Tisková zpráva: Špatná zpráva z maturit: Matematiku nevyučujeme dobře ani ty, které zajímá

ilustrační foto by OakleyOriginals (flickr.com) (CC BY 2.0)

Ke skutečně kvalifikovanému posouzení úspěšnosti výuky je nutné, aby Ministerstvo školství zveřejnilo nejen výsledky úloh, ale i zdrojová data z maturit.

Praha, 31. května 2016 – Na dnešní tiskové konferenci představili zástupci iniciativy  Maturitní data – odtajněno grafické zpracování výsledků všech úloh testů z matematiky a češtiny. Zatímco v případě českého jazyka a literatury se ukazuje, že výuka se soustřeďuje na důležité a v praxi využitelné dovednosti, v matematice sice maturanti vykázali slušnou znalost některých nadrilovaných postupů, ale selhávají tam, kde mají opravdu přemýšlet. Neúspěšní jsou tedy i u dobře vystavěných úloh testu, které ověřují, zda středoškoláci ovládají základy matematického uvažování.

Zástupci iniciativy představili dva soubory diagramů. Jeden pro test z Českého jazyka a literatury, druhý pro test z Matematiky. Oba soubory najdete na stránce Maturitní data – odtajněno.

V případě matematiky se opět potvrdilo, že její výuka je slabinou našeho vzdělávání. Přestože z matematiky maturovali jen ti, kteří si ji vybrali dobrovolně a jsou víceméně smířeni s drilováním matematických postupů, nedá se říct, že je všechny dobře zvládli. Například vyjádření proměnné v jednoduchém vzorci nezvládlo plných 57,8 % maturantů (úloha 7). Ve srovnání s tím je vlastně úspěchem výsledek řešení logaritmické rovnice (úloha 15), kde zůstalo bez bodu „jen“ 55,0 % maturantů. Na druhé straně, v opravdu chytré a snadné úloze 2 zaměřené na použití matematiky jako nástroje porozumění světu, pohořelo 84,3 % žáků a jen o něco lépe skončila úloha na výpočet průměrného platu ve firmě (65,2 % neúspěšných žáků, úloha 13).

Výsledky ukazují, že převažuje výuka těch oblastí matematiky, v níž už člověka dokáže nahradit počítač, ale neumíme dovést absolventy k tomu, aby si matematiku osvojili jako jazyk výpovědí o světě, jako způsob uvažování, který mohou celoživotně využívat, ať už budou působit v jakémkoli oboru – přírodovědném, humanitním i jiném.

Oldřich Botlík, zakladatel iniciativy Maturitní data – odtajněno, řekl: „K tomu, abychom mohli přesněji posoudit, co maturanti opravdu umějí a neumějí, nám chybějí podrobná data. Jejich zveřejnění iniciativa Maturitní data – odtajněno požaduje od počátku. Chce-li MŠMT opravdu vést kvalitní veřejnou debatu o vzdělávání, musí lidem poskytnout anonymizovaná primární maturitní data ve strojově zpracovatelné podobě. Anonymizovaná tak, aby nemohla poškodit konkrétního žáka a školu, ale i nadále umožňovala posoudit znalosti a dovednosti skupin škol a žáků. Z těch dosud uvolněných to možné není. Nezjistíme z nich, co opravdu umějí například gymnazisté, v čem jsou chlapci úspěšnější než děvčata, kde nejvíc selhávají studenti odborných škol, ani jak zvládli češtinu ti, kteří dokážou matematicky uvažovat.“

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments