Tisková zpráva: Stoprocentní zvýšení platů, zrušení víceletých gymnázií, metodická centra na okresech, důvěra učitelům, odborníci do škol

Expertní skupina o víkendu debatovala, jak zlepšit kvalitu druhého stupně základních škol.

Praha, 16. května 2016 –  Skupina čtyřiceti osobností, aktérů působících v oblasti vzdělávání, jednala během víkendu o stavu druhého stupně základních škol. Jedním z hlavních témat, kolem kterých se vedla debata, bylo určit, co vlastně chceme, aby se na druhém stupni žáci naučili. Diskutující se shodli na tom, že jde především o to, aby se děti naučily rozumět sobě a světu kolem sebe a aby byly ochotné aktivně se podílet na veřejném životě. Na závěr debaty jednotlivé skupiny navrhly opatření na zlepšení tohoto nejslabšího místa vzdělávacího systému v České republice.

Setkání aktérů vzdělávání se konalo již po čtvrté, jeho organizátorem je EDUin, o.p.s. a účastníky je paleta odporníků od ředitelek, učitelů po odborníky z oblasti vzdělávací politiky.  Setkání je dvoudenní, koná se každý rok v květnu, skupina expertů se každý rok obměňuje a tentokrát bylo setkání věnováno druhým stupňům základních škol. Ty jsou totiž vlivem malé podpory učitelské profese, odchodů žáků na víceletá gymnázia a dalších faktorů místem, kde je učitelská práce nejobtížnější. Skupina se snažila pojmenovat důvody tohoto stavu a navrhnout opatření, která by ho mohla zlepšit.

Návrh: Zvýšit učitelské platy o sto procent

Zdůvodnění: Jen radikálně vyšší mzdy mohou dlouhodobě přitáhnout k profesi schopné lidi. Zvýšení v řádu procent a přesvědčení, že učitelství je donekonečna možné stavět jen na entuziasmu, je mylné.

Návrh: Zvýšit prestiž učitelské profese

Zdůvodnění: Kromě platů je nutné opakovaně a možná formou centrálně řízené kampaně pojmenovávat, proč je učitelská profese pro společnost při přizpůsobování se změnám moderního světa klíčová.

Návrh: Uskutečnit akční kroky k vybudování důvěry k učitelské profesi

Zdůvodnění: V současné době je patrná silná nedůvěra zřizovatelů a státu vůči učitelům a tomu, že svou profesi jsou schopni dobře zvládnout. Pedagogická zkušenost říká, že právě deklarovaná důvěra buduje odpovědnost.

Návrh: Vybudovat síť okresních metodických center

Zdůvodnění: V současné době je podpora práce učitelů formou mentoringu a pomáhajících profesí, speciálních pedagogů, etopedů atp., roztříštěná a náhodná. Je třeba vybudovat síť takových center po „okresech“, aby byla podpora pro každého pedagoga opravdu dostupná.

Návrh: Zrušit víceletá gymnázia

Zdůvodnění: Víceletá gymnázia odvádějí děti vzdělanějších rodičů mimo základní školy, což výrazně ztěžuje práci učitelů na druhém stupni.

Návrh: Umožnit vznik smíšených žákovských skupin napříč školou

Zdůvodnění: Žáci se nejvíce naučí mezi sebou. Je třeba změnit předpisy tak, aby škola mohla vytvářet žákovské skupiny bez omezení napříč školou. To dnes není možné.

Návrh: Umožnit odborníkům z oblasti umění, vědy i průmyslu vstup do škol

Zdůvodnění: Přítomnost nepedagogických odborníků z nejrůznějších oblastí života výrazně zvyšuje efektivitu učení. Hledejme cesty k tomu, aby mohli tito lidé třeba i na omezenou dobu během školního roku učit spolu s kmenovými učiteli školy. Hledejme cesty k co nejčastější párové výuce.

Tomáš Feřtek, moderátor debaty, řekl: „Některé z těch návrhů se mohou zdát radikální. Je proto třeba říci, že se jednalo o odbornou debatu a její účastníci jsou si vědomi praktických překážek při jejich realizaci. Šlo jim ale o to, jasně pojmenovat, co by pro zlepšení kvality druhých stupňů základních škol opravdu bylo třeba.“

  • Fotografie z dvoudenního setkání si můžete prohlédnout ZDE.

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
53 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Pěnice Skalicová
Pěnice Skalicová
6 years ago

Dá se zjistit, kdo jsou ti lidé?

Vit Patek
Vit Patek
6 years ago

Když už jde řeč o prestiži a důvěře (BTW, ne že bych vůči těm návrhům něco zásadního namítal), jeden z prvních kroků k jejich získání je stát si za svými slovy, tj. umět se pod ně podepsat. (A ne je podstrkovat erárním úředníkům či představitelům N(?)GO, aby se jich snad \“ujali\“.)

Vit Patek
Vit Patek
6 years ago

No, otázka je, jestli pak spíš než ty názory „anonymních expertů“ neprezentujete sebe (tedy Eduin). Ony totiž ty body vlastně nijak moc kontroverzní nejsou a kdo se v oboru trochu vyzná, tak na ně +/- řekne jen „OK – problém je ´jen´, jak to za současného stavu věcí a ´mocenského uspořádání´ zařídit“. (Krom toho že část učitelů víceletých gymnázií asi nebude souhlasit se zrušením víceletých gymnázií, ježto by jim skončila relativně snadná a mnohdy dosti konzervativně pojímaná práce.) Co by bylo novum: kdyby se z „anonymních expertů“ stali konkrétní lidé, kteří budou „hlasem“ celé komunity učitelů, která za nimi a… Více »

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
6 years ago

Pokud někoho nazvete expertní skupina, vidím důvod, aby nebyla anonymní. Anonymní experti, to je to poslední, co nám ještě chybělo. Byť s mnoha závěry rád souhlasím.

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
6 years ago

Dík za fotky, alespoň pár známých tváří jsem identifikoval.

Petr Koubek
Petr Koubek
6 years ago

Díky, se závěry nemám žádný problém; kdyby byla škola větší komunita a ne jen skupina sólistů či partičky, také by to pomohlo. Dnes v Myslíkovce jsme o tom, jak týmy otevřít a budovat učící se komunity učitelů, diskutovali s prof. Gordonem Porterem. Jedna věc byla docela zajímavá a podobně významná, jako návrhy z Libchav: pomocné profese učitelů – zejména speciální pedagogové a ped. psychologové, výchovní a kariéroví poradci na plný úvazek. V Kanadě je průměr 1 na 10 učitelů, přičemž Porter mluvil o potřebě 1 plného úvazku na 6 učitelů. Kolik je to ve vaší škole? Kolik mají pracovníci ŠPP… Více »

Pěnice Skalicová
Pěnice Skalicová
6 years ago

S několika názory souhlasím. Také souhlasím s rozšířením působnosti dalších (asi bych to nenazývala pomocných) profesí ve školách. Přesto – pokud se nějaká skupina prezentuje v médiích, potažmo jako „expertní“ , mám problém s tím, who is who. To se stydí nebo co? Co kdyby měl někdo zájem se s některým spojit a diskutovat nebo cokoli podniknout, spolupracovat? Tohle jednání se mi zdá divné.

Martin Rusek
Martin Rusek
6 years ago

Udivuje mi pompéznost označení skupiny, která se snad usnesla nad těmito mnohdy kontroverzními body. Rovněž s některými závěry souhlasím, jakkoli jde v návrzích o znovuobjevování toho, o čem se už dlouhou dobu v odborných kruzích hovoří.
Zeptám se ovšem na ono chtěné rušení víceletých gymnázií. Z jakých údajů \“expertní skupina\“ vycházela při formulaci tohoto návrhu? Podle několika odborníků, kteří se setkání účastnili, soudím, že jsou některé návrhy podvržené – nesmysl jakým je zrovna návrh rušení víceletých gymnázií by člověk znalý faktů nepodpořil. Nejsem si vědom žádných údajů, které by tento krok ospravedlňovaly.
Děkuji za reakci.

Martin Rusek
Martin Rusek
6 years ago

Promiňte, ale budeme podobně silné návrhy skutečně stavět na základě průběžných výstupů jednoho projektu? O excelenci je také třeba pečovat a málokterá základní škola to zvládne. Musíme respektovat relevantní data ČŠI, výsledky PISA nebo dalších výzkumů. Navíc zrovna ta ČŠI dokládá, že s tím odlivem dobrých žáků na VG to není pravda. Argumentů pro jejich rušení tak moc nezbývá.

Martin Rusek
Martin Rusek
6 years ago

Promiňte, v této diskusi bych se rád zabýval pouze podloženými argumenty podepsaných účastníků.

Jakub Malinovský
Jakub Malinovský
6 years ago

KL: Tak si vyberte. Odčerpávají VG odčerpávají schopnější děti základkám na druhém stupni nebo se nic moc neděje, protože tam spíš jdou průběrné děti se zaplacenými přípravnými kurzy?

Martin Rusek
Martin Rusek
6 years ago

KL, jak potom vysvětlíte, že mezi nejlepšími řešiteli úloh výběrového šetření (N>10 000) je více žáků devátých tříd než kvarty? O která data opíráte své tvrzení o pozorování těchto vlivů na prvním stupni?

Martin Rusek
Martin Rusek
6 years ago

Máme-li očekávané výstupy směrované na znalosti a kompetence nabyté po konci 9, třídy a měříme-li je na konci tohoto vzdělávacího cyklu, lze říci, že to druhý stupeň postihuje, Cítím ale onen mrtvý bod. Uvidíme, co odtatní diskutéři.

Martin Rusek
Martin Rusek
6 years ago

Svá tvrzení opítám o výsledky výběrového šetření ČŠI, 2015, výsledky PISA od roku 2006, kdy jsme se zapojili, a aktuálně i pilotáž úloh z chemie ke Standardům v projektu METKOM (2015). Shodně vychází, že žáci gymnázií řeší ty úlohy na střední (optimální) úrovni povětšinou lépe, tj. jejich výsledky jsou lepší, tj. víceletá gymnázia připravují ten střed lépe než základní školy (hlavně tím, že nemají tak rozevřené nůžky). V tom pozitivum vzdělávacího systému vodím ;-)

Petr Koubek
Petr Koubek
6 years ago
Reply to  Martin Rusek

Paradigma proces-produkt, které stojí za celým výkonovým a data-based boomem (který je ale již dávno za námi), je jen jedno z mnoha, Martine…

Pěnice Skalicová
Pěnice Skalicová
6 years ago

1/mé děti na žádné přípravné kurzy nechodily. Nechali jsme na nich, jestli se chtějí na gympl hlásit nebo ne
2/je snad něco špatného a potrestáníhodného na tom, že se jako rodiče starají a zajímají? Tento argument je více než trapný.
3/řešit klesající úroveň vzdělání rušením jakékoli školy (vG ale i praktické školy) bylo hodné možná soudruhů komunistů. Nelze to v demokratické společnosti.

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
6 years ago

Námitky proti VG vyslovili už dávno psychologové. Dnes jsou VG zcela v rozporu s inkluzí. Přidaná hodnota VG je malá. Co ještě víc?

Martin Rusek
Martin Rusek
6 years ago

Pane kolego, jací psychologové? Zní to jen jako líbivé řeči. Na záklaldě čeho hodnotíte přidanou hodnotu VG? Původ řešitelů olympiád mluví jinak, průměrné výsledky žáků v rozličných testováních také. To mi připadá jako dost.

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
6 years ago
Reply to  Martin Rusek

Sorry, nemám kapacitu na chrlení citací, ty psychology si nepamatuji a vyhledávat je rozhodně nebudu. Ale že jde o předčasnou a nevhodnou selekci by myslím potvrdila většina. K VG se vyjádřil mj. prof. Štech (Duel na ČRo se mnou.) To je taky psycholog, ne? VG jsou v příkrém rozporu s inkluzívním vzděláváním. Že poberou základním školám část z nejlepších žáků (navíc z motivovaného prostředí) a pak předvádí občas lepší výsledky třeba v olympiádách než základní školy, to není dokladem vysoké přidané hodnoty, ale prosté setrvačnosti. A jak už tu bylo řečeno: Jaké výzkumy vlastně vedly k obnovení VG? Byla a… Více »

Jakub Malinovský
Jakub Malinovský
6 years ago

Zvýšit prestiž učitelské profese – Trochu přitvrdíme. Čas vyjednávání vypršel. Říkejte si tomu extrém, ale navrhuji, abychom šli tvrdě a bez prodlení zaútočili skutečně masovou letákovou kampaní, a zatímco se z ní bude sbírat, nasadíme cirkusáky, alegorické vozy, pouliční divadlo a možná i dobročinné koncerty, ano? Sorry, ale prestiž profese se nezvedne formou centrálně řízené kampaně. Uskutečnit akční kroky k vybudování důvěry k učitelské profesi – Jaké kroky? Zrušit víceletá gymnázia – Co takhle místo kňourání nechat jejich existenci na zájmu rodičů a dětí? Pokud budou základky kvalitní a budou mít co nabídnout, nemusí se přece konkurence jiných škol vůbec… Více »

Jan Krivanek
Jan Krivanek
6 years ago

Z uvedených bodů se dá snad souhlasit se smíšenými skupinami, odborníky a možná okresními metodickými centry. Ostatní jsou z mého pohledu v lepším případě zbožná přání a utopie (tedy asi to co zmiňuje pan Feřtek na konci článku).
Osobně mi chybí profesionální právní ochrana pracovníků ve školství zajišťovaná špičkovými právními kancelářemi (hrazená paušálem z MŠMT a dostupná všem pracovníkům při řešení pracovních problémů), tak jak to má běžně řidič autobusu, či MHD… to by pomohlo víc než nějaká drahá reklamní kampaň „ryba domácí“.

Pěnice Skalicová
Pěnice Skalicová
6 years ago

Jestliže si tak „urputně“ hájíte tzv. hlavní vzdělávací proud, tedy státní základní školy, je s podivem, že se stále ukazuje prstem pouze na VG. A co ty rodinné školy, soukromé školy apod. Nebo domácí vzdělávání. To bychom museli později studentům středních zakázat studovat v zahraničí apod. Snaha o sociální inženýrství formou propagování či zakazování čehokoli je zcestná. V Česku se z toho stal národní sport ministerstva , kolemkroužícících organizací a politiků. Co takhle dát školství pokoj! Už bylo dost reforem, které nepřinesly skoro nic dobrého! Bohužel, ve školství se to vždy ukáže až po několika letech, kdy se napáchá na… Více »

Jana Prášilová
Jana Prášilová
6 years ago

Pojmenování dlouhodobých potíží je pouze začátek. Je třeba však přikročit k činům. K ožehavému tématu rušení víceletých gymnázií lze dát pouze radu z praxe: všem odpůrcům i příznivcům bych doporučila, aby si alespoň na měsíc vyzkoušeli na vlastní kůži učit na druhém stupni ZŠ ve třídě, kde vám polovina „nadanějších žáků“ odejde na víceletá gymnázia.

Kamila Rejdova
Kamila Rejdova
6 years ago

Cílem českého školství v čele s levičáckou bandou odpadlíků v EDUinu je zlikvidovat hned v zárodku jakékoli náznaky elity a nadělat z žáků tupé ovce, které budou na slovo poslouchat. A rodiče je potřeba pokárat za to, že se sami do výchovy a vzdělání svých dětí angažují. Gratuluju, za chvilku to tu bude jak někde v Severní Korei.

Sandra Feyglova
Sandra Feyglova
6 years ago

Mám jeden velký dotaz – pro zrušení víceletých gymnázií vidím spoustu důvodů, ale tomuhle zdůvodnění fakt nerozumim. V čem konkrétně ztěžuje učitelům na 2. stupni vyučování odchod „dětí vzdělanějších rodičů“?! Nejedná o děti rodičů vzdělanějších, ale ambicióznějších a majetnějších, což se nutně nerovná. Ale co mi na formulaci důvodu pro zrušení VG vadí – učitelům ztěžuje práci, že se skupina dětí ve třídě zúží na homogennější, pokud přistoupím na vaši hru vzdělaní rodiče > vzdělané děti??? Není právě v tom případě snazší uzpůsobit styl výkladu učiva třídě, pokud v ní zůstanou děti „z jedné strany nůžek nerovnosti“? Zní to jako… Více »

Martin Rusek
Martin Rusek
6 years ago

A to je právě to. Copak má smysl někam chodit debatovat, když se tu bavíme stylem „psychologové vyslovili námitky“ a při dotazu na konkreizaci „nemám kapacitu dodávat zdroje“? Petr koubek chybně přehrává debatu do polohy už obehraného data-based boomu – to tom to není. Je to o veení debaty na základě argumentů. Ty nepřišly ani ze strany EDUin. Nezlobte se, ale když se někde sejdou lidi se zájmem o problematiku, nelze je brát za experty na danou problematiku. Resumé: Na diskusi je podle mého čas do chvíle, kdy budou vysloveny skutečné a podložené argumenty, se kterými bude možné polemizovat. Jinak… Více »

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
6 years ago
Reply to  Martin Rusek

Pane Rusku,
vy máte kapacitu vyvrátit výzkum, na který odkazuje paní KL? Vy máte kapacitu dodat dvakrát vyžadované výzkumy podporující vznik a udržování VG? Vy můžete dokázat, že VG nejsou v ostrém rozporu s tvz. společným vzděláváním?

