Tisková zpráva: Seznamte se s devíti finalisty ceny Eduína 2014

Ze 76 nominovaných projektů vybrala sedmičlenná odborná porota devět finalistů. O nich bude veřejnost hlasovat od 15. do 21. listopadu a rozhodne tak, kdo získá Cenu veřejnosti.

Praha, 14. listopadu 2014 – O vítězi ceny Eduína 2014 rozhodne kromě odborné poroty i veřejnost. Hlasování odstartuje 15. 11. 2014 na www.eduina.cz/hlasuj. Každý zájemce může dát svůj hlas až třem projektům, které považuje za nejpřínosnější inovaci v oblasti vzdělávání. Nejzajímavějším projektům bude udělena Cena odborné poroty, Cena veřejnosti a vedle toho bude udělena novinka – EDUin uvede vybranou osobnost rozvoje českého vzdělávání do Auly slávy. Slavnostní vyhlášení proběhne 25. 11. Cenu vyhlásil EDUin se záměrem podpořit nové funkční trendy ve vzdělávání.

Projekty vybrané porotou mají široký rozsah. Jsou zaměřené na zlepšení metodiky výuky či na využití technologií, soustřeďují se na propojování škol, žáků, rodičů a komunity. Některé z nich se snaží o podporu škol, jiné se orientují na vzdělávání probíhající mimo školu. Z těchto devíti finalistů může veřejnost v termínu 15. – 21. listopadu hlasovat o tom, který ji nejvíce zaujal. Nabízíme výčet finalistů se stručnými informacemi a odkazem na jejich webové prezentace:

  • Audiovizuální vzdělávací portál jsns.cz

Dokumentární filmy a zpracované aktivity do hodin pro pedagogy ZŠ i SŠ a pro skupiny žáků zapojených do programu Jeden svět na školách. Pokryta široká paleta témat od lidských práv přes moderní dějiny až po mediální výchovu. http://www.jsns.cz

  • Brána ke vzdělávání – školní čtenářské kluby

Pravidelná setkávání k podpoře čtenářství zaměřená především na děti ze sociálně slabých rodin a děti z míst, kde nejsou žádné volnočasové aktivity. Síť čtenářských klubů pokrývající mnoho regionů. http://ctenarskekluby.cz/kdo-jsme/nas-tym/

  • Hejného metoda

Netradiční způsob výuky matematiky, který využívá čím dál více škol včetně alternativních nebo rodiče při domácí výuce. O metodu profesora Milana Hejného je velký zájem i v zahraničí. http://www.h-mat.cz

  • Mapa společenských stereotypů

Interaktivní materiál, který se snaží pomoci učitelům a žákům při rozkrývání a narušování nejrůznějších stereotypů. Jak nastavit zrcadlo přirozené lidské potřebě „škatulkovat“? http://www.dox.cz/cs/skoly-a-skupiny/mapa-spolecenskych-stereotypu

  • Mapy učebního pokroku

Komplexní hodnoticí nástroj pro školy, který mapuje vzdělávací cestu každého žáka v šesti předmětových oblastech. Ukazatelem výsledků dítěte není známka v žákovské, ale pohyb po mapě. http://mup.scio.cz

  • Podpora rodičovských iniciativ

Projekt zaměřený na podporu sdružení rodičů handicapovaných dětí s cílem posílit síť rodičovských iniciativ, nabídnout jim platformu pro spolupráci a pomoci jim se strategií zvyšování jejich účasti na politickém rozhodování. http://www.cosiv.cz/zaverecna-zprava-z-projektu-podpora-rodicovskych-iniciativ/

  • ProStředoškoláky.cz

Střední škola žákům nestačí. A proto ti nejiniciativnější z nich založili tento web. Pomáhá lidem, kteří chtějí vzít svojí budoucnost do vlastních rukou. Triky a zkušenosti od těch, kterým se to už povedlo. http://www.prostredoskolaky.cz

  • Senioři píší Wikipedii

Projekt zapojující do tvorby Wikipedie seniory. Právě oni mají díky svým celoživotním zkušenostem a znalostem velký potenciál tuto online encyklopedii 21. století obohatit a mnozí tak nacházejí další smysl života. https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Senio%C5%99i_p%C3%AD%C5%A1%C3%AD_Wikipedii

  • Studentská Agora 2014

Desátý ročník debatní soutěže, která se zaměřuje na zlepšení argumentačních a diskuzních schopností středoškoláků. Za dobu existence projektu jím prošlo na 8000 studentů. http://www.agora-ce.cz/studentska-agora/

Hlasovat lze na www.eduina.cz/hlasuj.

Na www.eduina.cz najdete přehled všech nominací, pravidla soutěže i složení sedmičlenné poroty s profily jednotlivých porotců.

Miroslav Hřebecký, koordinátor ceny, řekl: „Už sám fakt, že se těchto devět projektů probojovalo do finále v opravdu velké konkurenci skoro osmi desítek soupeřů, znamená, že jde o mimořádné počiny. Nelze přehlédnout, že o mnoho počinů se zasloužily nejrůznější spolky a iniciativy, je to dobrá zpráva o stavu naší občanské společnosti, jíž není osud českého vzdělávání lhostejný.“

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments