Tisková zpráva: Zbytečné umisťování žáků do praktických škol může pokračovat

ilustrační foto. by icecairo (flickr.com) (CC BY 2.0)

§ 16 novely školského zákona nese dvě protichůdná rizika: zbytečné umisťování dětí do praktických škol a obstrukce pro děti s těžkým postižením.

Praha 9. září – Novela školského zákona předpokládá změny v posuzování a rozhodování o umístění dětí v praktických a speciálních školách. Hrozí zbytečné umisťování žáků do praktických škol (§ 16, odst. 2, písmeno i). Hrozí však i to, že dětem s těžkým postižením bude ztížena cesta k adekvátní podpoře (§ 16, odst. 7).

Novela přichází se systémem tzv. podpůrných opatření, která mají být postupně aplikována, aby se ověřilo, které z nich nejlépe vyhovuje žákovi. Byť se jedná o krok správným směrem v posuzování specifických potřeb, nová formulace ustanovení o podpůrných opatřeních nese dvě rizika.

Prvním z nich je, že přeřazení dítěte do speciální či praktické školy je pojímáno jako jedno z podpůrných opatření. Hrozí přitom konflikt zájmů, jelikož doporučení o zařazení žáka do praktické školy (nově aplikaci podpůrného opatření) dávají speciální pedagogická centra a poradny zřizované často při praktických školách. Praktické školy tak mohou ovlivňovat zařazení žáků, což koliduje s jejich zájmem o naplnění kapacit.  Byť o konečném zařazení rozhodují rodiče, jejich doporučení může jejich rozhodnutí výrazně ovlivnit.

Formulace téhož paragrafu může však zároveň problematizovat i přístup dětí s těžkým postižením k optimálnímu vzdělávání. Zařazení do speciální školy by mělo nově předcházet vyzkoušení všech těch předchozích zmíněných opatření, mezi která patří poradenská pomoc, individuální vzdělávací plán nebo využití asistenta pedagoga. Hrozí tak, že by rodiče museli těžce postižené dítě umístit nejprve do běžné školy a teprve následně přeřadit do speciální školy.

Jan Černý, ředitel Programů sociální integrace společnosti Člověk v tísni, řekl: „Podpůrná opatření by měla být dostupná dětem, které se vzdělávají ve všech typech škol. V současné době na tato podpůrná opatření ale nejsou vyčleněny dostatečné finanční prostředky a ani tento návrh s dodatečnými prostředky nepočítá. Proto hrozí, že přeřazování dětí bude i nadále preferovanou variantou intervence, mimo jiné i proto, že školy sledují své ekonomické zájmy.“

Tamara Kováčová, předsedkyně Expertní komise pro otázky vzdělávání (EKOV) osob se sluchovým postižením při Asociaci organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP), řekla: Doufejme, že v obou pasážích, které prioritizují nejprve uplatňovat opatření nižšího stupně, jde pouze o nezamýšlený formulační nedostatek. Například pro dítě, které nemůže vnímat řeč sluchem, jsou opatření zahrnující komunikaci v českém znakovém jazyce až ve stupních čtyři a pět, nicméně dítě každým dnem, kdy nemá plnohodnotný nástroj pro komunikaci a tím i pro myšlení, utrpí nevratné jazykové, kognitivní a sociální ztráty.“

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
4 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Jana Karvaiová
Jana Karvaiová
8 years ago

Opět tu dochází k démonizaci praktických a speciálních škol. Myslím, že tento fakt vyplývá z neznalosti problematiky autorů tohoto článku. Nevím jak dlouho učili v podobném typu zařízení.Pokud neučili, tak jak dlouhý čas tam strávili třeba pozorováním vyučovacího procesu a celkové atmosféry školy. Docela bych si troufla tvrdit, že ani neučili(možná vůbec) a ani nebyli na delším pobytu v nějaké podobné škole.Já bych si třeba netroufla popisovat a kritizovat práci kohokoli jiného, pokud bych si to sama nějak nezažila nebo neměla dlouholeté zkušenosti třeba z rodiny. Ale nešť. Pečlivě jsem si prostudovala podpůrná opatření na internetu (běžným učitelům se totiž… Více »

bibi
bibi
8 years ago

Souhlasím s paní Karvainou, napsala to výstižně, mám přesně stejné zkušenosti. V naší zš praktické nemáme žádného Roma, ani ostatní děti nejsou z e sociálně vyloučeného prostředí. Jejich rodiče si po uvážení pro své děti tuto školu vybrali /samozřejmě na základě doporučení PPP/. Naši absolventi se vyučí v tzv. E oborech, ale i H oborech a pokud mám informace, nachází si běžně zaměstnání.

Jana Karvaiová
Jana Karvaiová
8 years ago

http://www.ceskaskola.cz/2014/09/oecd-cr-patri-k-zemim-s-poctem-lidi-bez.html Pod tímto odkazem najdete článek o tom, že v naší republice je velmi málo lidí bez vzdělání. A já tvrdím – je to i zásluha speciálního školství a především praktických škol, že potenciální “ analfabeti“ dostávají alespoň vzdělání podle RVP pro žáky s LMP, než kdyby nedostali vzdělání žádné. Dle mě je bez vzdělání minimální procento lidí, kteří jsou v podstatě nevzdělatelní (těžké mentální postižení nebo spojení mentálního a dalšího postižení), dále jsou to cizinci a Romové ze Slovenska. Čeští Romové mají šanci se vzdělávat , třeba i v těch praktických školách. Pořád je to vzdělání a mohou se… Více »

Bob Kartous
8 years ago

Rád bych korigoval smysl tiskové zprávy. Je o riziku novely školského zákona. Určitě nejde o démonizaci praktických škol. Jde pouze o to, aby v nich zbytečně nebyly ty děti, které mohou být vzdělávány v běžných školách. Jistě, skoro každá běžná česká základní škola bude mít problém poradit si s dítětem, které přijde do první přídy zanedbané po všech stránkách. To ale nezakládá důvod omezit mu jeho vlastní rozvoj, protože holt mělo smůlu na prostředí, ve kterém žije. Zadruhé, nejde zdaleka jen o romské děti, jde o všechny, kterým podobné riziko hrozí. To, že je mezi nimi hodně těch romských, je… Více »