Tisková zpráva: Jaká jsou rizika jednotných přijímaček na střední školy

ilustrační obrázek. by ccarlstead (flickr.com) (CC BY 2.0)

Ministerstvo školství vyslyšelo požadavky krajů a některých ředitelů, ale návrh pravděpodobně přinese mnoho technických a organizačních obtíží a kvalitu škol zvednout nemůže.

Praha 23. dubna – Stručná zmínka ministra školství Marcela Chládka, že uvažuje o zavedení jednotných přijímacích zkoušek na střední školy, zvedla vlnu mediálního zájmu. Jde ale zatím opravdu o prvotní nápad, jehož konkrétní obrysy a zadání musí teprve vzniknout. Přinášíme přehled rizik a nežádoucích důsledků, které podobně ambiciózní projekt pravděpodobně přinese.

První informace říkají, že by se zkoušky skládaly elektronicky na středních školách, pravděpodobně z matematiky, češtiny, cizího jazyka, případně obecných studijních předpokladů.  Testy by byly jednotné, k přijetí na různé školy (průmyslovky, gymnázia) by byl nutný pokaždé jiný stupeň úspěšnosti v testu. Za těchto předpokladů vidíme tato rizika:

  • Technické a organizační problémy.

Testovací systém NIQES, který chce ministerstvo použít, zatím počítá s počítačovým vybavením základních škol. Ale tam nelze testovat, protože učitelé ZŠ jsou motivováni k co nejlepším výsledkům žáků v podobném testování a hrozilo by zkreslení. Na středních školách technická infrastruktura chybí a bude těžké se vyrovnat s tím, že na některé školy se hlásí až trojnásobek zájemců, jinde je zájem malý.  Tyto technické obtíže a disproporce nebude snadné odstranit.

  • Zúžení obsahu vzdělávání.

Jednotné testy pro všechny střední školy ze dvou tří předmětů povedou k ústupu od soustředění na kompetence, které zmiňuje Rámcový vzdělávací program pro základní školy, a přesune pozornost opět především na testovatelné učivo.

  • Příliš silný nástroj deformující vzdělávací soustavu.

Ustoupili jsme od plošného testování v devátých třídách a nahradili je testováním na výběrovém vzorku. Tady by ale fakticky existovalo jednotné plošné testování naprosté většiny žákovské populace, navíc s dosti fatálními důsledky pro další život každého dítěte. Školní vzdělávací programy by šly stranou, školy by směřovaly své vzdělávání k tomuto testu, podobně jako na Slovensku směřují k závěrečnému testování nazvanému Monitor. A to se všemi negativními důsledky.

  • Nekoncepční opatření z hlediska dlouhodobých strategií vzdělávání.

Ministerstvo ustoupilo tlaku krajů, které ve své působnosti často už tyto jednotné zkoušky organizují, ale je otázka, jak takový krok souzní s dlouhodobými koncepcemi, které na ministerstvu paralelně vznikají. V moderních vzdělávacích systémech je snaha přenést rozhodování o podobě vzdělávání na co nejnižší úroveň, tedy na ředitele, učitele a mnohdy i na studenty. Toto by byl jasný krok opačným směrem. K centralizaci a zdánlivě jednoduchému, ale ve skutečnosti technokratickému řešení, které buď nezmění nic, nebo přinese více škody než užitku.

  • Další snížení motivace ředitelů skutečně pedagogicky vést svou školu.

Mnohé školy, ať už užívají přijímací testy nebo ne, doplňují přijímací řízení i pohovory, nezkoumají jen znalosti, ale i osobní zralost a kompetence žáků. Tady jim opět odebereme možnost vybrat si studenty podle jejich a svých potřeb a nahradíme ji strojovým státním mechanismem. Byl by to jen další signál, že nemá cenu se o něco snažit.

Tomáš Feřtek, odborný konzultant EDUin, o.p.s., řekl: „Je ocenitelné, že i ministr si je vědom, že samotné zavedení jednotných přijímaček nezvýší ani kvalitu základních ani středních škol. Jsme teprve na začátku debaty o jednotných přijímačkách a měli bychom k nim přistupovat velmi obezřetně. Šlo by o velmi silný nástroj, který by pravděpodobně deformoval snahu odklonit se od čistě znalostního vzdělávání směrem ke kompetencím pro život. Existuje riziko, že jediným krokem zlikvidujeme další snahy o koncepční a moderní rozvoj vzdělávání.“

 

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
24 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
8 years ago

„Existuje riziko, že jediným krokem zlikvidujeme další snahy o koncepční a moderní rozvoj vzdělávání.“

Přesně tak. Jednotné přijímačky, jednotné svačiny, jednotné osnovy… Máme už jen krůček k popření celé reformy.

l.snirch
l.snirch
8 years ago

Dnes jsme absolvovali povinné a jednotné přijímačky na SŠ v našem kraji.
Hezká úloha z přijímaček (zejména na Bruntálsku) byla:
Rodiče koupili svým dětem dluhopis v hodnotě 16 milionů Kč. Úročen je 4 % ročně s tím, že roční úroky jsou ihned investovány. Kolik vydělaly děti za 3 roky ?:-)) (pro nematematiky: 2 miliony Kč bez pár korun)
Další úlohy byly ještě zajímavější. Nevím, zda bude někde na internetu, protože vše podléhá… znáte příběh maturit. Moc doporučuji sehnat.

Nevím, co si o takových úlohách pro 9. třídu na přijímačky mám myslet.

Dagmar Daňková
Dagmar Daňková
8 years ago
Reply to  l.snirch

Mohu se zeptat, kdo je tvůrcem citovaného testu? Pokud Matt a Hurry pod vedením bývalého ředitele CERMAT Pavla Zeleného, dává to poněkud pochmurný smysl :-(.

l.snirch
l.snirch
8 years ago

M&H.

Petr Chaluš
8 years ago

Střední školy by mohly místo jednotných testů od státu zdarma dostat jednotnou metodickou podporu a jednotné peníze a jednotná kritéria na tvorbu nebo zajištění přijímacího řízení – transparentního, srovnatelného a „nestejného“ – určitá diverzita, variabilita, autonomie přináší svou kvalitu.

Petr Koubek
8 years ago
Reply to  Petr Chaluš

Hm, já bych tedy školy více otevřel – aby nabízely diverzifikované vzdělávací příležitosti, zejména aby se otevřely modulovému vzdělávání dospělých (s Úřadem práce a NÚV)… pak se nebude muset přemýšlet, jak zaplnit třídy žáky, kteří klidně mohou studovat v maturitním oboru. Druhý stupeň otevřenost bych viděl mezi učiteli středních škol, stížnost, že jsou děti (studenti prvních ročníků středních škol) velmi různé považuji za symptom podivné choroby – no samozřejmě že jsou různé a budou různé po celý život: učitel jim má pomáhat v přípravě na život a ne je odsuzovat, protože jsou jiné, odlišné apod… To souvisí s hlubším problémem… Více »

prijimacky
prijimacky
8 years ago

Pokud si chcete vyzkoušet jednotné přijímačky z 9. třídy pro severní Moravu, tak zde: http://kvic.cz/aktualita/3868/Ilustracni_test_z_M_pro_zaky_9_trid_-_2014_Matt_a_Hurry 31 otázek (příkladů) z matiky na 60 minut. 5 stránek A4 zadání. Kdo ze základky takto připravuje své žáky ? Dnešní přijímačky dopadly tak, že ze 70 žáků dosáhlo 69 výsledek ve spektru 0-40%, jen jeden měl přes 70 % (to není překlep). Většina přes 40 žáků) byla v rozpětí 0-20%. A teď mi řekněte, co s tím v rámci přijímacího řízení? Přijmout jednoho? Nebo je jednoznačně chyba v tvůrcích testů, kteří si spletli olympiádu s přijímačkami? Kolik to napáchá škody u těch 15letých, kteří… Více »

Jana Petrů
Jana Petrů
8 years ago
Reply to  prijimacky

1. Nejsem zastánce jednotných testů!
2. Vzorový test obsahuje 17 úloh, ne 31.
3. Úlohy nejsou těžké, měl by je zvládnout každý, kdo jde na maturitní obor.
4. Otázky nejsou kdovíjak chytré, ale to se asi ani neočekává.

Hledání jednoduchých řešení jednotného zadání, to je zhouba.

ptrijimacky
ptrijimacky
8 years ago
Reply to  Jana Petrů

17 příkladů, 31 otázek, 31 hodnocených odpovědi.

31 odpovědi na 60 minut, necelé 2 minuty na jednu – přečíst zadání, vymyslet řešení, spočíst, zkontrolovat, zapsat do archu.

Nejsou těžké, jde o ten čas.

Ostré testy byly úplně jinak – mnohem těžší.

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
8 years ago
Reply to  prijimacky

Aby to nebyla diskuse s předem daným výsledkem. Takových už bylo.

Zdeněk Slejška
8 years ago

Nemyslím si, že je to zbytečné. Však se podívejte, včera již ministerstvo vydalo tiskové prohlášení, které již zmírňuje úterní prohlášení ministra. Což samozřejmě ukazuje na zvláštní způsob práce, ale pokud se nebudeme k těmto věcem vyjadřovat, tak nás kdekdo dostane tam kam potřebuje. Moc děkujeme za všechny vyjádření a komentáře, které nám pomáhají k argumentaci.

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
8 years ago

Jen jsme si povzdechl. Vzpomeňte na diskuse na rvp. Ale diskuse je vždy důležitá, i když ničeho nedosáhneme. Viz kvalifikace. Že nikdo nikoho nevyhodí a de facto prodlouží výjimky bylo předem jasné. Na druhé straně se podařilo zastavit úpravy rvp a plošné testování.

prijimacky
prijimacky
8 years ago
Reply to  prijimacky

odborné škole, ne odporné – kouzelný překlep, psal jsem pozdě v noci, se omlouvám :-)

Jiří Soukenka
Jiří Soukenka
8 years ago
Reply to  prijimacky

Děkuji za Váš názor, se kterým se ztotožňuji. Jako otec syna, který dělal přijímačky od firmy Matt & Hurry, jsem byl z ilustračních testů zhrozen. Testy z M i ČJ (5 a 10! stránek úloh) byly těžší než jiné testy, které jsme zkoušeli, ale nejen to. Byly všelijak zákeřné, možností udělat chybu nejen z neznalosti bylo spousta. Co mi taky vadilo: – u všech škol, kde jsem se díval na výsledky, měli uchazeči v průměru o hodně více bodů z ČJ než z M (jasná preference ČJ oproti M) – u gymnázií bylo stanoveno minimum 15 bodů z ČJ a… Více »

snirch
snirch
8 years ago

Ten ostrý test byl jiný strukturou, težkosti, záludnosti otázek, ilustrační test M&H byl jiný než ten publikovaný přes KVIC – mluvím o matice.
Doporučuji všem udělat. Test se mi moc líbil jako olympiáda, přijímačky jsou něco jiného.
Jiné slovo než zmatek a propadák za hodně peněz mě nanapadá (a nebyl zadarmo, tím že to platí kraj a ne škola neznamená, že zadarmo, stejně jako ministr školství plánuje „zadarmo“ jednotné testy – nechápu mystifikační slovo zadarmo z pozice daňového poplatníka).

přijímačky na SŠ v MSK
přijímačky na SŠ v MSK
8 years ago
Reply to  prijimacky

Úplnou „samozřejmostí“ pro společnost M&H je nezveřejnění testů přijímaček (natož výsledku), aby: 1) žáci si mohli v klidu doma ověřit, co zvládli, co ne 2) aby rodiče žáků si mohli zkontrolovat, na základě čeho jejich děti uspěli či ne 3) aby učitelé ZŠ věděli, z čeho jejich žáci dělali přijímačky a na co je připravit. 4) aby učitelská veřejnost mohla o smyslu těchto jednotných přijímaček diskutovat, když se navrhují jednotné celostátní 5) daňový poplatník, aby ověřil, za jaké dílo platí. Pana Zeleného známe z maturit 2011 a víme. co to dalo práce Cermat donutit být aspoň trochu transparentní. Společnost M&H… Více »

Veronika
Veronika
8 years ago
Reply to  prijimacky

Souhlas a nic než souhlas ! Moje dcera dělala přijímačky v kraji libereckém. Bylo to nastaveno tak obtížně, že většina žáků v podstatě neuspěla, takže se musela snížit bodová hranice pro přijetí na školy, zvlášť matematika byla tak těžká, že nejlepší žák získal, myslím, 50%. Dcera byla s nervy úplně v háji a nyní dokonce onemocněla. Na zkoušky se poctivě připravovala ve škole i doma a vysvědčení měla výborné, i přesto po přijímačkách říkala, že tam byly příklady, které se vůbec neučily a navíc na tolik otázek bylo příliš málo času. Letošní přijímačky sestavoval nýmand a nevzdělanec. Takoví člověk, lépe… Více »

názor
názor
8 years ago
Reply to  Veronika

Děti jsou zničené a nechápou takové přijímačky, protestovat nemají jak, testy nezveřejněné a tedy nikdo o nich nediskutuje, zadávající společnost se finančně nabalila, obhajovat nic nemusí, nakonec budou všichni na SŠ přijati (sníží se hranice jako u maturit 2012), ministerstvo k tomu nic neřekne – v podstatě se nic nestalo, zapomeňte, české školství 21. století.
A jde se dál vstříc světlým zítřkům….

Radek Sárközi
8 years ago
Reply to  názor

Možná by mohl pomoci Eduin – státním maturitám se věnoval podrobnými rozbory.

Radek Sárközi
8 years ago
Reply to  Veronika

Tak pošlete stížnost na kraj – bude se tím muset zabývat…

názor
názor
8 years ago

Psal jsem několik desítek stížnosti na Cermat, ministerstvo, ministrovi, poslancům – vždy stejně, prověřeno, vše je OK, děkujeme za Váš názor s jedinou výjimkou – tam ještě přidali neskutečnou aroganci jako bonus.

Na kraji to bude stejné ne-li horší, na to už nemám síly. Ted se k nim přidávají odbory, dalo se to čekat, že odbory a socdem jednotně, viz požadavky z ledna 2014 školských odborů na jednotné přijímačky.

Pomáhá mi jedině tisk a Eduin – tam jsem viditelných změn vždy dosáhl.

Petr Koubek
8 years ago
Reply to  názor

choďte k volbám a nevybírejte podle poplatků za návštěvu lékaře, ale podle toho, zda na kandidátce jsou lidé, kteří rozumí vzdělávání – to zde neděláme, rozhodujeme se podle jiných „priorit“, a pak se divíme, že kraj je co se týče vztahu ke vzdělávání, dětem, školám a rodičům jak ta zlá macecha z pohádky (nic proti Půtovi, naopak, ale koho tam mají na vzdělávání a mládež?)…

prijimacky
prijimacky
8 years ago
Reply to  Petr Koubek

U voleb rozhoduje neinformovaná většina podléhající populismu, tak to je a asi i bude, s tím je nutné se smířit.
Koho volím já většinou nerozhoduje.
Cesta je tisk, ale ten už si taky politici ovládli.
Zbývá zbylý nezávislý tisk a třeba Eduin.

Petr Koubek
8 years ago

Hm, lekáme se svobody a odpovědnosti… vzdělávání nezlepší testy, ale zlepšování v období mezi testy: tedy čím více testů, tím méně zlepšování… (volím formu apórie, abych nevyhořel v ohni zoufalství :) )
Test (také jsem viděl nějaký hloupý pokus o „zkoušku“ didaktickým testem z češtiny ve Středočeském kraji): rychlá cesta – NIKAM, že pane Wernischi.
Angažujme učitele a žáky!