Tisková zpráva: Jak pomáhat dětem k efektivnímu učení? Seznamte se s 10 vybranými principy formativního hodnocení

Začít formativně hodnotit znamená zamyslet se nad tím, jakou zpětnou vazbu dostává žák od učitele a učitel od žáka. Podle šetření České školní inspekce, které proběhlo necelý měsíc po uzavření škol mezi řediteli základních škol, více než na polovině základních … Pokračování textu Tisková zpráva: Jak pomáhat dětem k efektivnímu učení? Seznamte se s 10 vybranými principy formativního hodnocení