Tisková zpráva: Praktické školy budou opět pastí pro znevýhodněné děti

foto: Kateřina Lánská (C)

Novela školského zákona přinese spravedlivější systém podpory dětí se speciálními potřebami. Zároveň však hrozí, že bude zajišťovat přísun žáků do praktických škol.

Praha 2. července – Ministerská novela školského zákona, která míří k projednání do vlády, obsahuje problematickou pasáž, která umožní zařazovat do praktických škol i ty žáky, kteří žádné zdravotní postižení nemají. Přičinila se o to petice za zachování současného počtu praktických škol. Pokud zákon projde v této podobě, ponesou nepříznivé důsledky zejména romské děti.

Hlavním přínosem novely školského zákona je zrušení diagnostických nálepek a férovější finanční podpora škol, které děti s handicapy vzdělávají. V rámci vnějšího připomínkového řízení se však podařilo prosadit formulaci, díky níž bude naddimenzovaná síť praktických škol existovat v České republice i nadále. Bez ohledu na to, že znevýhodněné děti potřebují pouze podporu, aby svůj handicap vyrovnaly, a nikoli vzdělávání podle redukovaných osnov, jež je diskvalifikuje na celý život.

Ministerská vyhláška z roku 2011 zamezila tomu, aby do praktických škol, které jsou určené dětem se zdravotním postižením, byly zařazovány i děti bez postižení. Ministerstvo tak reagovalo na rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, který poukázal na to, že romské děti jsou do speciálních a praktických škol umisťovány významně častěji, než odpovídá podílu dětí s postižením v populaci.

Navrhované znění paragrafu 183 však umožňuje vrátit se k praxi před rokem 2011. Do praktických škol tak budou posílány i děti s IQ nad 70, které nejsou mentálně postižené, ale např. pouze dyslektické a s podporou by se mohly vzdělávat v běžné škole a pokračovat ve vzdělávání na vyšším stupni. O diagnóze však rozhodují speciálně-pedagogická centra, která jsou součástí praktických škol, a umožní, aby tyto školy měly i nadále naplněnou kapacitu a zajištěnou existenci do budoucna.

§ 183 odst. 8

(8) Zdravotním postižením je pro účely tohoto zákona mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami a autismus. Posouzení mentálního postižení dítěte nebo žáka pro účely tohoto zákona vždy vychází z kombinace hodnocení intelektu s hodnocením kognitivních, adaptivních a paměťových funkcí dítěte nebo žáka.

Lenka Felcmanová, místopředsedkyně ČOSIV, řekla: „Úprava znění odstavce 8 v paragrafu 183 školského zákona nás vrací zpátky do stavu před rokem 2011. Opět bude možné posílat do ZŠ praktických i děti, které by se s podporou mohly vzdělávat v běžné škole a následně se uplatnit na trhu práce. Namísto toho ponesou nálepku mentálního postižení po celý život. Přidělení diagnózy nebude podléhat doposud platným závazným kritériím, ale bude vycházet ze subjektivního posouzení konkrétním poradenským pracovníkem. To vidím jako závažný problém zejména u speciálně pedagogických center, která jsou se ZŠ praktickými institucionálně propojena.“  

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
12 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
František Kostlán
František Kostlán
8 years ago

Dobrý den,
kdo vydal tuto tiskovou zprávu, prosím? ČOSIV? Nebo někdo jiný? Nemohlo by to být u každé zprávy uvedeno?
Děkuji.

Jana Karvaiová
Jana Karvaiová
8 years ago

Pokud zákon projde v této podobě, ponesou nepříznivé důsledky zejména romské děti. – NE pokud bude tento zákon schválen,dostanou se do praktických škol i děti,kteří o pouhý bodík či dva „unikají“ možnosti zařazení do praktických škol.Jejich rodiče si poté zoufale stěžují v poradnách,ve školách a i na ministerstvu. Ne nejsou to většinou romští rodiče. Jsou to rodiče dětí se sníženým intelektem, kterým předešlá „úprava“ vyhlášky zamezila možnost vzdělávat se v programu pro žáky s LMP a nutila rodiče i děti (byť to opravdu NECHTĚLI!!!) setrvávat na základní škole a vzdělávat se podle programu základní školy. Naše praktické školství NENÍ předimenzované… Více »

bibi
bibi
8 years ago

Článek je snůškou demagogických hesel. Nejde totiž vůbec o vzdělávání dětí se zdravotním postižením, ale o to, aby bylo na běžné základky vřazeno co nejvíce sociálně znevýhodněných a každý z nich měl k sobě ve výuce asistenta. Rodiče skutečně postižených dětí nechtějí, aby byly rušeny speciální nebo praktické školy – podepisují petice: http://www.petice24.com/signatures/petice_proti_rueni_praktickych_kol/start/23180. Prosazují to různé neziskovky, agentura pro sociální začleňování a organizace, které dostávají na „řešení“ problémů se sociálně znevýhodněnými peníze z evropských fondů. Ti si usurpují právo rozhodovat o tom, jak se mají postižené děti vzdělávat a dělají to pod heslem rovného přístupu ke vzdělávání. Neměli by o… Více »

Petra
Petra
8 years ago

Praktické školy nejsou žádnou diskvalifikací na celý život. Jsou naopak velkou pomocí pro žáky s problémem. Opravdu si myslíte, že dítě s IQ 72 bude dál studovat jen proto, že nešlo na praktickou školu? Navíc dát dítě do praktické školy není žádná povinnost, je to rozhodnutí rodičů. Hraniční děti požadavky základní školy nezvládnou ani s asistentem. Nehledě na to, že školy často nedostanou peníze ani na asistenta pro děti s těžkým nebo kombinovaným postižením a asistenci musí hradit rodiče.

Jana Karvaiová
Jana Karvaiová
8 years ago

Nejprve se omlouvám za chyby.Do tohoto obdélníčku se opravdu špatně píší delší texty. Samozřejmě, že máte pravdu Bibi. Jde o jedno velké politikum. A jde o politiku velmi hnusně sechovající prácě k postiženým a jejic rodičům. Nejhnusnější na tom je, že ti lidé šermují slovy o humanismu, inkluzi, začlenění, dobrých úmyslech. oni to umí,jsou za to velmi dobře placeni. Pan Drábek, svého času ministr práce a sociálních věcínás také přesvědčoval o pomoci invalidům.Také hezkými slovy. Všichni víme,kde to končí. Totéž ministři zdravotnictví. Ti panáčci nahoře se velmi rozcházejí ve svých názorech s lidmi DOLE. S lidmi, kteří např. s postiženými… Více »

Jana Karvaiová
Jana Karvaiová
8 years ago

Opět omluva za chyby.

Lukáš Adamík
Lukáš Adamík
8 years ago
karvaiova
karvaiova
8 years ago

tocime.a jak vidite stale ma nekdo tendenci jit proti detem i rodicum.

Jana Karvaiová
Jana Karvaiová
8 years ago

Ano,asi se na těchto stránkách opakuji.Jenže mé argumenty trvají a je třeba je stále připomínat a opakovat. Zdá se vám logické, že se používá argument,kdy se před mnoha lety odvolala skupinka Romů proti vzdělávání ve (tehdejších) zvláštních školách a dnes za to mají pikat všechny děti bez rozdílů etnické příslušnosti zrušením praktických škol? Já vůbec nejsem proti inkluzi.Jenže to,co se tu děje inkluzí není. Je to chaos,který někdo za inkluzi vydává a honí si tím politické body.Inkluze by měla být samozřejmostí.Měly by na ní mít naprosto všechny školy.Měly by pro ní být připraveny zákony a vyhlášky.Měly by pro ní být… Více »

Lukáš Adamík
Lukáš Adamík
8 years ago

Stejně jako jsem podpoříl váš názor v předchozím článku, ano ve spoustě bodů se schodujeme a ano politicky je pohodlnější zrušit školy (dnes dochází na praktické, zítra se pustíme do středních), než mít kvalitní vzdělávací systém. Inu tupce se ovládá nejlépe a bohužel nám jich ve státě pořád přibývá (a to nejsou postižení).

Lukáš Adamík
Lukáš Adamík
8 years ago

*shodujeme, asi také začínám blbnout :)

Romana Pompová
Romana Pompová
8 years ago

Rodič vybírá školu pro své dítě, nikdo mu to nepřikazuje. Speciální pedagogové jsou u nás fundovaní odborníci a jen tak žáky do těchto škol neposílají,naopak se báli kvůli EU…. zařazovat žáky, pro které by právě zš praktická byla vhodná a pak šlo takové dítko na běžnou školu, kde bylo odstrčené, zdeptané a s individuál. vzděl. plánem…. nakonec končí zpět na praktických, kde se mu žije lépe… běžte se na takové školy podívat, jsou otevřeného typu, pak si udělejte teprve vlastní úsudek. Rozhodují nebo rozhodovali tu lidé od stolu, kteří nikdy neviděli praxi. Nejsou komunisti, v dnešní době jsou v zš… Více »