Tisková zpráva: EDUin poprvé zveřejnil Audit vzdělávacího systému v ČR: rizika a příležitosti (2014)

První vydání analýzy stavu českého vzdělávacího systému. EDUin bude tuto analýzu vydávat každoročně na přelomu října a listopadu.

Praha 29. října – Jednou z  citelných slabin českého vzdělávacího systému je neschopnost říct něco podstatného na základě analýzy a pochopení problému. Většina rozhodnutí a kroků, k nimž v rámci vzdělávacího systému dochází, se neopírá o dostatečně přesvědčivou argumentaci. Dopady těchto rozhodnutí a kroků jsou často jen těžko předvídatelné, mnohdy dokonce převažují jednoznačná rizika.

Audit vzdělávacího systému, jehož prvním vydáním chce EDUin zahájit tradici jeho každoročního vydávání, si bere za cíl popsat vzdělávací systém prostřednictvím jeho nejcharakterističtějších vlastností, zrekapitulovat důležité události z posledního roku a poskytnout přehled kroků, které jsou pro rozvoj vzdělávání v ČR zásadní.

Obraz vzdělávacího systému poskytuje stručná infografika. K jednotlivým bodům poskytuje výklad a zdroje samotná analýza. Vše se snahou o srozumitelnost široké veřejnosti.

Zdeněk Slejška, ředitel EDUin: „Názory na to, co se děje v oblasti vzdělávání, co je důležité a co se má udělat, často vychází z čistě subjektivních hodnocení a nahodile sesbíraných informací. Českému vzdělávání to prokazatelně škodí. Rádi bychom proto poskytli navigaci k podobným úvahám a rozhodnutím, nezávislou na zájmech klíčových hráčů. Nemyslíme si zároveň, že neexistují jiné pohledy na věc, očekáváme a vítáme diskusi!“

Text dokumentu Audit vzdělávání 2014 si můžete stáhnout ZDE.
Infografiku
si můžete stáhnout ZDE.

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
32 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
David Yilma
David Yilma
8 years ago

Zajímavý a chválihodný počin, který nepřináší žádné překvapení, ale hezky vše shrnuje.

Vytkl bych grafickou úpravu a doporučil bych lepší a atraktivnější infografiku. Zvláště, je-li ambice zaujmout veřejnost.

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
8 years ago

Dalším významným rizikem, nebo dokonce hrozbou pro české školství je to, že neexistuje opravdu reprezentativní organizace učitelstva a učitelství, tudíž se ke školství a vzdělávání vyjadřují především hlasití jednotlivci, zájmové skupiny nebo organizace s honosnými názvy, ale nicotnou základnou. Tomu nahrávají mnozí naši pohodlní novináři, kteří takovým pseudomluvčím neustále, jednotvárně a vytrvale v médiích vytvářejí prostor.

l.snirch
l.snirch
8 years ago

Pane Sotoláři nabízejí se otázky. Pár z nich: 1. Proč taková organizace neexistuje ? 2. Co je v demokracii špatně (dokonce hrozba), když se někdo (byť jako uvádíte třeba samozvaně) vyjadřuje ke školství a otvírá diskusi? 3. Myslíte, že diskuse může škodit školství? 4. Myslíte, že občan k tomu, aby vyjádřil názor na školství, které platí, musí mít za sebou velkou základnu ? 5. Je problémem, kdo to říká nebo co říká ? 6. Jak by reprezentativní a plně demokratická organizace, reprezentující všechny učitelé, mohla vypadat ? Jak by se ta vnitřní demokracie zajistila ? 7. Je něco špatně na… Více »

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
8 years ago

Začnu třeba odprostřed (6): neřekl jsem, že organizace by měla zahrnovat všechny učitele – v takto pojatou komoru už nevěřím, ale proč by nemohla být stejně demokratická, jako jiné profesní komory? –, ale že by měla být reprezentativní. Jestliže si rozkliknu asociaci x, které má v seznamu členů lidí akorát na orloj, pak by bylo lepší, aby každý z nich mluvil sám za sebe. Nebudeme se teď handrkovat, kolik členů je reprezentativní počet, ale tucet je rozhodně málo. Pokud těmto lidem šlo pouze o diskusi, proč zakládali asociaci? Není samozřejmě problém, kdo (5) co říká, ale zda mluví sám za… Více »

l.snirch
l.snirch
8 years ago

Dobrý večer pane Sotoláři děkuji za dlouhý příspěvek. Nejdříve vždy cituji, poté reaguji, snad to bude přehledné. „(6): neřekl jsem, že organizace by měla zahrnovat všechny učitele – v takto pojatou komoru už nevěřím, ale proč by nemohla být stejně demokratická, jako jiné profesní komory? Ale že by měla být reprezentativní. Jestliže si rozkliknu asociaci x, které má v seznamu členů lidí akorát na orloj, pak by bylo lepší, aby každý z nich mluvil sám za sebe. Nebudeme se teď handrkovat, kolik členů je reprezentativní počet, ale tucet je rozhodně málo. Pokud těmto lidem šlo pouze o diskusi, proč zakládali… Více »

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
8 years ago

Vážený Eduine, nemohu bez pochybností souhlasit s hrozbou formulovanou jako „Další snižování kvality učitelů nepromyšlenou regulací učitelství místo stimulace,“ kterou Eduin zdůvodňuje poznámkou 31: „Novela zákona o pedagogických pracovnících formalizuje požadavky na kvalifikaci učitelů, což je v rozporu s prioritou strategie ve zvyšování kvality učitelů.“ Čím je prosím doloženo ono snižování kvality učitelů, dokonce další? JAK a ČÍM MĚŘÍTE ono snižování kvality učitelů? (Ne kvality vzdělávání, jeho podmínek a výsledků – ale samotných učitelů!!! Přijeďte a řekněte učitelům ve sborovnách do očí: vaše kvalita se snížila.) Přikládáte k analýze také navrhované kroky, ale v části Konkrétní (a skutečné) kroky vedoucí… Více »

Jan Voda
Jan Voda
8 years ago

Dobrý den, oceňuji tento audit jako velmi zajímavý a přínosný počin, avšak kladu si otázku, jaká byla metodologie zpracování. Věřím, že audit „jen tak nenahodili na papír Feřtek a Slejška“, ale že je za tímto dokumentem nějaký expertní panel a solidní analýza. Mohl by EDUin zveřejnit metodologii auditu? Děkuji, Jan Voda

feřtek
feřtek
8 years ago

Pro pana Sotoláře: Smyslem Auditu spíš je zmapovat, co se stalo v uplynulém roce a pojmenovat, čemu by bylo dobré se věnovat v tom příštím. I vzhledem k rozsahu to není koncepční materiál typu Strategie, který je doveden do konkrétních opatření. Takže moji odpověď berte spíš jako názor nad to, co je v auditu uvedeno. O smysluplném propojení standardu profese učitele, kariérního systému a systému financování regionálního školství se mluví leckde, včetně Strategie. Já bych dodal, že by pomohla sít učitelských mentorů – zkušených učitelů, kteří jsou vycvičení v pedagogickém vedení kolegů, kteří by byli k dispozici učitelů, kteří o… Více »

Zdenek Slejška
8 years ago

Pane Sotoláři, k vaší poznámce, kdo se vyjadřuje ke školství. Je to opravdu tak, že ke školství se vyjadřuje kdo chce a má zájem. Veřejnost a media pak hodnotí, zda daný názor je pro ně zajímavý či nikoliv a zda přináší nějakou hodnotnou informaci. Směrem k EDUinu. V jeho prvopočátku bylo především snaha o to, aby se vzdělávání vůbec do medií a veřejného diskurzu dostalo. Myslím si, že to se docela daří. Názor na to, co děláme a jak to děláme, může být samozřejmě vnímán různě. A nikomu nebereme možnost se do diskuze zapojit s jiným úhlem pohledu. EDUin si… Více »

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
8 years ago

Pro pana Feřteka:

Dík za odpověď. I když ne na to podstatné: další zhoršování kvality učitelů.

Víte, já se obávám, že bude brzy přementorováno a překoučováno. Zrovna dnes jsme na škole jednoho měli: má na to papír, ale není to učitel, praktik. A takových se bude rojit víc a víc. Stejně jako jsme zažili boom lektorů (třeba na osv, rvp, kritické myšlení, teambuilding) teď nastává boom koučů a mentorů. Opravdu poroste poptávka? Skutečná poptávka samotných učitelů? Nebo umělá poptávka vyvolaná shora kariérním řádem? Nebo přílepkem na nějaké projekty (jako byla přílepkem různá školení)?

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
8 years ago

Pro pana Slejšku:

Že by média zajímaly hodnotné informace? Média zajímají především atraktivní informace. Když to nejde jinak, tak bombastickým titulkem nebo šikovnou fotočkou. Nadbíhání tomuto způsobu komunikace tady opakovaně kritizuji.

Ono je to jako s tou husou: já prosím nejmenoval nikoho. Měl jsem ale na mysli především různé ty prezidenty a předsedy, kterými se hemží televize 1. září. A jsme u té atraktivnosti. Pak může být i Chládek na koni.

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
8 years ago

Samozřejmě i panu Sleškovi děkuji za odpověď.

Zdenek Slejška
8 years ago

Jen připomínka. V komentáři z 1.11. 19,40 nás (tedy konkrétně kolegu Feřtka) jmenujete. To, aby bylo jasné, proč se vyjadřuji za EDUin.

Zdenek Slejška
8 years ago

Pro pana Sotoláře: A druhá poznámka k tomu, co odpovídáte Tomášovi ohledně mentorů a koučů. Samozřejmě by bylo úžasné, kdyby mentor a kouč by zároveň skvělým praktikem. Ale takových bude opravdu málo. Neboť, ten kdo je skvělým praktikem v práci s dětmi, mnohdy nemusí být skvělým mentorem či koučem dospělému. To co je na obou cenné, je právě jejich specializace. Bezesporu máte pravdu v tom, že něco může být módní záležitost. Ale to je v každé oblasti a je nutné hledat ty, kteří jsou dobří. Ale rozhodně bych se nedíval jen na to, zda daný člověk je „praktikem“. On mnohdy… Více »

Bob Kartous
8 years ago

Dobrý den, pane Vodo. Audit není přísně vzato vědecká práce, tudíž těžko aplikovat konkrétní metodologii, jak jsou definovány ve vztahu k vědeckému bádání. Nicméně metodu máme poměrně propracovanou a je popsaná v dokumentu, který se analýze věnuje: Audit je složen ze tří částí. V té první dělíme vzdělávací systém do několika kategorií: struktura, výuka, strategie, kvalita, zdroje, řízení. V těchto kategoriích jsme identifikovali klíčová místa, která vystihují současný stav vzdělávacího systému. Tyto body jsme rozdělili podle modelu SWOT (přednosti, slabiny, příležitosti, hrozby) a s jejich pomocí jsme popsali současný stav. Druhou část tvoří komentovaný souhrn událostí, které v posledním školním… Více »

Ondřej Šteffl
8 years ago

Nezbývá mi než zase připomenout, že vzdělávání není jen školství. Jde až na drobnosti o audit školského systému, ne vzdělávání. A nijak se tomu nedivím, protože zatím audit vzdělávání udělat prostě neumíme. Nicméně by se to celé nemělo jmenovat audit vzdělávání, ale třeba „Audit školství a něco málo okolo“, a to se samozřejmě týká i Vize 2020, ta se zas až na drobnosti týká jen školství, cokoliv tam bylo nad to v předposlední verzi Chládek a jeho poradci vyškrtali.

Martin Rusek
8 years ago

Dobrý den všem,
je jistě dobré, že máme jakési zhodnocení. Jde ale skutečně o něco nového? Dle mého názoru jde pouze o koláž z ústřižků, které jsou známé každému, kdo se o školství zajímá.
Proč tedy materiál vznikl? Volné místo, potřeba upoutat na Eduin pozornost, snaha nabídnout veřejnosti ucelený přehled? Není to zřejmé. Ne zcela šťastně volená grafika a font, který neumí „ř“ spolu s gramatickou chybou zrovna neříká: „Dali jsme si s tím práci.“.

Feřtek
Feřtek
8 years ago

Pro pana Ruska: To máte skoro ve všem pravdu, až na podezření, že jsme si s tím nedali moc práce. Dali, ale příště té grafice věnujeme více pozornosti, to se ukazuje jako podstatnější, než jsme usoudili. Ale jinak opravdu jde o souhrn už víceméně známých věcí a ten, kdo se o vzdělávání zajímá soustavně, tu nepotká nic překvapivého. Ale to je koneckonců smysl toho auditu. Shrnout, o čem se v minulém roce mluvilo, co se dělo, přisoudit jednotlivým tématům váhu a důležitost, uspořádat je do nějaké matice a tento souhrn předat těm, kdo se o věc nezajímají tak podrobně jako… Více »

Martin Rusek
8 years ago

Pane Feřtku, děkuji za komentář. Nemůžu se ale zbavit pocitu, že jistá aspirace na zavedení „očekávaného auditu Eduinu“ tu byla :)

Pane Slejško, podle téhle logiky by tedy neměla existovat diskusní fóra, ale pouze platformy k uploadu dalších, nespokojenými lépe napsaných celých textu :) To snad ne.

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
8 years ago

Příležitostí je prý: Iniciativa zdola, zejména potenciál aktivních rodičů.28 = Iniciativní rodiče stále častěji zakládají vlastní školy, protože jim obsah a způsob vzdělávání veřejných škol nevyhovuje: Tohoto potenciálu lze využít k hledání nových cest vzdělávání.

Jde opravdu o hledání nějakých nových cest? Všechny rodičovské školy spojuje společná touha po malých třídách, malých skupinách. Věc, o které se veřejným školám často v přeplněných třídách může jen zdát, aniž by pro ně existovalo nějaké skutečné řešení. Rodičovské školy nehledají nové cesty pro všechny, ale jen samy pro sebe. Budiž jim to přáno, ale nepřeceňujme jejich potenciál pro ostatní.

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
8 years ago

Pro pana Feřteka: Píšete o auditu: I vzhledem k rozsahu to není koncepční materiál typu Strategie, který je doveden do konkrétních opatření. Fajn. Ale je to právě váš audit, který slibuje i c) Navrhované kroky (2014/2015).
Zároveň píšete, že auditem chcete „přisoudit jednotlivým tématům váhu a důležitost“. Je tohle ještě opravdu audit?

l.snirch
l.snirch
8 years ago

Pane Sotoláři o co Vám jde, o výklad slova audit, které má nepochybně mnohem více významu (dělal jsem 10 let auditora), nebo o obsah auditu? „Nemyslíme si zároveň, že neexistují jiné pohledy na věc, očekáváme a vítáme diskusi!“ Eduin nepochybně audit udělal ( tedy shrnutí a zachycení podstatného, ne nutně úplně všeho)a vybídl k doplnění, k diskusi. To je ta pravá úloha auditu. Ta diskuse zatím nezačala, bo se zabíráme nicotnostmi (významem slova audit, grafikou, otázkami, kolik hodin na tom Eduin dělal, zda Eduin je reprezentativní organizaci k sestavení auditu apod.). I toto by mohlo být jedním ze závěrů auditu… Více »

Bořivoj Brdička
8 years ago

Nedá mi to. Když audit, tak audit. Strategie 2020 se po obroušení hran v poslední fázi vývoje stala dokumentem, který se snaží především nikoho neurazit a nic neměnit. Díky tomu je ale v rozporu se Strategií digitální. Nějaká snaha o konsenzus je bohužel za stávajících podmínek s digitální strategií nekompatibilního RVP i nového Kariérního systému nereálná. Vaši snahu přesto hodnotím kladně!

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
8 years ago

Já se držím obsahu auditu: Položil jsem jasnou otázku: Čím je prosím doloženo ono snižování kvality učitelů, dokonce další? JAK a ČÍM MĚŘÍTE ono snižování kvality učitelů? (Ne kvality vzdělávání, jeho podmínek a výsledků – ale samotných učitelů!!! Nikdo zatím neodpověděl. Proč?

sam
sam
8 years ago

Tak pane Sotoláři, dobře. Malinký příklad, ne jediný. Uvedu příkladem, který pochopíte: V malinké (pro jednoduchost) třídě jsou jen 4 žáci výšky 164, 176, 152, 194 cm. Když jakoukoliv restrikci vyloučíte ze třídy žáka s výškou 194 cm, sníží se průměr třídy, aniž (což pro Vás zdůrazňuji)ostatní žáci změnili svou výšku. A protože zákon o PP vylučuje restrikci například vysokoškoláky s léty zkušenosti (nejen ze školy), kteří nejsou ochotni (protože neznají důvod) si dodělat další placenou vysokou školu ve volném čase majíce již studium pedagogiky (zaplacené a ve volném čase vystudované) podle §22 (studium dle §22 pro všeobecné předměty typu… Více »

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
8 years ago

Pane same,

děkuji za vlídný přístup, ale vycházíte z nesmyslného předpokladu, že všichni ti „nekvalifikovaní“ jsou zároveň ti kvalitní. Já zažil už spoustu z praxe přicházejících trpaslíků. Navíc audit mluví o „dalším“ snižování kvality učitelů. Už tedy nějaké proběhlo? Snad ne v době výjimek?

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
8 years ago

Pro pana Šnircha: Nepatlám se ve významu slova audit. Ale Feřtek řece píše, že Eduin auditem chce „přisoudit jednotlivým tématům váhu a důležitost“. Například neustále přeceňuje ty družstevní školy (Útěk ze škol).

sam
sam
8 years ago

Dobrý den pane Sotoláři, opravdu jsem nenapsal, že všichni tzv. nekvalifikovaní jsou kvalitní, to jste mi podsunul. Psal jsem, že takoví nepochybně jsou. Stejně jako Vámi zmíněni trpaslíci (míníme nyní výšku v uvedeném příkladu). Půjdeme k další jednoduché úvaze (když audit, tak audit, to je i o úvahách): Kolik takových pivotů (v basketu ti nejvyšší hráči) by třeba do školství šlo, dokonce i za cenu snížení svých příjmů, ale když si přečtou zákon o PP, tak se zasmějí, a pomyslí něco o přísloví Blbý kdo dává…? Chápete, jak zákon o PP brání vstupu potencionálních učitelů, kteří by systém mohli obohatit,… Více »

l.snirch
l.snirch
8 years ago

Přeceňuje, nedoceňuje – to už je ta věc diskuse k auditu. To je to, co bylo žádáno Eduinem. Výborně. Kdyby jste podobný audit sestavil Vy či já, nepochybně bychom měli jiné akcenty, jiné formulace, jiné pohledy. Neexistuje jediná pravda, neexistuje jediný audit. Existuje (či má existovat) diskuse nad takovým shrnutím a dá se polemizovat, měnit váha, přidávat či ubírat hrozby, atd. Nepochybně by takový audit mělo k diskusi předložit MŠMT. Takže pokud tento materiál (jakkoliv neúplný) začnou diskutující věcně komentovat, tak tento audit nabyl smyslu. A třeba bude inspiraci pro MŠMT, aby vytvořilo lepší a úplnější, má na to bezpochyby… Více »

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
8 years ago

Kolik by přišlo pivotů a kolik trpaslíků, to asi nelze odhadnout. Nebo ano? (To víte, já ještě neměl u maturity povinnou matematiku, i když se ozývají tací, kteří tvrdí, že to tak bylo.) Nechtěl jsem Vám osobně něco podsouvat, ale diskuse o nekvalifikovaných jednoznačně vyznívala v tomto smyslu. Ani já rozhodně nesouhlasím s nutností 2 VŠ (to jsme se myslím s p. Šnirchem dávno shodli). Ale na jedné VŠ trvám. Jen bych prosím nadále trval na tom, že „nemohu bez pochybností souhlasit s hrozbou formulovanou jako Další snižování kvality učitelů“. I když nepřicházejí kvalitní (možná!), neznamená to snižování kvality stávajících.… Více »

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
8 years ago

Ale když se někdo prezentuje jako prezident asociace, a ta má tucet členů a poslední aktivitu na webu rok starou… to je normální? A úplně by postačilo, kdyby se takový prezident představoval jen jménem. To přece nemusí být málo. Nevhodná prezentace (osob nebo myšlenek) je také hrozbou. A vždycky byla.

l.snirch
l.snirch
8 years ago

Pane Sotoláři Počet pivotů ani trpaslíků nelze odhadnout, nelze ani odhadnout počet pivotů ani trpaslíků mezi těmi, co vystudovali PedF. To je hlavní kompetence ředitelé školy. Ale pokud mu zákon o PP takto značně zmenší kompetence, je to jistě, jak jste uznal, špatně. 2 VŠ jsou blbost, to jsme se dávno shodli, to já vím. Přesto to zákon nadále žádá. Směrem do budoucna, tedy že bez VŠ (ne nutně PedF) nelze býti učitelem, s tím se taky shodnu (krom oborů typu umělci,… – to zákon o PP již řešil). A že by nějaké pedag. studium musel mít každý, s tím… Více »