepšení.

  • Přestože měla státní maturita sjednotit a pozdvihnout kvalitu středoškolského vzdělávání, její vinou úroveň závěrečné středoškolské zkoušky spíše klesne. To platí především pro některá akademicky orientovaná gymnázia.

  • Proklamovaná objektivita zkoušky postupně erodovala natolik, že nová maturita je jen mnohem dražší a komplikovanější, ale v míře kvality a objektivity je buď na stejné, nebo spíše horší úrovni.

  • V současné podobě – více úrovní, nepovinná matematika – nemůže státní maturita splnit prakticky nic z toho, co si od ní politici slibovali. Neumožní kvalitativní srovnání středních škol ani jednotlivých studentů, nemůže prozatím sloužit jako náhrada za přijímací zkoušky na vysoké školy a pravděpodobně ani nezlepší úroveň středoškolského vzdělání.

  • Přes mnohaletou přípravu a dlouhé debaty o podobě testů vykazují ukázkové testové sady koncepční, didaktické, věcné a dokonce i pravopisné chyby. Mnohé otázky jsou nejednoznačné a není vlastně zřejmé, jakou studentovu dovednost či znalost ověřují.

Mgr. Ladislav Vasevič, Matiční gymnázium Ostrava, v diskusi řekl: „Drtivá část nově zavedených opatření, která měla vést k vyšší objektivitě, kvalitě a srovnatelnosti státní maturity, byla za poslední měsíce samotným Cermatem buď zrušena, nebo opravena do zcela formální, a tedy nefunkční podoby. Nová objektivita, která měla být základem nové zkoušky, je v současné době nejslabším článkem nové maturity.“

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, řekl: „V rámci senátního semináře, jehož se účastnila více než stovka lidí z celé republiky, bylo nepříjemným překvapením především bohorovné a přehlíživé chování ředitele CERMAT Pavla Zeleného, který na velmi konkrétní připomínky a dotazy diskutujících k chybám v testových úlohách odpověděl, že se detailům věnovat nebude, protože není didaktik. Jaksi mu uniklo, že je především manažerem zodpovědným za tento projekt a podobným chováním rozhodně státní maturitě respekt a důvěru nezjedná.“

Kontakty:

· Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin o.p.s.
e-mail: tomas.fertek@eduin.cz, mobil: 602687016

Poznámky pro editory:

  • Zvukovou nahrávku senátního semináře o připravenosti státní maturity jsme rozdělili na dvě části. Úvodní proslovy (Marcel Chládek, Ladislav Němec, Pavel Zelený, Vladimír Večerek, Ondřej Hausenblas) najdete ZDE, diskusní příspěvky především z řad učitelů ZDE. Omlouváme se za sníženou kvalitu nahrávky.

  • Přepis příspěvků ze semináře a prezentace naleznete ZDE ve chvíli, kdy je kancelář Senátu zveřejní.

  • Pokud nechcete čekat, komentář PhDr. Ondřeje Hausenblase ke kvalitě úloh najdete ZDE, a komentář RNDr. Oldřicha Botlíka k celkové koncepci maturity ZDE.

  • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin o.p.s. byla založena v květnu 2010 a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz

  • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na blogu http://fertek.blog.respekt.ihned.cz