Tisková zpráva: České republice hrozí mezinárodní ostuda za udržování nerovného přístupu ke vzdělávání

ilustrační foto. by Anthony Catalano (flickr.com) (CC BY-NC-SA 2.0)

Odborníci upozorňují na snahu zachovat v novele školského zákona nejasnou formulaci umožňující přeřazovat do praktických škol děti bez mentálního postižení.

Praha 19. listopadu – Ve čtvrtek bude školský výbor Poslanecké sněmovny projednávat pozměňovací návrh §16 novely školského zákona. Odborníci upozorňují na trvající snahu zachovat nejednoznačnost formulace, podle které má být posuzováno, jaké formy podpory se oslabeným dětem dostane. Vágní formulace umožňuje přizpůsobit doporučení názoru posuzovatele, přičemž poradenská zařízení spadající pod základní školy praktické se tím dostávají do střetu zájmů. Nutnost jednoznačného přístupu v podpoře dětí se speciálními vzdělávacími potřebami zvyšuje i tlak Evropské komise, která na konci září vyzvala Českou republiku, aby do dvou měsíců předložila důkazy, jaké kroky podniká k potlačení rozsáhlé diskriminace romských dětí ve vzdělávání.  

Pozměňovací návrh zavádí podle Stanoviska České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) termín, který školská legislativa nezná a nedefinuje: „oslabení kognitivních schopností“.

Znění § 16a odst. 5:

 V čl. I v dosavadním bodu 7 se v § 16a odst. 5 věta druhá nahrazuje větou „Při posuzování případného oslabení kognitivních schopností dítěte nebo žáka používá školské poradenské zařízení v souladu s větou první postupy a nástroje, které za účelem objektivního zjištění stavu dítěte nebo žáka hodnotí tyto schopnosti v souvislostech jeho adaptability, vývoje a sociálního a kulturního prostředí.“. (zvýrazněno pro potřeby tiskové zprávy)

Do novely se tato formulace dostala minulý týden po jednání dvou podvýborů pro školství. V diskusi zazněly hlasy na obhajobu selekce systému a podporu základních škol praktických.

Odborníci navrhují toto ustanovení z novely vyjmout.

Tomáš Habart, program Varianty, Člověk v tísni, řekl: „Vzdělávání dětí nemůže být rámováno tak nejasnými kategoriemi, jako je „oslabení kognitivních schopností.“ Naopak, každý žák má obdržet cílenou podporu dle svých potřeb. A to včetně „podprůměrných“ a „pomalejších“ žáků vzdělávaných dnes v běžných školách, kterým by předkládaný návrh nebezpečně otevřel dveře do škol určených pro žáky s mentálním postižením. A to je zcela proti smyslu jinak vítané novely školského zákona.“

Klára Laurenčíková Šimáčková, ČOSIV, řekla: „Navržené ustanovení jinak celkově pozitivně přijímané novely školského zákona v oblasti podpory dětí se speciálními vzdělávacími potřebami umožňuje interpretaci, která může vést k opětovnému zařazování dětí bez mentální retardace (s IQ vyšším než 69) do škol a vzdělávacích programů pro žáky s mentálním postižením. Za tento postup  byla Česká republika odsouzena Evropským soudem pro lidská práva a je vysoké riziko, že přijetí této právní úpravy vyvolá nové právní kroky proti České republice a značně znevýhodní postavení ČR v procesu infringementu, který byl ze strany Evropské komise v nedávné době zahájen.“

Jaroslava Zemková, předsedkyně České psychopedické společnosti a zástupce vedoucí katedry speciální pedagogiky PedF UK Praha, řekla: „Text není jednoznačný, umožňuje řadu výkladů. Uživatel si může vyložit jednotlivé paragrafy různě. Domnívám se, že tato skutečnost může činit v praxi značné potíže.“

Tomáš Feřtek, odborný konzultant EDUin, řekl: „Tady nejde o detaily a slovíčka, ale o zásadní spor. Zastánci zachování praktických škol v jejich stávající podobě hledají formulaci v zákoně, která jim umožní ve spolupráci s některými pedagogicko-psychologickými poradnami nadále posílat do těchto škol i děti bez mentálního hendikepu. Což je něco, co je po léta největší ostudou našeho vzdělávacího systému.

Materiály ke stažení:

  • Stanovisko ČOSIV ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely školského zákona ZDE.
  • Výzva Evropské komise, aby Česká republika předložila důkazy, jak postupuje proti diskriminaci romských žáků v českých školách, ZDE.
  • Komplexní pozměňovací návrh novely školského zákona ZDE.
  • Starší tiskové zprávy komentující novelu školského zákona najdete ZDE, ZDE a ZDE.

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
30 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Jana Karvaiová
Jana Karvaiová
8 years ago

termín, který školská legislativa nezná a nedefinuje: „oslabení kognitivních schopností“…..
Tento termín možná nezná a nedefinuje školská legislativa.Zná ho a definuje ho psychiatrie, psychologie.Je to termín vykytující se v mnoha učebnicích a knihách.V čem je problém?

Kateřina Lánská
Kateřina Lánská
8 years ago

Problém je v tom, že ať tam napíšete mentální postižení (což tam bylo původně) nebo oslabeni kognitivních schopností (což navíc školská legislativa zatím nezná a nedefinuje), nemění se nic na problematičnosti celého ustanovení. Poradny by měly v první řadě posuzovat, jakou podporu dítě potřebuje (samozřejmě na základě znalosti toho, co dítěti chybí). Celou tu věc se souvislostí kulturního a sociálního prostředí už jsme tu probírali.

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
8 years ago

Bez souhlasu rodičů nemůžeme nikoho nikam poslat. Mám pocit, že to některým odborníkům stále uniká.

Jana Karvaiová
Jana Karvaiová
8 years ago

Zkuste toto: http://katalogy.inkluze.upol.cz/site/?page_id=1669&frm-page-12718=1 Jde o komplexně zmapovanou problematiku změn zvládání vzdělávání zdravotně postižených. Je to dlouhé a jde o studii. Ale stojí za to si to prostudovat. Je zde jasně naznačeno, jaká podpůrná opatření jsou doporučována k jednotlivým typům zdravotních postižení a sociálního postižení. Tyto věci jsou zde opravdu důkladně podrobeny analýze a je možné je stále připomínkovat. Jak ale vyplývá z mnoha nálezů, podpůrná opatření na mnoha školách budou selhávat, neboť nebude prostor a finance je dodržet. Příklad: pro mentálně postižené je doporučována skupina 6 – 14 dětí ,u středně postižených již jen 4 – 8 dětí. Samozřejmostí je… Více »

Jana Karvaiová
Jana Karvaiová
8 years ago

Ještě jeden z příkladů z praxe.: Dítě ve škole selhávalo. Asi po třech letech se poprvé dostalo do poradny.Poradna zjistila IQ 72 a tudíž přeřazení do praktické školy nedoporučila.Dítě ve čtvrté třídě propadlo. V páté selhávalo dále i přes 2 reedukační hodiny týdně a soukromé doučování, které si sehnali rodiče. Další vyšetření na žádost rodičů proběhlo v páté třídě(konec roku). Opět s výsledkem stejným jako to první. Dítě přešlo na druhý stupeň školy. Zde propadlo již v šestém ročníku. To již rodiče začali intervenovat na všechny strany a zoufale se snažili o přeřazení dítka do praktické školy. K tomu ale… Více »

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
8 years ago

Další příklad:

Dívka měla vyšetření LMR, při následném se zlepšila a z LMR vypadla. Je na hraně, ale na vysněnou střední praktickou školu se už nedostane. Nemá papír. Zastánci „práv“ mohou jásat. Jde jim skutečně o děti?

Pavel Pesat
Pavel Pesat
8 years ago

To s tím legislativnim zavedenim oslabeni kognitivnich schopnosti je absurdni. I legislativa musi vychazet z dosazeneho stupne poznani a urcite urovne adresatu. Skolsky zakon take uvadi a nevysvetluje pojem kulturni identita a mnoho jinych.

Kateřina Lánská
Kateřina Lánská
8 years ago

Máte pravdu, že legislativa nedefinuje každý pojem, který používá. Nicméně právě v tomto případě, kdy bylo mentální postižení nahrazeno širším pojmem, pod který se vejdou i děti, které mají třeba jen pomalejší tempo v porozumění učivu, je určitě dobré bavit se o tom, jestli je to na místě. Zvlášť když nejde, jak říká Tomáš Feřtek, jen o slovíčkaření.

A celé to pak samozřejmě souvisí s úrovní poradenské podpory, kterou ty děti dostanou:
Pokračující rozvrat poradenského systému zbytečně přivede další děti do ZŠ praktických: http://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/terenni-pracovnici-varuji-poslance-pokracujici-rozvrat-poradenskeho-systemu-zbytecne-privede-dalsi-deti-do-zs-praktických

Iva Švarcová
Iva Švarcová
8 years ago

S pojmem “ oslabení kognitivních schopností“ naše současná psychopedie pracuje spíše výjimečně. Připomíná dříve užívané termíny „slabomyslnost “ nebo „slaboduchost“ které byly opuštěny pro své časem získané pejorativní zabarvení. Běžně se užívá širší termím „snížená úroveň rozumových schopností“ nejen pro mentální retardaci ( mentální postižení), ale i pro hraniční pásmo, kde snížení úrovně rozumových schopností ještě nedosahuje hranice mentální retardace, ale osciluje kolem ní. Ve starších klasifikacích se tato úroveň označovala jako „mírná mentální retardace“ (IQ 70 – 85) a na jejím základě mohl být žák zařazen do zvláštní školy. Chtěla bych připomenout že IQ není žádné dogma, podle kterého… Více »

Iva Švarcová
Iva Švarcová
8 years ago

Když už mluvíme o té ostudě, domnívám se, že mnohem větší mezinárodní ostuda nastane, až další inkluzivní třídy našich škol budou fungovat na úrovni, jakou nám v současné době prezentuje dokumentární reality show na ČT 1.
Pokud někteří žáci 8. třídy základní školy neumějí číst a na kameru bez ostychu říkají, že je učení nebaví, učit se nechtějí, nepotřebují a nebudou,je celkem irelevantní, jestli jsou vzděláváni podle rámcových vzdělávacích programů bez přílohy nebo s přílohou. Obávám se, že tudy cesta ke vzdělanostní společnosti nevede.

Jana Karvaiová
Jana Karvaiová
8 years ago

Paní Švarcová,ostuda to nebude. Protože tahle propaganda je velmi dobře mediálně zpracovaná.To jsem už pochopila.O praktických školách si většinou můžete přečíst pouze mnoho polopravd,ale žádnou úplnou pravdu. Žáci s narušenými kognitivními funkcemi- to jsou žáci často s hraničním IQ ,ale dlouhodobě selhávající. A selhávající i přes různá opatření (kterým se dnes dal módní název „podpůrná opatření“) .Jako kdyby se o tyhle žáky nikdy nikdo nestaral a teď najednou někdo objevil Ameriku.V posledním Beduinu je odkaz na článek o seriálu 8.A. A jářku, člověk se nestačí divit, jak pan Feřtek objevuje tu Emeriku u nás. Představte si, že ve třídách, kde… Více »

Iva Švarcová
Iva Švarcová
8 years ago

Zpráva Raduižurnálu 24.11.2014 Česko odmítlo tvrzení Bruselu, že ve školství diskriminuje Romy Vláda odmítla obvinění EK z diskriminace romských dětí (ilustrační foto) – Foto: Tomáš Adamec Vláda odmítla obvinění EK z diskriminace romských dětí (ilustrační foto)Foto: Tomáš Adamec Česko se ohradilo proti obvinění Evropské komise, že ve školách diskriminuje Romy. České stanovisko dnes schválila vláda a Radiožurnál má dokument k dispozici. Evropská komise Česku letos v září pohrozila žalobou kvůli vysokému počtu romských dětí v českých speciálních školách. Podle Evropské komise Česko ve školství romské děti diskriminuje. Vláda ale v dopise komisi takové obvinění odmítá. Podle ní Evropská komise nemá… Více »

Jana Karvaiová
Jana Karvaiová
8 years ago

Ale další namátková kontrola je na spadnutí. Školy hlásí,kolik mají Romů a na vybrané školy to přijedou zjistit na místě. Zatím nikdo nedodal metodiku,jak poznat Roma. Ta metodika, co přišla na školy asi před 3 lety spíše připomíná Árijské zákony z nacistického Německa. Rom je: -kdo má romské jméno(příjmení) – která to jsou ??? -kdo vypadá jako Rom (jak má vypadat? ) -kdo se za Roma považuje (máme dávat dotazníky?) Dalšími problémy jsou děti ze smíšených manželství atd. Při minulé fyzické kontrole jsme byli odehnáni ze tříd )asi abychom vlastním tělem nepřikryli a neschovali ty Romy) a oni počítali i… Více »

Iva Švarcová
Iva Švarcová
8 years ago

Paní Karvaiová,
k tomu nemám co dodat. Snad jen krátký příběh, který mi vyprávěla jedna paní učitelka ze základní školy praktické. V intencích požadavků naší školní inspekce se zeptala jedné žákyně 8. třídy, jestli se cítí být Romkou. Dívka jí opověděla: já nejsem žádná Romka, já jsem po rodičích Cikánka, ale narodila jsem se v Čechách, tak jsem Češka.

Petr Chaluš
8 years ago

Odpověď ČR, že se u nás segregace romských dětí neděje, dnes převzala eurokomisařka paní Jourová :-) a její DG bude připravovat odpověď a rozhodovat, to je zajímavý paradox

Kateřina Lánská
Kateřina Lánská
8 years ago

ad paní Karvaiová a paní Švarcová. Je zajímavé, že pokud jde o odmítání žáků, není problém určit, kdo je Rom, a kdo ne. cituji z článku na aktuálně: „Ve čtvrtek 13. listopadu vyšel na blogu Amnesty International článek upozorňující na to, že české školství je pořád z velké části rasově segregované. Píše se v něm mimo jiné o ostravské škole, která začátkem letošního roku odmítla deset romských dětí, protože se ředitel podle vlastních slov obával nálepky “romská škola”.“ a taky mi přijde poměrně pozoruhodné, že dívka, která je schopná tak strukturovaně přemýšlet o své identitě, sedí ve zvláštní škole, podle… Více »

Iva Švarcová
Iva Švarcová
8 years ago

Vážená paní Lánská, učila jste někdy na základní škole praktické nebo jste se tam byla ji aspoň podívat? Tyto školy nejsou ani mučírny ani nápravná zařízení vytvořená k diskriminaci žáků romského etnika, jsou to školy, které představují vysoký pedagogický nadstandard, učí v nich kvalifikovaní speciální pedagogové, kteří tento obor 5 let studovali a jejichž práci nemůže suplovat žádný učitel běžné školy bez speciálního vzdělání, ani kdyby měl k ruce několik asistentů. Tyto školy na vysoké odborné úrovni napravují to, co některým dětem odepřela příroda nebo i naše „vysoce humánní“ společnost, která je nechává živořit v nedůstojných podmínkách na přelidněných ubytovnách.… Více »

Jana Karvaiová
Jana Karvaiová
8 years ago

Paní Lánská, já jsem v tomhle státě nezačala rozpatlávat problém, kdo je a není Rom. Speciální pedagogové vždy učili děti, které jim poradna poslala do školy a vždy jim bylo jedno, jestli jde o Roma či ne.Nesetkala jsem se na praktické školy s tím, že by učitel odmítl učit Romy. naopak,my jsme na to byli již od studií připraveni.To teprve další organizace, včetně kanceláře ombudsmana, začaly doslova pitvat,kdo je a není Rom, aby se přišlo na to, jestli v praktických školách není příliš mnoho romských žáků .Nikdo nepopírá, že jsou v některých základních školách problémy s Romy a jejich přijetím… Více »

Kateřina Lánská
Kateřina Lánská
8 years ago

paní Karvaiová, já vlastně celkem rozumím vaší optice – tomu, že máte obavu, co se stane, pokud se se stávajícím systémem pohne, protože jeho stav je neutěšený už teď (málo asistentů ve třídě, malá nebo de facto žádná podpora učitelů, apod.) Kritika systému, ale není to samé co kritika učitelů a jejich práce. Ostatně na to jsme tady v diskusích upozorňovali už mnohokrát, přesto jsme z toho neustále osočováni. Budu ráda, pokud mi tu připomenete, kde konkrétně jsme něco dehonestujícího vůči speciálním pedagogům říkali. Můžu vás ubezpečit, že nejen, že to neříkáme, dokonce si to ani nemyslíme. Jistě, nemám za… Více »

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
8 years ago

Paní Lánská,
ale jistěže se prostředí a podmínky v našich školách můžou změnit. Zrušte praktické školy a uvidíte ten útěk ze základních škol, útěk na víceletá gymnázia a do dalších (třeba družetvních) škol. Cožpak takové školy nepředstavují selekci? A mnohdy zjevně sociální selekci? Nemůžete jednu cestu zrušit a další dvě otevírat. Nezaklínejte se prosím systémem, ten přece nerozkolísávají pouze praktické školy. V tom je hlas Eduinu zjevně nevyvážený.

Kateřina Lánská
Kateřina Lánská
8 years ago

souhlasím. tohle je ale tisková zpráva, která se věnuje jednomu z problémů. Otázku víceletých gymnázií jsme už také několikrát otevírali.

Zdeněk Bělecký
Zdeněk Bělecký
8 years ago

„…proč se nemůžeme posunout za horizont představy, že se prostředí a podmínky v našich školách nemůžou změnit…“
Protože je obtížné uvěřit tomu, že desítky let podfinancované školství najednou bude mít dostatek prostředků na nejdražší možný systém, tedy na funkční inkluzi. Protože je obtížné uvěřit tomu, že otevírání většinového proudu z jedné strany půjde ruku v ruce s omezováním selekce na straně druhé. Oběma tvrzením totiž nenasvědčuje vůbec nic, co by se dělo, opak je pravdou.

Kateřina Lánská
Kateřina Lánská
8 years ago

myslím si, že to spolu souvisí

Zdeněk Bělecký
Zdeněk Bělecký
8 years ago

Vím, že každá metafora kulhá, přesto: Existuje síť obvodních lékařů (základky), kteří řeší většinu běžných problémů. Když někdo hůř vidí, zajde k očnímu (speciální škola). Inkluze ve vašem pojetí znamená, že donutíte obvoďáka, aby do značné míry nahradil široké spektrum specialistů. Onen obvoďák na to dostane jen zlomek prostředků, které dostávají specialisté. Kvalita zdravotní péče se zhorší. Bohatí pacienti utečou na soukromé kliniky a obvoďákovi zůstanou na krku jen chudí a postižení. Zastánci inkluze sehrají roli užitečných idiotů, kteří ekonomům v rozhodovacích pozicích ušetří výdaje na zdravotní péči, neboť obvoďák je levnější než specialista.

Jana Karvaiová
Jana Karvaiová
8 years ago

Vracím se k problematice praktických škol a pokusím se p. Lánské odpovědět. Nebudu zde doslova citovat z jednotlivých článků, co vyšly na Eduinu. Tolik času nemám a ani ho nechci věnovat. Jen chci říci, že vy,jako novináři, si musíte trochu více dávat pozor na své soudy. O praktických školách se často uvádí: – žáci nemají žádné ukončené vzdělání. To není pravda. Žák, který absolvuje praktickou školu má ukončené základní vzdělání jako na základní škole. Pouze žák, který v posledním ročníku propadne a poté neudělá ani opravné zkoušky nemusí mít ukončené vzdělání. Což bude nejspíš výjimka. -žáci nemají kde pokračovat ve… Více »

Zdeněk Bělecký
Zdeněk Bělecký
8 years ago

Nazvěme věci pravými jmény. Jestliže praktická škola dostane více než dvojnásobek normativu na žáka oproti běžné základní škole, nejedná se o žádnou segregaci, ale o velmi nákladný způsob podpory určité skupiny dětí. Nebo jinak řečeno v běžné základní škole jsou děti diskriminovány, protože na ně stát vynakládá necelou polovinu prostředků. Protože nic, ale vůbec nic nenasvědčuje tomu, že by ruku v ruce s tzv. inkluzí byla řeč o zdvojnásobení normativu na žáka v běžné základní škole, jde o propagandu, jejímž cílem je zakrýt, že se má zlevnit vzdělávání chudých a postižených, protože ti bohatí vám utečou na výběrové školy, o… Více »

Šárka Kadlecová
Šárka Kadlecová
8 years ago

to Zdeněk Bělecký – Souhlasím, správný postřeh, již nyní jsme svědky toho, že na mnohých základkách inkluze selhala.“Došli“ speciální pedagogové či na ně nejsou prostředky, každý asistent pedagoga nemá potřebné vzdělání v oblasti speciální pedagogiky, vysoké počty dětí ve třídách a další skutečnosti v podstatě vedou k tomu, že již dnes jsou v ČR školy, které nejsou schopny zajistit odpovídající úroveň výuky ve třídě. Je nad slunce jasné, že inkluze (má-li být smysluplná a chytře provedená)je ve skutečnosti šíleně drahá záležitost. Místo soustředění několika dětí pod jednoho (či dva)speciální pedagogy se tyto děti v rámci inkluze rozprotřou do několika tříd… Více »

Jana Karvaiová
Jana Karvaiová
8 years ago

Tuto problematiku má perfektně zmapovanou např. Asociace speciálních pedagogů. Jenže ani jejich připomínky zas tak nikdo nebere vážně. Na ministerstvu se usadila „klika“ inkluzistů za každou cenu, která asi nepřipustí nic jiného. Připomínkuje se již dlouho. Většina odpovědí je – speciální pedagogové se bojí, že příjdou o práci a proto se staví proti inkluzi.Což je blbost,ale vymluvte to někomu, kdo si na téhle věci honí politické i jiné body. Situace dopadne asi tak, že sice speciální pedagogové nebudou, asistenti nebudou stačit a vše se sveze na hlavy pedagogů v základkách.Budou nadávat učitelé, budou nadávat rodiče. PO pár letech někomu svitne… Více »

Jana Karvaiová
Jana Karvaiová
8 years ago

Paní Šárko,zkuste mi napsat na:
strasnaskola@seznam.cz

Petr Chaluš
8 years ago

přidávám sem svůj článek ze září roku 2013, posunuli jsme se někam od té doby? http://denikreferendum.cz/clanek/16499-konflikt-o-romskych-detech-bez-romskych-deti