Tisková zpráva: EDUin komentuje splněné cíle ministra školství Marcela Chládka

Ministr si za některá opatření zaslouží pochvalu, jiná jsou ale v rozporu s jeho vlastní koncepcí.

Praha 11. července – Ministr školství zveřejnil sedm splněných úkolů svého ministerstva. EDUin každý z nich komentuje a uvádí, kde mají splněné úkoly své slabiny a která navrhovaná opatření ministerstva jdou proti smyslu toho, o co ministr Chládek usiluje.

Premiér spolu s ministrem školství dnes hodnotí práci ministerstva. Ministr Marcel Chládek považuje za své klíčové splněné úkoly tyto body:

Novela zákona o pedagogických pracovnících

Komentář EDUin: Vítáme snahu ministerstva situaci řešit, ale bohužel ani novela nedokáže zabránit tomu, aby z některých škol odešli dobří a osvědčení učitelé. Více k problému v tiskové zprávě ZDE.

Novela školského zákona

Komentář EDUin: Novela obsahuje pozitivních změny (například ZDE), ale na druhou stranu úpravu paragrafu, který potenciálně umožňuje umisťování dětí bez mentálního postižení do praktických škol, považujeme za problematickou (ZDE).

Analýza potřeb trhu práce

Komentář EDUin: Při řízení vzdělávacího systému je třeba pracovat s přesnými daty, k tomu patří i analýza trhu práce. Zároveň je ale problematické přizpůsobovat vzdělávání požadavkům firem, protože ty se mohou velmi rychle měnit a je obtížné předvídat, koho budou firmy potřebovat za pět deset let. Důležitý je proto důraz na všeobecnou složku vzdělávání.

Strategie vzdělávací politiky 2020

Komentář EDUin: Přijetí strategie považujeme za klíčový pozitivní moment dosavadního působení ministra. Oceňujeme všeobecně, že ve své práci navazuje na kroky svých předchůdců. Ke Strategii 2020 více ZDE.

Fond pro MŠ a ZŠ

Komentář EDUin: Jde o praktický krok, který ale stěží vyřeší aktuální nedostatek míst ve školkách. Budování takových zařízení vyžaduje čas. Na druhou stranu opatření přijatá v zákoně o dětských skupinách jsou potenciálně pro některé školky a mateřská centra likvidační.  Tady vnímáme mezi dvěma kroky téhož ministerstva rozpor. Více ZDE.

Opatření k čerpání prostředků z fondů EU

Komentář EDUin:  Snaha ministerstva zachránit co největší část evropských peněz pro vzdělávání je ocenitelná. Vnímáme i snahu úřadu vést širší debatu o tom, na co a jakým způsobem mají být tyto peníze využity.

 

Za hodné debaty považujeme tyto další návrhy ministra:

Návrh zavést jednotné přijímací zkoušky na střední školy

Komentář EDUin: Přivítali jsme, že ministerstvo spolu s Českou školní inspekcí ustoupilo od záměru zavést plošné testování na základních školách a nahradilo je výběrovými šetřeními. Snaha o zavedení jednotných přijímacích zkoušek, tedy fakticky plošných testů v devátých třídách, vnímáme v přímém rozporu s těmito kroky. Více ZDE.

Omezení příspěvků pro soukromé školy

Komentář EDUin: Návrh ministerstva školství předpokládá snížit příspěvky soukromým školám. Paradoxně toto opatření nejvíce postihne odborné školství a děti s nějakým problémem či postižením. Navíc není pravděpodobné, že by tímto způsobem mohl státní rozpočet opravdu ušetřit.  Jde o opatření v rozporu s prioritami samotného ministerstva.

Rozdělení státní maturity

Komentář EDUin: Záměr ministra rozdělit současnou státní maturitu na dvě různé zkoušky a zavedení mistrovské zkoušky považujeme za problematický. Mistrovská zkouška může potenciálně zlepšit průchodnost vzdělávací soustavy, ale samostatné maturity pro odborné školy a gymnázia připraví společnou část maturity o poslední klad, srovnatelnost.  Také nesouhlasíme s ministrem v jeho tvrzení, že máme příliš mnoho absolventů škol, kteří pak nemohou sehnat práci.  To je v rozporu s dostupnými statistikami nezaměstnanosti obecně a nezaměstnanosti absolventů zvlášť.

 Zdeněk Slejška, ředitel EDUin, o.p.s., řekl: „Ministr Chládek je mimořádně aktivní politik a možná právě to způsobuje, že některé jeho dílčí kroky jsou v rozporu s tím, co on sám pokládá za důležité ve směřování a proměně vzdělávacího systému. Chceme na tyto problémy upozorňovat a otevřít debatu o tom, která opatření připravovaná ministerstvem školství skutečně mohou být ku prospěchu českého vzdělávání.“

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments