Tisková zpráva: Novela zákona musí zohlednit i velmi nečekané učitelské příběhy

ilustrační foto. zdroj: by Vandy CFT (flickr.com) (CC BY-NC 2.0)

EDUin upozorňuje na velmi komplikované případy učitelů, kteří nevyhovují současným požadavkům zákona o pedagogických pracovnících, přestože není pochyb o tom, že jsou pro školy přínosem.

Praha 24. března – V rámci debaty o učitelích bez formální kvalifikace se na EDUin obracejí pedagogové se svými příběhy. Některé z nich jsou velmi překvapivé a vymykají se představě, že požadavky zákona nesplňují jen ti učitelé, kteří byli líní si doplnit včas požadované vzdělání. Ukazuje se, že situace je mnohem komplikovanější, mnohé z těchto příběhů jsou velmi paradoxní a bude obtížné je vyřešit připravovanou novelou zákona. EDUin se proto snaží upozornit na všechny eventuality, které musí nově upravený zákon vzít v úvahu.

Nabízíme několik konkrétních případů učitelů, kteří nevyhovují současným požadavkům zákona o pedagogických pracovnících. Případy uvádíme anonymně s ohledem na jednotlivé pedagogy, ale EDUin má každý z těchto případů zdokumentován včetně úřední korespondence s ním spojené:

Učitelka angličtiny jako bakalářka bez kvalifikace
Učitelka A vystudovala začátkem devadesátých let na Pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci angličtinu v kurzu podporovaném British Council. Studovala jednooborové tříleté studium, které bylo zakončeno titulem Bc.  Učila na základní a pak střední škole a současně na vyšší odborné škole. Dále se vzdělávala a je certifikovaným hodnotitelem maturitních prací z jazyků. Nový zákon její kvalifikaci neuznal za dostatečnou. Pokud by se rozhodla doplnit si vzdělání, narazí na to, že žádná vysoká škola nenabízí kombinované magisterské studium pro absolventa jednooborového bakalářského studia. (Jak je ale uvedeno v diskusi, existují fakulty, které takové vzdělání nabízejí – pozn. redakce) Nemůže absolvovat ani rozšiřující studium pro učitele základních škol, protože i tam je vstupní podmínkou titul Mgr. Jedinou možností je tedy vystudovat jakékoli magisterské studium, bez ohledu na to, zda souvisí s jejím předmětem. Pak by zákon její kvalifikaci uznal. Rozhodla se studovat Gender studies.

Oceňovaná učitelka angličtiny ani po doplňujícím studiu nemůže učit jazyk
Učitelka B je absolventkou Vysoké školy ekonomické a složila státnici z angličtiny. Od roku 1999 učí angličtinu na základní škole. Vytváří učební materiály pro děti se speciálními potřebami, získala Titul The Best Teacher of English Award a ocenění Vynikající učitel. Z hlediska zákona je ale nekvalifikovaná. Pokud by vystudovala tři semestry takzvaného doplňkového pedagogického studia, mohla by na střední škole učit ekonomické předměty, i když se jim celá léta po absolutoriu nevěnovala. Ale jazyk, tedy oblast, kde si vzdělání systematicky zvyšovala, učit nemůže. Musela by pravděpodobně studovat magisterské studium od prvního ročníku.

Speciální pedagožky, které by měly studovat samy u sebe
Učitelka C pracuje spolu s dalšími kolegyněmi v pedagogicko-psychologické poradně. Vystudovala magisterské studium v oblasti pedagogických věd a šestisemestrální rozšiřující studium se závěrečnou zkouškou na úrovni státní závěrečné zkoušky ze speciální pedagogiky. To ale nebylo podle názoru ministerstva správně akreditováno. Právní názory na to, zda jde, či nejde o uznatelné vzdělání, se liší. Tyto speciální pedagožky by tedy musely znova studovat obor, který už jednou vystudovaly, a drobnou kuriozitou je, že některé z nich v podobných kurzech, které by měly absolvovat, dnes učí. S jistou nadsázkou se dá říci, že by tedy mohly studovat samy u sebe.

Doktorka pedagogiky v nejistotě, zda smí učit.
Učitelka D vystudovala magisterské studium na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Ještě v průběhu studia absolvovala doplňující pedagogické studium. Od roku 2003 vyučuje výtvarný obor na ZUŠ a gymnáziu. Právě dokončuje doktorský studijní program „Specializace v pedagogice – výtvarná výchova“ na Pedagogické fakultě MU v Brně. Přesto jí ani právník nedokázal jednoznačně potvrdit, jestli po roce 2015 bude dostatečně kvalifikována k výuce na gymnáziu. Navíc v současné době neexistuje na pedagogických fakultách žádné doplňující nebo rozšiřující studium v programech celoživotního vzdělávání, které by situaci řešilo. Například rozšíření aprobace je opět určeno jen absolventům magisterských programů pedagogických fakult.  

Tomáš Feřtek, odborný konzultant  EDUin, o.p.s., řekl: „Samotné nás překvapilo, jak komplikované některé učitelské příběhy jsou a jak nesnadné bude jejich řešení. Samozřejmě nemáme představu, kolik procent z oněch tisícovek učitelů bez formální kvalifikace představují podobně složité příběhy, ale přijde nám důležité i takové případy zohlednit při přípravě novely a opatření k nápravě situace. U všech těchto lidí by bylo jednoznačně škoda, pokud by museli odejít jen proto, že se nevešli do předepsaných pravidel, nebo by museli začít studovat s vědomím, že jim studium nic nového a užitečného nepřinese a bude je jen zdržovat při výkonu povolání, které mají rádi. Přestaňme řešit papíry a zabývejme se tím, co ti lidé opravdu umí, nebo neumí.“

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
7 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Dagmar Daňková
Dagmar Daňková
8 years ago

„Pokud by se rozhodla doplnit si vzdělání, narazí na to, že žádná vysoká škola nenabízí kombinované magisterské studium pro absolventa jednooborového bakalářského studia.“ Ehm ehm :-(. Shodou okolností je moje blízká přítelkyně a kolegyně angličtinářka rovněž absolventkou jednooborového bakalářského studia (na Pedagogické fakultě v Olomouci). Magisterské studium dokončila dálkově v Brně… a světe div se, ten obor je v nabídce Katedry anglistiky a amerikanistiky FF MUNI stále: Učitelství anglického jazyka a literatury (dvouleté, forma: kombinované studium) Studijní obor „Učitelství anglického jazyka a literatury“ lze v kombinované formě studovat jednooborově. Délka studia je dva roky. Studium je určeno absolventům bakalářského studia… Více »

Feřtek
Feřtek
8 years ago

Díky za upozornění. A dáme to vědět i té paní.

Jaroslav Matějka
Jaroslav Matějka
8 years ago

I v TV reklamě zabere příběh jedné konkrétní osoby (vhodně stylizovaný) víc než souhrnná faktická informace.

rodič
rodič
8 years ago

Přidat komentář

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
8 years ago

Sledujme výrazný posun ve výběru příběhů: A až D jsou absolventi VŠ!

Důležité je, že Eduin přiznává, že nemá představu, kolik % tak složitých příběhů v těch tisícovkách nekvalifikovaných skutečně je. Myslím však, že většina je velmi jednoduchých.

J
J
8 years ago

Dobrý den. Jsem zmiňovaná učitelka D. Ráda bych uvedla doplňující informaci ke svému případu. Dle stanoviska pracovnice ministerstva splňuji kvalifikaci učitelky VV na gymnáziu. Je samozřejmě otázka, zda i v budoucnu bude interpretace zákona pro mě příznivá, protože co je míněno „oborem, který odpovídá charakteru vyučovaného všeobecně-vzdělávacího předmětu“, nakonec závisí na postoji ministerstva. V současné chvíli je jeho postoj zřejmě takový, že titul MgA. v magisterském studijním programu „Výtvarná umění“, obor „Výtvarné umění – grafika“ odpovídá charakteru všeobecně -vzdělávacího předmětu „Výtvarná výchova“. Nadále zůstávám k zákonu kritická vzhledem k opomenutí kvalifikace získané v doktorském stupni vysokoškolského studia.

Josef
Josef
8 years ago

Pěkný den.
Při poslední inspekci jsem řešil případ, kdy naše externí vyučující má vzdělání Speciální pedagogiky(Mgr.)pro základní školy a ukončila studium v roce 1984. Její datum narození je 1960, učí od roku 1984 s přestávkou 8 let, kdy pracovala ve funkci vedoucí školského odboru města a nyní učí a zároveň vykonává funkci ředitelky základní školy. U nás uči veřejnou správu 3 hod/týdně. Její kvalifikace je pro nás důležitá a nám nebyla uznána.
Řěšíme „Jak z toho ven“ :-D