Tisková zpráva: MŠMT chystá změny v obsahu vzdělávání na českých školách, doposud neveřejně (aktualizace) reakce MŠMT

ilustrační foto by Jaroslav A. Polák (flickr.com) (CC BY-NC 2.0)

Má dojít ke zrušení průřezových témat, standardizaci učiva pro jednotlivá období, zavedení periodického podpůrného (sumativního) hodnocení žáků či odlišné maturity pro gymnázia a střední odborné školy.

Praha, 6. dubna – Ministerstvo školství zadalo Národnímu ústavu pro vzdělávání, své přímo řízené organizaci, úkol aktualizovat tzv. rámcové vzdělávací programy, které určují obsah a průběh vzdělávání v mateřských, základních a středních školách. Vypracovaný návrh, který předpokládá větší míru unifikace vzdělávání, odstranění tzv. průřezových témat, ale např. i zavedení detailního průběžného hodnocení dosažených úspěchů a nedostatků, doposud nebyl předložen k odborné debatě. Přinášíme návrh společně s komentářem tří odborníků.

Zdeněk Slejška, ředitel EDUin a spoluautor studie Kdy a jak měnit kurikulum (2010): Jako problematické vidím, že z koncepce RVP vypadávají průřezová témata, jako je třeba osobnostně sociální výchova, mediální či enviromentální výchova. Klíčové kompetence se upravují a provazují s jednotlivými vzdělávacími oblastmi a spíš se jedná o gramotnosti. Určuje se standardizované učivo pro jednotlivé období, což koresponduje s proklamací MŠMT více svázat obsah vzdělávání. Pozitivní je, že v rámci středoškolského vzdělávání se má posílit všeobecný základ. Má dojít k celkové redukci počtu RVP pro střední školy a k větší provázanosti Národní soustavy kvalifikací s učivem. Celkově vnímám některé rozumné návrhy především v oblasti odborného vzdělávání, ale z hlediska všeobecného vzdělávání to není domyšlené. Chybí mi u materiálu odkazy na analýzy, ze kterých se vychází a které by prokazatelně vyhodnocovaly problémy se současným RVP. Z pohledu doporučení uvedených ve studii vidím jako nejproblémovější oblast komunikace, která jakékoliv změny musí provázet.

Jana Straková, výzkumnice Ústavu pro výzkum a rozvoj vzdělávání při PedF UK: Ideově považuji návrh za smysluplný. Myslím, že se snaží řešit důležité problémy, které ve vzdělávacím systému máme. V tomto ohledu mi připadá velmi moderní.
Souhlasím s tím, že je třeba se pokusit vymezit a konkretizovat minimální univerzální standard na úrovni povinného vzdělávání a trvat na tom, aby ho dosahovaly všechny školy. Je to důležitý krok směrem ke standardizaci povinného vzdělávání, kterou podle mého názoru potřebujeme. Konkretizace pomocí úloh s ukázkami žákovských výstupů a jejich hodnocení mi připadá správná a užitečná. Dovedu si představit, že oponenti budou argumentovat, že chceme zglajchšaltovat vzdělávání. Je možné, že to bude i reálně hrozit, bude-li rozsah standardu neúměrný, tomu je třeba zabránit. Pokusit se definovat rozumné minimum je ale podle mého názoru jediná cesta, jak čelit rostoucí diferenciaci systému.
Co se týče středního vzdělávání, idea je opět více méně správná. Je třeba poskytnout všem studentům obecnější základ a zajistit větší prostupnost. Za nejspornější aspekt návrhu považuji koncept „profesní maturity“, kterému rozumím tak, že bude jiná maturita pro gymnázia a jiná pro SOŠ.

Josef Valenta, Katedra pedagogiky FF UK a Katedra výchovné dramatiky DAMU: Je dobře, že zůstávají zachovány kompetence. Mělo by to zaručit i praktické vyústění vzdělání. Mimochodem, zdá se mi, že kompetence (ve vztahu k všeobecnému vzdělání) se v tomto pojetí blíží spíše tzv. gramotnostem ‒ to je ale poznámka na okraj. Vidím však zatím návrh v některých bodech též jako potenciálně problematický. Nelze kupříkladu odhadnout, jakou konkrétní podobu budou mít očekávané výstupy, tedy nakolik jde o snahu „glajchšaltovat“ obsah vzdělání (má se posílit normativní funkce dokumentu!). Návrh obsahuje velký akcent na hodnocení, ale není mi úplně jasné, proč. Průřezových témat je mi líto ‒ nicméně „tamtamy“ naznačují, že by se mohla stát součástí některých oborů. To může sice být výhoda, ale stejně tak i nevýhoda, pro „průřezy“ až „fatální“. Snažit se do národního kurikulárního dokumentu integrovat ukázky metod či aktivit a příklady žákovských prací mi připadá nelogické. Je pravděpodobné, že u části kantorů to bude „kanalizovat“ myšlení o výuce určitým jedním směrem. Tohle myšlení nicméně potřebuje býti spíše myšlením náležitě divergentním, tvořivým, pružným atd. Dokument na sebe podle všeho v některých pasážích bere roli návodu k výkonu učitelské profese. Znamená to tedy, že učitelé sami nejsou dostatečně kompetentní? Zase se ale jen mohu domnívat, co tam vlastně bude psáno. A to je i poslední poznámka: Bude k tomu veřejná diskuse?

Bohumil Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Je patrné, že návrh, který MŠMT připravuje, obsahuje řadu slibných, ale i sporných částí. Fakt, že příprava takového materiálu probíhá za zavřenými dveřmi úřadu a bez možnosti odborné veřejnosti přispět a eliminovat tak možné následné spory nad novým pojetím obsahu vzdělávání v ČR, poukazuje na chronickou nemoc úřadu a základní chybu v řízení systémových změn. Příkladem dobré praxe je Strategie digitálního vzdělávání, k níž měla během vzniku přístup odborná veřejnost. Snad alespoň nyní MŠMT diskusi otevře.“

..

Návrh na změnu RVP ke stažení ZDE.

Reakce MŠMT:

Návrh pojetí revizí kurikulárních dokumentů pro všeobecné vzdělávání a střední odborné vzdělávání je připravován a diskutován nejprve uvnitř resortu, následně bude diskutován s odbornou veřejností. 

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
5 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Bořivoj Brdička
Bořivoj Brdička
5 years ago

Není mi jasné, zda máte oprávnění zveřejnit materiál určený pro poradu vedení MŠMT. Diskuze jistě bude bouřlivá, a je nepochybně nutná. Je jisté, že se názory budou lišit. Jsem trochu obeznámen se změnami v oblasti ICT, které jsou realizovány v souladu s SDV, a i zde bude třeba hodně vysvětlovat. K tomu ale až někdy jindy. Teď k tomuto obecnému návrhu. Nevím, proč si stěžujete na rušení průřezových témat, když průřezové jsou všechny klíčové kompetence (včetně „kompetence k práci s digitálními technologiemi“, tj. budou se jí zabývat všechny předměty!). Starost mi dělá hlavně „systém standardizovaného sumativního hodnocení žáků v uzlových… Více »

Petr Chaluš
5 years ago

Já děkuji za zveřejnění a komentáře, je tam zjevně mnoho rizik a tvorba tak radikálních změn je nepochopitelně skrývaná před veřejností. A ano je tam zjevně podpora standardizovaného testování, které má mnoho negativních dopadů pokud je srovnávací, povinné, formální, pokud rozhoduje o budoucnosti dětí, o hodnocení dětí bez ohledu na holistické pojetí osobnosti, nebo hodnotí školy bez ohledu na celkovou přidanou hodnotu, co dětem škola dává, apod.

Ondřej Šteffl
Ondřej Šteffl
5 years ago

Materiál je jistě veden těmi nejlepšími úmysly a obsahuje i řadu dobrých myšlenek. K dobrým úmyslům je ovšem třeba ještě připojit dobrou znalost problematiky. Když nic jiného by si autoři mohli přečíst alespoň Janík a další: Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření. Je pozoruhodné, že zcela zásadní změny ve vzdělávání se připravují podle všeho bez konzultace s odbornou veřejností – a jakkoliv si o kvalitě pedagogické odbornosti na pedagogických fakultách nedělám iluze, je to rozhodně lepší, než toto.

O zrušení průřezových témat jsme nenašel nic.

Ondřej Šteffl
Ondřej Šteffl
5 years ago

K „oprávnění zveřejnit materiál určený pro poradu vedení MŠMT“, mám jinou otázku: Má se takový materiál předložit poradě vedení, aniž ho ministerstvo zveřejní?

Ondřej Šteffl
Ondřej Šteffl
5 years ago

no a nakonec: Dokud nemáme Národní program vzdělávání, jsou jakékoliv návrhy na materiály, které na NPV navazují jaksi na vodě. A my NPV nemáme a ani netušíme, co v něm bude.