Výzkum společnosti TNS AISA potvrzuje nárůst zájmu o školství

EDUin na základě této studie upozorňuje, že slabou stránkou je malá informovanost veřejnosti o složitějších otázkách vzdělávání.

Praha 17. března 2011 – Včera zveřejněná studie společnosti TNS AISA, která se zabývala postojem veřejnosti k základnímu a střednímu školství víceméně potvrdila všechny tendence, které lze ve veřejném a mediálním prostoru v posledních letech zachytit. Nejdůležitější z nich jsou:

  • Zájem veřejnosti o školství v posledních letech kontinuálně narůstá. Ve studii ho respondenti uvádějí jako třetí nejžhavější. Zajímavé je, že nejvíce zájmu projevují mladí lidé do třiceti let. To popírá zavedenou představu, že o školství se zajímají především rodiče malých dětí.

  • Přestože přibývá těch, kteří mají o kvalitě našeho základního a středního vzdělávání pochybnosti, stále platí, že osmdesát procent oslovených je s naším vzdělávacím systémem víceméně spokojeno, byť padesát procent s vážnými výhradami. To je také důvod, proč se politici jen výjimečně o vzdělávací politiku zajímají. Necítí v tomto směru zatím dostatečně silnou společenskou objednávku po změně.

  • Jistý posun lze pozorovat v názorech na obsah vzdělávání. Přestože naprostá většina oslovených (81%) vnímá jako hlavní smysl základních a středních škol přípravu ke vstupu na další studium, přibývá těch, kteří od škol očekávají víc, než jen předávání znalostí a kladou důraz i na sociální dovednosti.

  • Míra informovanosti je pořád mezi oslovenými velmi nízká. Nejde jen o věcné neznalosti, jak náš vzdělávací systém funguje, ale především o neschopnost posoudit prospěšnost či škodlivost jednotlivých kroků plánových ministerstvem školství. Postoj respondentů je nepevný. Například velká část vzdělanější části populace podporuje plán ministerstva na plošné testování, ale mnozí snadno změní názor, pokud jsou jim předložené argumenty o jeho problematických stránkách. Studie konstatuje, že tady je největším problémem neschopnost státních úřadů své kroky opravdu srozumitelně a efektivně vysvětlovat.

Pro EDUin je prezentovaná studie potvrzením, že cesta popularizace vzdělávacích témat, která je hlavním předmětem jeho činnosti, je správná a potřebná. Veřejnost má zájem o školství a vzdělávací politiku, ale ze strany úřadů a do značné míry i médií se jim nedostává dostatečně srozumitelných a odborně kvalifikovaných informací.

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, řekl: „Šetření TNS AISA fakticky potvrzuje názor, který si utváříme dlouhodobým monitoringem médií. Vzdělávání patří v posledních letech ke stále častějším a silně sledovaným tématům, ale odborná úroveň mediální diskuse je poměrně nízká. Je tu ale obrovský posun například vůči devadesátým létům, kdy byli všichni s naším školstvím spokojeni, náš vzdělávací systém byl považován za výjimečně dobrý a v médiích patřilo toto téma k nezajímavým a okrajovým. Dnes by bylo poměrně těžké hledat někoho, kdo by tvrdil, že naše školství je bezkonkurenčně skvělé. Víme, že máme v tomto směru problém, a to je dobrý předpoklad k debatě, co a jak zlepšit. Byť se nám zatím tato debata příliš nedaří. “

Kontakty:

· Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin o.p.s.
e-mail: tomas.fertek@eduin.cz, mobil: 602687016

Poznámky pro editory:

  • Prezentaci studie TNS AISA si můžete prohlédnout ZDE.

  • Závěry podobného výzkumu, který se realizoval v roce 2009 je možné nalézt ZDE.

  • Videozáznamy z odborných debat o vzdělávací politice pořádaných SKAV a EDUin můžete shlédnout ZDE.

  • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin o.p.s. byla založena v květnu 2010 a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz

  • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na blogu http://fertek.blog.respekt.ihned.cz