Na to si rád počkám.

Martin Rusek
Martin Rusek
6 years ago

Pane kolego, dovolte mi upozornit, že jste to byl právě Vy, kdo jen tak do větru odkazoval na něco, co nebyl s to podpořit. Nejsem si jist, zdali je na místě vyžadovat argumenty pro podporu něčeho, co, vcelku solidně funguje tolik let. Podložená by měla být iniciativa tento stav měnit. Konec konců upusťme od pouhé myšlenky a zabývejme se praxí. Máte cokoli, co byste předložil bezmála 300 ředitelů škol, kterých by se to výrazně dotklo? Existuj cokoli, čím podepřete svůj subjektivní náror? Nene, změna si žádá podklady, nikoli zavěděná praxe.

Martin Rusek
Martin Rusek
6 years ago

Děkuji, teď už se dostáváme do věcné roviiny a je možné si lecos vysvětlit. Začneme-li výsledky PISA a TIMSS (ÚIV/ČŠI) a dále i dr. Strakové dojdeme k nesouladu s vásledky výběrového šetření ČŠI (2015). I kdybychom stavěli (ne zrovna čistě) výsledky žáků ZŠ a VG an roveň, kde je ten podklad pro rušení VG? Proč to není impuls pro rušení ZŠ? Dále odkazujete na text Gregera a Holubové (2010). Skutečně je možné podpírat tak radikální názor jako je rušení VG (více než 60 tis. žáků, nemalá část téměř 300 gymnázií) postoji 5 učitelů ZŠ a 5 učitelů VG? to snad… Více »

Martin Rusek
Martin Rusek
6 years ago

té konstruktivnosti se dobereme jen stěží. Reaguji na jeden z e závěrů – zrušme VG a chci slyšet argumenty, proč bychom to dělali. Když už se dostaneme do roviny faktů, zjišťujeme, že otázka spíše stojí tak, proč jee nechávat. to se mi líbí více, věnujme se tomu. Opět bych byl rád, kdyby Vaše tvrzení podkládaly alespoň dva zdroje ze zmiňované anglosasské literatury. Touto problematikou se nezabývám, do diskuse jsem se nechal vtáhnout pouze proto, že už jsem nemohl přehlížet neodbornost, rád bych si udělal podložený názor. Mohl bych totiž argumentovat, že ve skandinávských impaktvaných časopisech renomovaní autoři v posledních letech… Více »

Martin Rusek
Martin Rusek
6 years ago

Dovolte mi poslední komentář. Rozumím tomu správně, že EDUin zakládá tak radikální závěr na základě jednoho textu, který je dílčím výstupem ještě nedokončeného projektu?

Martin Rusek
Martin Rusek
6 years ago

To si skutečně nerozumíme. Pod taktovkou EDUin vzešly návrhy. Zajímalo mě, je-li za těmito návrhy něco víc, než jen názor skupiny účastníků víkendové akce. Nedoložila jste to. Pak prosím, abyste byli v prezentaci výstupů exaktnější.
Vaše snahy o argumentaci jsem, myslím, neznevěrohodňoval za každou cenu. Postupoval jsem čistě akademicky. Nenechme se zbytečně unést. Já nenavrhuji revoluční řešení, nejsem tedy tím, kdo by se měl hájit.

Martin Rusek
Martin Rusek
6 years ago

Vidíe :) Děkuji za upřesnění. Hezky jsme si zadebatovali.
Hezký víkend.

Pěnice Skalicová
Pěnice Skalicová
6 years ago

……….. Ne, to si nerozumime. V te tiskovce jsou uvedene zavery, ktere vzesly z debaty o tom, co by mohlo zlepsit situaci na 2. stupni základních škol. …………… Promiňte, ale řešit situaci na 2.stupni základní školy rušením VG je hloupé. Co kdyby se zhoršila situace na prvním stupni? To zrušíme mateřinky nebo co budeme zase rušit? Takhle se řeší situace se sociálně slabými, kdy praktické školy jsou vyrušovány kvůli nim. Přitom jen čas ukáže, že se situace těch dětí nezměnila vůbec, že školy příčinou nebyly. Situace na základkách je dané něčím zcela jiným. Naopak.Jestliže se mi ve třídě sejde skupina… Více »

Martin Rusek
Martin Rusek
6 years ago

Děkuji za komentář, myslel jsem teď původní plénum zúčastněných pa vašem víkendovém rokování.