Tisková zpráva: Konkrétní (a skutečné) kroky vedoucí ke kvalitě učitelů

ilustrační foto by US Department of Education (flickr.com) (CC BY 2.0)

Návrh kariérního řádu, který na MŠMT vznikal několik let, byl zavržen, místo něj nechalo ministerstvo připravit za několik týdnů nový, zatím jej neznáme.

V Praze 20. 1. 2016 – Kariérní řád, připravovaný několik let týmem pod vedením MŠMT, byl stejným úřadem (pod novým vedením) zpochybněn a vyhodnocen jako nepoužitelný. Za několik týdnů vznikl nový návrh, o němž se sice mluví, ale nebyl ještě zveřejněn. Vznikne skutečně systém, který bude motivovat učitele k dalšímu rozvoji, nebo jen nová platová tabulka? A co udělá MŠMT pro to, aby na pedagogické fakulty přicházeli lepší uchazeči a odcházeli z nich lepší absolventi?

S tvorbou kariérního řádu, který měl podle původních předpokladů vstoupit v platnost v roce 2016, se pojilo několik očekávání: bude motivovat učitele k profesnímu rozvoji, povede ty nejkvalitnější k tomu, aby své zkušenosti předávali ostatním a také že odliší dobré od špatných či průměrných a podle toho také nastaví jejich odměňování.

Návrh, který byl ještě za ministra Chládka předložen, vyvolal několik sporných otázek. Zejména tím, že učitelé s praxí delší než dva roky měli být automaticky převedeni do druhé kategorie ze čtyř a že neumožňoval profesní růst těm učitelům, kteří chtějí zůstat ve třídách a učit.

Místo pokusu o přepracování byl ale tento projekt zavržen a podle pokynů MŠMT vznikl nový návrh, který však doposud nebyl zveřejněn. Zatímco původní návrh vznikal – s využitím prostředků z EU – několik let, nový návrh vznikl během týdnů. Jeho uvedení do praxe se odkládá a jeho účinnost je nejasná.

Nutno upozornit, že učitelé jsou zcela nejdůležitějším hybatelem vzdělávacího systém. Bez zvyšování jejich kvality nelze počítat s žádnou podstatnou změnou celkově.

Doporučujeme:

  • Neredukovat kariérní řád jen na změnu platových tabulek, připravit změnu komplexně, jinak hrozí riziko, že se již další kroky nezrealizují.
  • Klíčovým prvkem by se měl stát Profesní standard kvality učitele přijatý po odborné i veřejné debatě se zapojením učitelů i veřejnosti tak, aby mu pedagogové rozuměli a přijali jej za svůj.
  • Prezentovat veřejnosti kvalitní učitele a vysvětlovat, v čem je jejich práce výjimečná.
  • Vytvořit programy, jak k učitelství přitáhnout lidi z oblasti profesí mimo vzdělávání.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Jak je uvedeno přímo v Auditu: Je nezbytně nutné, aby se diskuse o kvalitě učitelů vymanila z dosavadního úzkého profesního kruhu a aby do ní měl možnost promlouvat nejen podnikatelský, ale zejména občanský sektor. Kvalita učitelů je nejen pilířem Strategie 2020, ale i zcela zásadním celospolečenským tématem.“

Připojit se s

Odebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments