Stanovisko ministerstva školství ke včerejší tiskové zprávě EDUin

Ministerstvo školství reagovalo na včerejší tiskovou zprávu EDUin, ve které jsme komentovali změny, které se dostaly do návrhu novely školského zákona během vnějšího připomínkového řízení. Tiskovou zprávu najdete ZDE. Reakci ministerstva uveřejňujeme v plném znění. Během zítřka vydá EDUin prohlášení, ve kterém podrobněji vysvětlíme naše stanovisko.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:

Ministerstvo školství zcela odmítá tvrzení uvedená v tiskové zprávě Edu-in. Obsah tiskové zprávy Edu-in je založen na nepochopení navrženého ustanovení, které v žádném případě nepředjímá umísťování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do režimu speciálních škol, včetně základních škol praktických.

Posouzení dětí se zdravotním postižením zůstává v rukou odborných pracovníků školských poradenských zařízení, kteří budou nastavovat podpůrná opatření, využívat nové diagnostické nástroje a usilovat o nastavení optimální podpory pro žáky ve vzdělávání. Navíc bude pro komplexnost posouzení vzdělávacích potřeb dítěte a stanovení optimálních podpůrných opatření zohledňováno stanovisko odborných lékařů. Činnost školských poradenských zařízení také bude kontrolovat inspekce.

Ministr školství Marcel Chládek navíc navrhuje další proinkluzivní kroky, jako jsou přípravné třídy pro všechny děti a povinný poslední rok v mateřské škole.

 

MŠMT zodpovědělo EDUin dva doplňující dotazy:

1) Budou o tom, zda je pro dítě vhodná běžná škola, nebo praktická, rozhodovat pracovníci ze školských poradenských zařízení při praktických školách? Či, jak bude zabráněno tomuto střetu zájmů?

Stanoviska školských poradenských zařízení (PPP, SPC) mají v současné době doporučující charakter, stejně tak mají i v novele školského zákona.

Vzdělávací cestu svého dítěte vždy volí zákonný zástupce žáka. Z hlediska zajištění jednotného postupu školských poradenských zařízení  budou prováděcí vyhláškou k novele § 16 školského zákona významně upraveny standardní činnosti školských poradenských zařízení. Pro podporu mechanismu kontroly a kvality poskytovaných poradenských služeb se novelou školského zákona zavádí institut revizního pracoviště.

 

2) Jaká se chystá systémová podpora pro pedagogy, kteří budou se sociálně vyloučenými dětmi v povinných předškolních ročnících pracovat?

MŠMT spolupracuje s autory projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání (SPIV), který realizuje Univerzita Palackého v Olomouci v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Pro pedagogy pracující s dětmi se sociálním znevýhodněním bude v rámci tohoto projektu vytvořen Katalog podpůrných opatření pro žáky se sociálním znevýhodněním. Katalog bude představovat praktický soubor konkrétních nástrojů a metod, které je možno uplatnit při každodenní práci ve škole. Výstupem projetu bude také 42 kurzů (27 kurzů z oblasti zdravotního postižení či znevýhodnění zajistí Univerzita Palackého v Olomouci a 15 kurzů z oblasti inkluze žáků se sociálním znevýhodněním Člověk v tísni o. p. s.).

Systémová podpora pedagogických pracovníků bude také zajištěna ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání a Národním institutem pro další vzdělávání. Tímto způsobem budou zpřístupněny pedagogickým pracovníkům aktuální metody práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments