Tisková zpráva: Hodnocení plánovaných kroků MŠMT v následujícím školním roce

Aby skutečně narostly platy učitelů na podstatnou výši, musela by současná vláda dosáhnout konsensu na politické scéně. Zároveň je ale třeba uvažovat o skutečně funkčním systému hodnocení učitelské práce a uvolnění přísně regulovaného přístupu k této profesi.

Praha, 8. května 2016 – Hlavní prioritou ministerstva školství nejen na tento rok, ale i na další dva roky, má být odměňování učitelů. Ministryně školství Kateřina Valachová veřejně prohlásila, že minimálně stejným tempem jako letos porostou platy učitelů kontinuálně po tři roky. Podle odborů by to znamenalo, že se dostanou na cílovou úroveň 130 % současného průměrného platu. Bez prostředků umožňujících kontrolu kvality a rozšíření velmi striktní preselekce budoucích učitelů bude mít zvýšení platů jen omezený pozitivní dopad.

EDUin předkládá hodnocení jednotlivých priorit školního roku.

V předchozí tiskové zprávě jsme uvedli, že zvýšení platů je pozitivním signálem směrem k učitelům i do společnosti. Zároveň je ale nutné zdůraznit, že jde pouze o první krok. Závazek ministryně školství pokračovat ve stejném tempu navyšování v dalších dvou letech je doposud pouze deklaratorní.

Memorandum politických stran. Aby bylo možné stavět na příslibu současné vlády, bylo by nutné získat příslib napříč politickým spektrem, že i po dalších parlamentních volbách bude příští exekutiva v nastaveném kurzu pokračovat. Nejen kvůli platům učitelů by mělo ministerstvo školství usilovat o memorandum představitelů parlamentních politických stran o dodržení zásadních principů v rozvoji vzdělávání bez ohledu na výsledky voleb.

Kariérní řád. Dosavadní podoba kariérního řádu neslibuje, že bude vytvořen dostatečně účinný nástroj pro zjišťování kvality práce učitelů. Po adaptačním období má adept složit atestaci. Návrh však předpokládá, že komisi budou tvořit jen učitelé z dané školy a počet pokusů nebude omezen. O třetím stupni kariérního řádu nebylo doposud rozhodnuto a není tedy jasné, k čemu budou učitelé motivováni ve svém rozvoji a jak.

Omezování potenciálu mezi absolventy jiných VŠ oborů. Ministerstvo školství chystá novelu zákona o pedagogických pracovnících. Vzhledem k vytvoření adaptačního období se nabízí umožnit vstup do něj všem absolventům VŠ a rozšířit tak možný výběr učitelů na ty, kdo na současných pedagogických fakultách studovat nechtějí, a přitom by učit chtěli. Podle dostupných dat jde o nemalou část uchazečů o studium na VŠ. Podle mezinárodních srovnání přitom o kvalitě učitele nerozhoduje jeho předchozí vzdělání.

Tlak na reformu pedagogických fakult. Poskytnout pedagogickým fakultám, akademikům a studentům (např. Otevřeno: www.otevreno.org) snažícím se o kvalitní učitelskou přípravu finanční a metodickou podporu v tom, aby mohli zevnitř měnit strukturu a obsah učitelské přípravy a klást mnohem větší důraz na praxi a inovace ve vzdělávání. Ministerstvo školství by mělo pečlivě prostudovat politiku zahraničních systémů, které jsou v této oblasti úspěšné, a najít klíčové faktory, které umožní takovou reformu provést.

Zdeněk Slejška, ředitel EDUin, řekl: „Ministryně Kateřina Valachová má jistě pravdu, pokud říká, že odvrácení možného nedostatku učitelů a zvyšování jejich kvality nezávisí pouze na platech. Nabízí se přitom několik konkrétních řešení, které by mohlo ministerstvo vzít za své.

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments